Säkerställ LOV inom hemtjänsten i Umeå – även i praktiken!

Umeå kommun var tidigt ute med att erbjuda eget val inom hemtjänst och sedan 2010 har vi lagen om valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänsten. Att fokusera på kvalitet är en självklarhet och vi vet med säkerhet att brukarnas behov tillgodoses bättre samtidigt som nöjdheten har ökat.

Kundnöjdheten inom hemtjänsten som helhet ligger på över 90 procent i Umeå. 54 procent av de som har rätt till hemtjänst väljer någon av de privata aktörerna. Utöver den kommunala hemtjänsten erbjuder numera 10 privata hemtjänstföretag sina tjänster. Denna valfrihet höll på att krossas av S och V år 2019, men en majoritet i KF stoppade deras initiativ att avskaffa LOV inom hemtjänsten.

Men fortfarande får de privata hemtjänstföretagen betydligt lägre ersättning än den kommunala, vilket strider mot lagstiftningens intentioner. LOV förutsätter konkurrensneutralitet och transparens.

LOV-systemet i Umeå ska garantera likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla utförare, såväl de privata hemtjänstföretagen som den kommunala hemtjänsten. Därför vill vi uppdra till Äldrenämnden samt Individ- och familjenämnden att justera ersättningsnivåerna så att de privata hemtjänstutförarna och den kommunala hemtjänsten får samma ersättning och kan konkurrera på lika villkor.

Nyligen behandlades motionen från våra fyra borgerliga partier om att säkerställa LOV i Umeå. Den röstades ned av S; V och MP.

Inom kort kommer frågan emellertid upp på nytt, då det är ett av våra nitton gemensamma borgerliga uppdrag inför budgetfullmäktige.

Ge de privata hemtjänstföretagen samma förutsättningar som den kommunala hemtjänsten!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.