Agera mot brottsligheten!

I Sverige fortsätter skottlossningarna och bombdåden runt om i vårt land. De kriminella gängen sprider skräck och förödelse. Detta måste få ett slut! Det behövs inte fler presskonferenser och till intet förpliktigande uttalanden.

Förslagen finns redo. Ta beslut. Agera.

2 kommentarer

 1. Brorson

  Moderaterna har sammantaget de bästa förslagen. Men somligt kan bli bättre. Det är därför jag skriver här och framför egna förslag, som exempel att ersätta nuvarande tre säkerhetskasser hos fängelser med fem klasser.

  Nya klass 1 ska ha minst samma inre och yttre säkerhet som nuvarande klass 1, men dessutom ha ett ytterligare yttre skalskydd i form av ett högt stängsel 2,5 km utanför fängelsemuren – detta för att hindra fritagningsförsök utifrån. Permissioner ska i princip inte vara tillåtna och kroppskontakt mellan besökare och fångar ska inte förekomma, utan det ska vara en glasvägg mellan, som i många andra länder.

  Nuvarande klass 1 blir klass 2 i det nya systemet. Samma regler för permissioner och besök,, som klass 1. Nuvarande klass 2 blir klass 3. Det yttre rymningshindret ska som idag bestå av en mur wller högt stängsel. Nuvarande klass 3 blir klass 4. Som idag ska dessa fängelser inte ha något fysiskt rymningshinder, däremot ett mentalt rymningshinder i form av fängelse upp till ett år för rymningar. Det ska vara förbjudet att vistas utanför anstalten utan beviljad permission.

  I nya klass 5, som jag nu har föreslagit ska fångarna ha rätt att vistas utanför anstalten under dagtid 8 – 19 , dock inom ett begränsat geografiskt område, motsv en mindre stad, utan att ha ansökt om permission.Fångarna ska dock delta i planerade aktiviter i fängelset även under dagtid. Även här ska avvikelse bestraffas fängelse av högre säkerhetsklass. Så även misskötsamhet under utevistelsen.

  Syftet med denna fängelsetyp ska vara att förbereda fångarna vid frigivningen, vilket också blir ett test på hur de kommer att klara livet i frihet. Och om det kommer att behövas särskilda stödinsatser efter frigivningen. En gradvis tillvänjning vid den skrämmande verklighet som kallas frihet. Det finns exempel på frigivna som har begått nya brott för att få komma tillbaka till den enda trygga värld de känner till – fängelsevärlden.

  Jag har alltså under åren reagerat mycket starkt mot idén att de, som har dömts till långa fängelsestraff redan i början av strafftiden ska ”återanpassas” till samhället genom frikostiga permissioner och möjlighettill fortsatt kontakt med brottskompisar inifrån fängelserna, där vissa ”kungar” styr ligamedlemmar ute i samhället, eller i det egna fängelset eller i andra fängelser.

  De enorma resurser, som denna missriktade välvilja gentemot de kriminella kostar, ska i stället sparas till slutet av strafftiden, och ha till syfte att hjälpa dem som ska friges eller nyligen har frigivits att starta om med ett nytt liv.

 2. Brorson

  Den som begår brott har tagit sig en frihet som han inte har rätt till, och ska för det plikta med förlust av frihet under en viss tid. Alla, och inte minst de kriminella själva förstår logiken i det resonemanget. Straffen ska vara rättvisa. Samma brott ska ge samma straff. Eventuella straffrabatter ska vara väl motiverade och begripliga för vem som helst, inte minst för de kriminella själva. Moderaternas förslag att fördubbla straffen för gängrelaterad brottslighet strider dock mot principen lika brott ska ge lika straff

  .Jag förutsätter då att gängbrottslingen inte har tvingat någon annan att medverka i brottet. Därför anser jag att förslaget om förvaring, som nu har framförts av SD är bättre – förutsatt att man tydligt skiljer mellan straff och förvaring. Jag har själv pläderat för detta under en längre tid på en annan blogg, men tror att SD har inspirerats av det norska systemet med förvaring, eftersom partiet använder det norska begreppet förvaring. Samma system kallades i Sverige internering och var i bruk 1927 – 1981

  Det längsta tidsbestämda straffet i Norge är fängelse i 20 år. De norska domstolarna kan för grova återfallsförbrytare välja mellan fängelse i 20 år eller förvaring under 21 år med förlängning vart femte år. Enligt mitt förslag ska internering på til, tjugo eller trettio år komma efter fängelsestraffet som en extra påföljd. Någon förlängning efter den av domstolen utdömda interneringstiden ska inte förekomma, utan då ska den interneraunde friges. Därmed ska det inte heller krävas ett nytt beslut om fortsatt internering efter en viss tid.

  Däremot ska den internerade efter internering .under fem år, kunna ansöka om att interneringen ska upphöra i förtid, och vid avslag göra ny ansökan efter ytterligare fem år. Om motivet för interneringen har upphört, och det alltså inte längre finns risk för återfall i brottslighet av allvarligt slag, ska interneringen genast upphöra. Straffet för brottet har ju avtjänats före interneringens början

  Exempel 1: Någon har begått brott m ed straffvärdet fängelse i två år enligt vanliga regler. Eftersom personen bedöms som farlig med stor risk för återfall i brott eftersom han ingår i en kriminell liga, doms han till fängelse i två år + internering i tio ¨år. Efter att ha suttit frihetsbi sju år (2 + 5) kan han ansöka om att interneringen genast ska upphöra.

  Exempel 2: En annan person har begått ett ännu grövre brott med straffvärdet fängelse i tio år enligt vanliga regler. Eftersom han bedöms vara extremt farlig med extremtr stor risk för återfall i nya brott av allvarligt slag. döms han dessutom till internering i trettio år. Efter att ha varit frihetsberövad i femton år (10 + 5) lkan han ansöka om att interneringen genast ska upphöra Om ansökan avsläs kan han göra ny ansökan efter ytterligare fem år. , och därefter vart femte år tills interneringen upphör . – antingen i förtid efter ansökan eller när de trettio åren har gått.

  Det är således den extra påföljden internering som ska kunna upphöra i förtid, inte själva straffet.
  .

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.