Fler utvisningar måste verkställas!

I dagens VK skriver jag på debattsidan om att fler utvisningar måste verkställas. Läggs som vanligt upp här på bloggen.

 

Åtgärder för att fler utvisningar ska verkställas

Allt för få utvisningar genomförs idag. Varje år väljer ett stort antal personer att gå under jorden istället för att följa ett beslut om utvisning. I dagsläget lever uppemot 50 000 personer i Sverige utan tillstånd och endast drygt hälften av alla utvisningsbeslut verkställs. Både Riksrevisionen och Delegationen för migrationsstudier (Delmi) har riktat omfattande kritik mot det svenska återvändandearbetet.

Det är alldeles för få som utvisas vid allvarliga brott. Bara 20% av utländska medborgare som döms för våldtäkt och är folkbokförda i Sverige utvisas. Fler som döms till fängelse ska kunna utvisas. Den som t.ex. har begått en våldtäkt har förbrukat sin rätt till det svenska samhället.

Det ska inte vara möjligt att bo i Sverige utan tillstånd – personer som vistas illegalt i Sverige måste lämna landet. Det krävs politiska förslag för att fler utvisningar ska kunna genomföras. Ett nej ska vara ett nej.

Moderaterna har därför presenterat åtta förslag på området:

1. Inför boendeskyldighet och elektronisk övervakning. Det ska vara möjligt att kräva av asylsökande att de anmäler sig till Migrationsverkets boenden vid vissa klockslag eller befinner sig på boendet mellan vissa tider. I vissa fall ska elektronisk övervakning, t.ex. med fotboja, också vara möjligt.
2. Inför informationsplikt. Myndigheter och kommuner som kommer i kontakt med personer utan tillstånd att vistas i Sverige ska vara skyldiga att informera Polisen och Migrationsverket.
3. Inför anmälningsplikt. Asylsökande ska vara tillgängliga för Migrationsverket och ska anmäla frånvaro om de t.ex. reser bort en längre tid. Vid oanmäld frånvaro ska bidrag och ersättningar dras in.
4. Stoppa bidrag till personer med olovlig vistelse. Kommuner ska inte vara tillåtna att ge ekonomisk hjälp och bidrag till personer som vistas utan tillstånd i Sverige. För detta behövs nationell lagstiftning.
5. Inför en förteckning över säkra länder. En individuell prövning ska ske i varje enskilt fall, men att införa en lista över s.k. säkra länder kan förenkla och snabba på prövningen för asylsökande från dessa länder. Moderaterna kommer agera i riksdagen om regeringen inte lägger fram en proposition om detta innan årsskiftet.
6. Fler ska utvisas på grund av brott. Utländska medborgare som begår brott med straffvärde på fängelsenivå ska som huvudregel utvisas.
7. Villkora biståndet. Länder som inte samarbetar kring att ta emot egna medborgare som utvisas från Sverige ska inte få svenskt bistånd.
8. Fler återtagandeavtal. Det behövs fler återtagandeavtal mellan Sverige och andra länder för att förenkla återvändandet.

 

Anders Ågren, förbundsordförande Moderaterna i Västerbotten

En kommentar

  1. Ulf Parde

    Det är bara att hålla med Ågren och Moderaterna i denna fråga. Men tills punkt 4 hunnit bli genomförd, föreslår jag, att han säger till sina styrande partikamrater i Sthlm att föregå med gott exempel gm, att omedelbart upphöra med socialbidrag till papperslösa (lär vara ett 20-tal, alltså 20 för många).

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.