Stå upp för tryggheten i Umeå!

Jag fick en av mina insändare publicerad i måndagens Folkbladet. Läggs även upp här på bloggen.

 

Stå upp för tryggheten i Umeå!

Frågor om brottslighet och otrygghet ligger nu högt på den politiska dagordningen, såväl nationellt som lokalt. Det är bra. Men fina högtidstal och nya målsättningar faller platt till marken, om det inte åtföljs av åtgärder.

En sak som är bekymrande är den otrygghet som kvinnor i Umeå upplever. Ca 40 procent väljer – ibland eller ofta – att avstå från att gå ut ensam av rädsla för att bli rånad, överfallen eller på annat sätt ofredad. Cirka 5 procent av männen uppger samma svar.

17 procent av företagarna i Umeå uppger sig numera påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning negativt av brottslighet/otrygghet enligt en annAxn1se4ERan aktuell undersökning. Andelen har ökat sedan föregående år.

I samband med budgetfullmäktige hade de politiska partierna kunnat ta beslut om en rad konkreta åtgärder för att öka tryggheten för umeåborna. Moderaternas förslag för att öka tryggheten i kommunen var många, däribland:

– Inför kamerabevakning av särskilt brottsutsatta platser i kommunen, i områden och på platser där Polisen inte har satt upp kamerabevakning.

– Anställ/anlita kommunala ordningsvakter som ska arbeta trygghetsskapande runt om i Umeå.

– Ta initiativ till fler trygghetsavtal, liknande det som tecknats för Ålidhem centrum.

– Inför flexibla busstopp, ett arbetssätt i kollektivtrafiken där passagerare ska kunna få stiga av mellan busshållplatser, för att öka tryggheten.

– Ta fram ett strategi‐ och åtgärdsprogram för att inte något barn ska behöva växa upp i hederskultur.

– Utred och kartlägg förekomsten av hot och våld på Umeås grundskolor, samt ta fram konkreta förslag på hur tryggheten på Umeå grundskolor kan öka.

– Polisanmäl alla brott på skoltid eller i anslutning till skoldagen.

– Kontakta Polisen för ett samarbete gällande att hitta narkotika på skolorna, där narkotikahundar kan användas.

– Inför frivilliga slumpvisa drogtester på Umeås gymnasieskolor som en del i skolans förebyggande arbete.

– I dialog med näringslivet ta fram en åtgärdsplan för att minska företagens brottsutsatthet och otrygghet.

Endast på en punkt, gällande flexibla busstopp, blev det bifall och då vid en votering gällande ett liknande uppdrag från Centerpartiet.

När kommuninvånarna inte vågar röra sig fritt på gator och torg måste kommunen agera. Det är uppenbart att de insatser som har gjorts har inte varit tillräckliga och att det krävs ytterligare åtgärder.

I Socialdemokraterna och Miljöpartiets budget för 2022 lyfte de fram att Umeå ska växa tryggt och säkert. Gällande de förbyggande satsningarna råder också politisk enighet sedan tidigare. Men dessa åtgärder är inte tillräckliga.

Vi vill att Umeå ska vara en trygg kommun för alla. Till skillnad från de styrande partierna har Moderaterna konkreta förslag på åtgärder för att öka tryggheten i Umeå.

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

7 kommentarer

 1. Sune lantz

  Enligt BRÅs statistik så minskar brottsligheten i Sverige. Inbrotten minskar, personrån minskar, är det inte viktigare som politiker att lyfta fram de positiva tendenserna, än att driva frågan om otrygghet?

  • jonas

   Men- det är ju det enda dom har att komma med. I övrigt är det bara skattesänkningar dom har att komma med.

   • Brorson

    Om man vet vad skatterna går till, råder inget tvivel om att det finns utrymme för skattesänkningar, samtidigt med ökade anslag till nödvändiga verksamheter. Rika villa-ägare för solelanläggningar för uppvärmning av sina privata simbassänger nästan gratis. I S-propagandan är alla villa-ägare stormrika, när det i verkligheten finns både rika och fattiga villa-ägare. Men det är alltså de rika, som gynnas av den S-ledda regeringen, som dessutom har infört nya subventioner till köp av nya elbilar.

    Samtidigt som man har höjt skatten (3 gånger) för de billigaste bensinbilarna, som finns på marknaden. Förvisso har inte de allra fattigaste råd att köpa en sådan bil, men de många halvfattiga, bl.a. vi pensionerade arbetare, har dock råd. Om Moderaterna förtjänar kritik för något, så är det att partiet inte har redovisat kostnaderna för alla nya fängelser som måste byggas, om inte de dömda ska gå lösa och begå nya mord i väntan på en ledig fängelseplats.

 2. Jonas

  Var tog nyförvärvet, Christer Lindwall, vägen eller kanske han har bytt parti igen om han inte har tilldelats någon åtråvärd post i kommunen?

 3. Brorson

  Att bostadsinbrotten har minskat, när fler har varit hemma hela dygnet, är väl inte konstigt. Om man nu ska lyfta fram det positiva, som verklighetsförnekaren i detta kommentarsfält, tycker att man ska göra. Aha, det var alltså syftet med den svenska coronastrategin med ”kontrollerad” smittspridning och utlovad flockimmunitet redan i maj 2020, att bostadsinbrotten skulle minska. Att ingen har åtalats för vållande till 13.000 avlidna i förtid, beror kanske på att åtalsgrunden ”oskicklighet” för tjänstefel avskaffades redan 1975 och aldrig har återinförts

  Däremot har enstaka vårdbiträden åtalats för ”framkallande av fara för annan” för att de gått till jobbet trots att de varit sjuka, särskilt i pandemins början. Trots att man inte kunnat binda just dessa brott till några specifika dödsfall. Detta (valet av strategi) är värre än alla skjutningar tillsammans, kanske även om man räknar samman antalet förlorade levnadsår för alla avlidna sammanlagt. Statsministern gör alldeles rätt, när han anklagar Moderaterna för att ta alltför lätt på över- och medelklassungdomarnas partyknarkande, eftersom det ofoget göder de kriminella gängen. Men vad mer kan M anklagas för?

  Regeringen har haft sju år på sig att rätta till de försummelser, som M och andra partier gjorde sig skyldiga till under allianstiden. Men ingenting har hänt, förrän under sista tiden, när strebern Mikael Damberg tagit över ansvaret för polisen från munvädret Anders Ygeman, som bara pratar. Till Dambergs absoluta förtjänster hör att han inte tvekar att genomföra bra förslag, även om de råkar komma från fel politiskt håll. M:s rättspoliska talesperson verkar å sin sida inte vara över hövan rädd för att Damberg ska ta åt sig äran för att ha genomfört de ursprungligen moderata förslagen. Det viktiga är ju att något händer.

  Jag är inte moderat och jag skriver på bloggar med olika partifärg, men bara undantagsvis för att kritisera berörda partier, utan vanligen för att bidra till en ännu bättre poliltik, genom att komplettera med egna förslag, till det som jag tycker redan är bra hos respektive parti. Jag vill då särskilst nämna Forsells DN-artikel 15 juli med sju punkter, som jag hoppas att Damberg studerar och genomför. Så att vi inte behöver vänta till efter kommande regeringsskifte.

  Vad jag framför allt saknar hos de moderata förslagen är att M inte driver på att det byggs nya fängelser. och att de nya fängelserna lokaliseras till de landsdelar, som behöver nya arbetsplatser för att stoppa avfolkningen. Annars behövs ju två penningpåsar, Den ena till kriminalvården och den andra till det växande glesbygdsstödet. Jag tycker också att M ska våga föreslå prov med privat drift av fängelser, även genom anlitande av utländska kriminalvårdsföretag, både för att sänka kostnader och ta del av deras erfarenheter.

  Jag finner det märkligt att ett parti med Moderaternas positiva inställning till privat drift av skattefinansierade verksamheter, inte vill prova privat drift av fängelser. Speciellt mot bakgrunden att svensk kriminalvård är mycket dyrare än i alla andra jämförbara länder utan att man kunnat visa bättre resultat. Den positiva brottsutvecklingen, som S L nämner i sin kommentar, är ju snarare pandemins än kriminalvårdens förtjänst.

  S L nämner inte heller vilka brottstyper som har kommit i stället för de konventionella inbrotten. Framförallt åldringsbedrägerierna, som också begås i brottsoffrens hem, oavsett om det sker genom fysiska besök, telefonsamtal eller falska fakturor. De brotten har ökat mycket kraftigt. Jag har själv drabbats av detta, men vägrade givetvis betala, med följd att jag blev anmäld till kronofogden. Bedragare använder alltså nämnda myndighet som medhjälpare i sin brottsliga verksamhet. Lyckas bedrägeriet, kommer det inte med i den förföriska statistik, som S L hänvisar till.

 4. Brorson

  S L borde skämmas för sina lögner att brottdligheten minskar, när skjutningarna och sprängningarna ökar, förnedringsrånen ökar, överfallsgruppvåldtäkterna ökar, utpressningen mot småföretagare, som tvingas betala för ”beskydd” ökar och brotten mot äldre, ibland i deras egna hem, ökar. Jag tror att inga politiker, inte ens Moderaterna, vet hur vanligt och allvarligt detta är.

  Vid mitt besök på polisstationen, försökte den som tog emot anmälan, övertala mig att avstå från att anmäla bedrägeriförsöket och i stället söka upp brottslingarna och påpeka för dem att de begått ett ”misstag”. I den polisanmälan, som slutligen upprättades, kritiserar jag för att ha skickat ett rekommenderat brev till den uppgivna adressen, i stället för att ha ringt upp bedragarna, och därigenom lämnat ut mitt telefonnummer, och kanske bli avluras ytterligare kontaktuppgifter. Detta skedde dagen efter ett stort reportage i lokaltidningen om just åldringsbedrägerier, hur bedragare söker kontakt med äldre och lurar av dem kontakt- och kontouppgifter.

  Det började med att jag fick ett brev från ett företag, som påstod att jag var skyldig ett annat företag pengar, men inte ett ord om hur den påstådda skulden hade hamnat hos företaget. Jag hotades med att ”din skuld hos oss växer hela tiden” och lockades med 25 % avskrivning. Jag skickade alltså ett rekommenderat brev till den i kravbrevet enda uppgivna adressen, som visade sig inte vara samma adress som Kronofogden senare fick. Man skulle alltså låtsas att jag gjort fel, att företaget inte fått brevet från mig.

  Ett par månader senare, strax före min födelsedag får jag ett betalningsföreläggande från Kronofogden, som visserligen skriver att man kan bestrida kravet, men på inget sätt varnar för bedragare. trots att det uppenbarligen är mycket vanligt att Kronofogden utnyttjas av bedragare. På min födelsedag får jag ett nytt brev från företaget, som lovar att återkalla kravet från fogden om jag betalar omedelbart. Det gjorde jag alltså inte, utan gick i stället till polisen. Det gjorde jag alltså inte, utan gick direkt till polisen, som bemötte mig som en förvirrad åldring, som fått allt om bakfoten.

  Sedan jag bestridit till Kronogden, dröjde det knappt en vecka innan företaget återkallade kravet . Det var alltså ett medvetet bedrägeriförsök, riktat mot en snart 80-årig gammal man. Annars hade man väl gått vidare till domstol, och kanske dessförinnan skickat bevis om skulden till mig. På riksdagens hemsida står att lagen inte behöver ändras, eftersom – det enligt riksdagsledamöternas vetskap är ovanligt att Kronofogden utnyttjas på det här sättet. På nätet vittnar flera personer om att de själva har utsatts – några av samma företag. En person, som hade sökt skuldsanering, hade uppmanats av fogden (!) att ”inte göra skulden tvistig, utan låta den falska skulden gå med i skuldsaneringen.

  Det råder inget som helst tvivel om att bedragare använder svenska myndigheter som medhjälpare i sin brottsliga verksamhet, i första hand naturligtvis de unika svenska offentlighetsprincipen, som tvingar myndigheter att lämna ut nästan allting om enskilda personer till anonyma personer, såsom person-nr, namn adress och t.o.m vilken veckodag man har födelsedag. Bedragare låtsas vara avlägsna släktingar – eller journalister som kommer för att göra reportage inför 100-årsdagen.

  En av Moderaternas sju punkter för att förbättra brottsbekämpningen är att undanröja sekretessen mellan myndigheter för att polisen ska få kännedom om brott och brottslingar. Det vore förstås bra, men varför inte komplettera med en åttonde punkt, att införa sekretess mellan myndigheterna och brottslingarna om deras tilltänkta brottsoffer. Detta kräver en ändring av grundlagen, vilket var på gång inför valet 2018, men saboterades av SD, som uppmanades därtill av Johan Westerholm, som driver bloggen Ledarsidorna.se.

  J W hade diktat ihop en konspiration mellan S och M med s

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.