Sverige behöver mer kärnkraft

Sverige behöver en ny, borgerlig regering som värnar befintlig och banar väg för ny modern kärnkraft så att företagen får tillräckligt med el för att ställa om. Håller du med?

8 kommentarer

 1. Brorson

  Eftersom jag har varit mycket kritisk mot Mats Nilsson, L, inte minst vad gäller hans angrepp på hans egen partiledare, ser jag som en hederssak att hålla med honom, när han faktiskt har rätt – så långt som han har rätt. I sitt senaste inlägg har han skrivit:

  ”I en debattartikel i Dagens Industri uppträder Sabuni & Persson som ombud för alla tänkbara exploateringsintressen när de beskärmar sig över det som kallas de långsamma tillståndsprocesserna när de nämnda myndigheterna har att hantera allt från gamla synder i form av slutförvaring av radioaktivt avfall till gruvbrytningar här i Västerbotten.”

  ”Det är på tiden att den hittillsvarande partiledaren (hur länge det blir återstår att se) bejakar det som faktiskt står i partiprogrammet på miljöområdet istället för att försöka inbilla sig själva och andra att det finns en framtid i att strunta i allt vad miljökrav heter och inse att allt energiomvandling och då inte minst kärnkraften sliter på miljön och att all energi slutar som värme och därmed mer vattenånga i atmosfären. Och det är vattenånga, inte koldioxid, som är den kraftfullaste växthusgasen.”

  Så långt som han har rätt. Han verkar nämligen ha glömt att hans tidigare partiledare., Jan Björklund, fortsatte att kämpa för kärnkraften, när t.o.m. Moderatrna sviktade. Men jag tycker att M nu har gått till motsatt överdrift och vill ha mer av allting. I stället för mer av det som är bra och mindre av det som är dåligt. Och kärnkraft är bra, så den ska vi har mer av.

  Emellertid har Mats N rätt i att även kärnkraften har sina nackdelar, och att de nackdelarna är just de, som Mats N nämner, och inte i nämnvärd grad de, som skräckpropagandan målar upp. Om man, som Mats N gör, sätter fingret på kärnkraftens verkliga nackdelar, kan man göra något åt dessa nackdelar, vilket Mats N inte gör.

  Uppvärmningen av kylvattnet i ett kärnkraftverk är energislöser, speciellt när värmen från kylvattnen värmer upp luften ovanför, i stället för att tas tillvara. Det har funnits planer att frakta kylvatten från Forsmark med tankbåtar till fjärrvärmenätet i Stockholm. Men de planerna skrinlades för att man inte ville ”bygga sig fast i kärnkraftsamhället”. Tankvagnståg går också bra, om järnväg dras fram till kraftverket. Varje vagn i ett sådant tåg rymmer upp till 85 kbm kylvatten och signalsystemet på svenska järnvägar kan hantera tåglängder på upp till 35 vagnar.

  Befintliga kärnkraftverk har emellertid dålig verkningsgrad i förhållande till värmeförluster till kylvattnet. Detta talar också för utveckling av ny kärnkraft, som på sikt ska ersätta de befintliga, i stället för avveckling av kärnkraften. Men det var bra av Mats N att framhålla att vattenånga och inte koldioxiden som är den mest potenta växthusgasen. Dags att dämpa ner vurmen för elektrifiering av allting.

 2. Brorson

  Vi som (oavsett vad vi röstar på) anser oss stå för förnuft och måttlighet (ordet ”moderat” betyder väl just det?) bör vara måttfulla även när det gäller ingrepp i natur och miljö samt förbrukning av naturresurser och energi. Och således förespråka energi-effektivisering och sparsamhet med energi.

  Detta måste även gälla kärnkraften, som måste byggas ut måttfullt och göras mer effektiv, i stället för att avvecklas. Mats Nilsson, L, har helt rätt när han har skrivit på sin Vk-blogg att all energiomvandling är en påfrestning på miljön. Detta gäller självfallet också vid i- ,och urladdning av ett bilbatteri, som av bl.a. MP ses som det magiska trollspöet, som ska rädda jordens klimat. MP började som politiskt parti med att kritisera M för energislöseri, men överträffar nu M med råge i genren energislöseri.

  Om bara M, som jag hoppas, börjar driva kravet på energi-effektivisering ännu hårdare, så har M och MP bytt plats med varandra, såsom varande det parti som utgör största respektive minsta hotet bland poliska partier mot natur och miljö. Trots sina i övrigt kloka ord i energifrågan, tycks Mats N vara inne på linjen att kärnkraften ska avvecklas eller i vart fall inte byggas ut. Mats N glömmer också att Sveriges folkmängd har ökat med 75 % sedan nuvarande reaktorer byggdes och att elanvändningen sedan dess har ökat och kommer att öka ännu mer i framtiden.

  Och att samtliga nuvarande reaktorer med tiden kommer att falla för åldersstrecket och då senast måste ersättas med nya. Vi behöver därför ha en utbyggnadsplan, som sträcker sig minst 40 år framåt i tiden, åtminstone till år 2060, då enligt min mening 20 normalstora (2om de nuvarande) reaktorer bör vara i drift. Alla planer på slutförvaring av använt kärnbränsle måste avskrivas, eftersom ordet ”slutförvar” betyder att det som förvaras där, ska vara så svåråtkomligt att det aldrig kommer till användning igen. Jag har, som jag själv tycker, ett väl genomtänkt förslag om reaktorernas (nuvarande+ nya) lokalisering:

  Forsmark, Norduppland: 3 reaktorer, varav 0 nya.
  Studsvik, östra Södermanland: 4 reaktorer, varav 4 nya.
  Oskarshamn, nordöstra Småland; 3 reaktorer, varav 2 nya, 2 tagna ur bruk
  Ringhals, norra Halland: 4 reaktorer, varav 2 nya alternativt 2 som har tagits ur bruk och har återstartats.
  Ravlunda, östra Skåne: 6 reaktorer, varav 6 nya.
  Barsebäck, sydvästra Skåne: 0 reaktorer. 2 tagna ur bruk.

  Förutom att nya och effektivare reaktortyper måste utvecklas, måste byggtekniken utvecklas, så att byggtiden per reaktor halveras från c:a 10 till högst 5 år.

 3. Petrus Nyberg

  Hej Anders hag hoppas att du vet skillnaden mellan faktisk elbrist som vi inte har och den typ av elbrist vi har som faktiskt är en kapacitetsbrist, för i Sverige har vi gott om el men vi har ett elnät över landet som inte klarar av den kapacitet som igentligen behövs.
  Så jag försöker att använda rätt ord alltså kapacitetsbrist, du kanske också skulle behöva använda dig av hela sanningen å inte bara plocka ut dom delar som passar dig (å moderaterna) sp de ska se ut som en katastrof som låter mycket värre än den i realiteten är. Slutsatsen är alltså att vi inte behöver ny kärnkraft utan ett elnät som klarar av den kapacitet som finns och behövs.

 4. Brorson

  Svar på frågan ”Ska staten bygga och äga kärnkraften då?” Ägarfrågan är inte det viktiga, men jag skulle gärna vara delägare i ett kärnkraftverk.

  I min föregående kommentar har jag skrivit att vi behöver en utbyggnadsplan, som sträcker sig minst 40 år framåt i tiden med målsättningen att vi ska ha 20 stora reaktorer i drift år 2060. Jag har också skrivit vart de ska lokaliseras, nämligen på de tre platser, där det redan finns reaktorer i drift (Forsmark, Oskarshamn och Ringhals) samt två nya platser (Studsvik och Ravlunda).

  Dessa platser, samt antalet reaktorer på varje plats bör enligt min mening beslutas av riksdagen. Tillstånd att bygga och driva reaktorerna ska sedan säljas till högstbjudande till av staten godkända köpare (energibolag), som får anlita av staten godkända byggfirmor för byggnationen. Priset, som energibolagen ska betala till staten ska alltså vara till högstbjudande, om det finns flera intressenter, men ska lägst motsvara statens kostnader för marklösen, infrastruktur (kraftledningar) utredningar och kontroll, mm.

  Köpare kan vara befintliga eller nystartade privata eller statliga (Vattenfall) energibolag, med tillräcklig ekonomisk styrka om kompetens för godkännande. Staten ska ha ett avgörande inflytande över vilken typ av reaktor, mm, som får byggas på varje plats. Det måste kanske bildas en särskild myndighet för allt detta. Jag tvivlar inte på att om vi får en moderatledd regering, som beslutar ungefär enligt mina förslag, att svensk kärnkraft kommer att uppfattas som ett lönsamt och intressant alternativ för både privata och statliga kapitalplacerare.

  Om vi får en S-regering vore detta förstås mer tveksamt, men kanske det går vägen med en socialdemokratisk enpartiregering, med Magdalena Andersson som statsminister.

  Jag har nu bara skrivit om stora reaktorer. Jag utesluter inte att de kan kompletteras med mindre reaktorer, vilka dock ska ha en effekt motsvarande minst 1 / 10-del av de stora reaktorernas effekt, på andra platser. Men de platserna ska vara lika väl utvalda. Jag tar bestämt avstånd från tanken på minireaktorer i varje buske, då jag ser alltför stora säkerhetsrisker (stöld av kärnbränsle, mm) med detta.

  Mindre reaktorer, med kortare start- och stopptider (timmar i stället för dygn) kan vara ett komplement för att möta efterfrågetoppar.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.