Sverige behöver mer kärnkraft!

I dagens VK skriver jag om vikten av att svensk elförsörjning tryggas. Det behövs mer kärnkraft – inte mindre! Insändaren bifogas nedan.

 

Sverige behöver mer kärnkraft!

Kärnkraften är klimatsmart, fossilfri och ger massor av el dygnet runt – även när det är vindstilla och solen inte skiner. Moderaterna vill värna befintlig kärnkraft och dessutom bygga nästa generations kärnkraft.

Svensk elproduktion har länge varit en av världens tryggaste och renaste. Vattenkraften och kärnkraften producerar ren el med pålitlig leverans. Det senaste decenniet har även vindkraften spelat en successivt viktigare roll.

Men de senaste åren har någonting hänt. Det tidigare stabila svenska elsystemet har allvarliga problem. Företag som vill etablera sig har inte kunnat göra det, då det saknas tillgång till el. Oljekraftverket i Karlshamn har startats för att säkerställa att det finns tillräckligt med el under dagar med låg elproduktion och hög efterfrågan. Elen i södra Sverige var i förra veckan hela 672 % dyrare än för ett år sedan. Även i norr har priserna gått upp, men inte till samma nivåer som i söder. Men ännu värre väntas det bli. Statliga Vattenfall beräknar att vinterns elpriser kommer att slå nya rekord.

Elkrisen är ett resultat av regeringens energipolitik. Kärnkraft har lagts ned på ideologiska grunder, utan hänsyn till konsekvenserna för svenska företag och konsumenter. Stängningen av Ringhals reaktor 1 och 2 innebär att elproduktion motsvarande nästan tio procent av Sveriges årliga elkonsumtion har försvunnit.

Samtidigt ökar elbehovet. För att möta utvecklingen måste elproduktionen och elnäten byggas ut samt tillståndsprocesserna kortas. Det behövs också byggas mer kärnkraft. I takt med att regeringspartierna avvecklar kärnkraft, blir Sverige mer beroende av energikällor som vi inte kan styra över. Så kan inte en ansvarsfull regering hantera landets energiförsörjning.

Moderaterna vill värna befintlig kärnkraft och bygga nästa generations kärnkraft. Idag finns det flera hinder för kärnkraften. Det finns förbud mot att driva fler än tio reaktorer, de får inte byggas var som helst utan endast vid de befintliga kärnkraftverken och gamla kärnkraftsreaktorer får inte lov att återstartas. Dessa hinder måste undanröjs. Utvecklingen inom kärnkraftsindustrin går fort och svensk lagstiftning måste moderniseras Sverige borde bygga minst en forskningsreaktor under kommande mandatperiod.

Kärnkraften tillför stabilitet till elförsörjningen. Den kan leverera stora mängder el dygnet runt, även när det är vindstilla eller molnigt. En trygg elförsörjning är en förutsättning för Sveriges välfärd, konkurrenskraft och tillväxt. Dessutom kan svensk energi spela en viktig roll i den globala klimatomställningen.

 

Anders Ågren

Förbundsordförande

Moderaterna i Västerbotten

 

6 kommentarer

 1. Ulf Parde

  Våra ställningstaganden inom EU är viktiga. Bra att Kristersson går ut hårt mot regeringens katastrofala ställningstagen betr. hur vi ska ha det med EUs kärnkraftspolitik.

 2. Brorson

  Så ska det låta. Det räcker inte att rädda kvarvarande reaktorer. Det räcker inte att tillföra lika mycket ny kärnkraft, som de stängda reaktorerna levererade. Det räcker inte heller att begränsa utbyggnaden till de platser, där det idag finns kärnkraft. Det skulle ge onödiga överföringsförluster. Det är dags att tala klarspråk om detta, inte mins för att undvika protester från nyinflyttade i närheten av de nya reaktorerna.

  De, som vill bygga och bo i närheten, ska veta detta, innan de bestämmer sig. De, som redan bor där, men inte vill bo granne med ett kärnkraftverk, ska kunna sälja sina hus, med tillräckligt god förtjänst för att köpa ett nytt hus på annan ort, till dem som kommer att jobba på de nya kärnkraftverken. Det får inte bli som med vindkraften, där minister Bolund hänsynslöst vill köra över lokala opinioner.

  De nya platser, som jag har föreslagit är:
  1. Studsvik vid Sörmlandskusten, mellan Nyköping och Nynäshamn. På platsen har tidigare funnits en kärnteknisk anläggning, dock ingen reaktor för kommersiell drift. Jag föreslår att där byggs fyra nya reaktorer.
  2. Ravlunda vid den skånska ostkusten, mellan Simrishamn och Kristianstad. På platsen finns ett mycket stort militärt skjutfält, som inte längre används fullt ut, omgivet av en bred zon med byggförbud p.g.a. bullret. Jag föreslår att det byggs sex nya reaktorer på norra delen av skjutfältet.

  På dessa båda platser kommer det alltså, enligt mitt förslag att byggas sammanlagt tio nya reaktorer. Jag uppmanar härmed Ågren att ta kontakt med sina partikamrater i berörda kommuner om detta. Om någon att dessa platser skulle visa sig olämplig, måste en ny plats tas fram illa kvickt. Oskarshamn och Ringhals ligger för långt från Skåne för att undvika onödigt stora överföringsförluster.

  Det bör också utses en plats för ett kärnkraftverk vid Norrlandskusten, ungefär halvvägs mellan Forsmark och Skellefteå, som ligger mittemot det nya kärnkraftverket i norra Finland, vilket är under byggnad på andra sidan Bottenviken. Jag tror dock inte att det brådskar med beslut att bygga ett kärnkraftverk även i Norrland.

  Enligt mitt förslag ska det finnas 20 reaktorer i drift år 2060, varav lika många i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals, som redan finns eller har funnits där, d.v.s. 3 + 3 + 4 reaktorer. Jag har inte tagit ställning till vilken typ av reaktorer, men utvecklingen av en ny reaktortyp, som återanvänder använt kärnbränsle, måste fr.o.m. nu ha hög prioritet. Kan de gamla lokalerna i Studsvik användas?

  Med den av mig föreslagna lokaliseringen av de svenska kärnkraftverken, kommer Studsvik att ta över elförsörjningen till Storstockholm och västra Mälardalen, medan Forsmark levererar baskraft till södra Norrland, med vattenkraftverken där som reglerkraft. Forsmark kan då kanske även leverera till Finland, som i gengäld levererar till norra Norrland.

 3. Brorson

  Med tjugo reaktorer i drift, kommer elförsörjningen inte att påverkas lika mycket av ett eventuellt snabbstopp av en reaktor. De långa start- och stopptiderna vid normal drift, beror på att det vid ett snabbstopp uppstår stora temperaturskillnader i reaktormaterialet, vilket nedsätter reaktorns livslängd. Enligt uppgift klarar en reaktor 250 snabbstopp, innan den måste tas ur bruk. Den äldsta reaktorn, Oskarshamn 1, hade drabbats av 200 snabbstopp innan den togs ur bruk.

  Med vunna erfarenheter och bättre metoder för övervakning och kontroll, kan både säkerheten höjas ytterligare och antalet snabbstopp reduceras, vilket torde ge en reaktor som byggs idag en teknisk livslängd på minst 100 år, vilket torde vara mer än den ekonomiska livslängden. Den ekonomiska livslängden bestäms ju av utvecklingen av ny teknik, som gör nya anläggningar mer lönsamma än gamla.

  Man borde därmed kunna räkna med en avskrivningstid ​på minst 40 år för en reaktor, som byggs idag. Om ägaren garanteras skadestånd vid politiska beslut om förtida avveckling, skulle kärnkraft vara en lönsam investeringen, inte minst för våra pensionsfonder. Naturligtvis fås ingen lönsamhet, speciellt inte hos en anläggning som används som komplement till vindkraften och bara körs när det in blåser. Men hur är det med vindkraftens lönsamhet, om den bara körs vid efterfrågetoppar på el – om det råkar blåsa just då? 3 – 5 % av installerad effekt?

  Vindkraft är en ytterst brutal naturförstörelse och en ödeläggelse av människors livsmiljö till nästan ingen nytta alls. Regeringen försvarar sig med att Sverige tidvis har ett elöverskott, som kan exporteras till Centraleuropa, vars kolkraftverk inte behöver köras för fullt just vid dessa tillfällen. Ett koncept, som visserligen kräver mindre kol i den totala energimixen, men mer kol (eller naturgas eller oljeskiffer) totalt, med ökad elektrifiering.

  ”Jorden är inte ett arv från våra fäder utan ett lån från våra barn”, sa MP när partiet var nybildat. Följt av hätska utfall mot Moderaterna, som då stod för en ökad användning av energi och ändliga naturresurser. Nu försöker MP vara mycket, mycket värre än M i just den grenen. Vilket tyvärr stressar M till att säga ja till allting. M borde åtminstone säga nej till fortsatt vindkraftutbyggnad och nej till solkraftparker på åkermarken,

  Det behövs inte mer av dessa resursslösande energislag med den framsynta kärnkraftutbyggnad som M nu har presenterat. MP, som från början har förnekat värdet av fädernas möda och är i full färd med att förstöra arvet från våra fäder, stjäl nu också från våra barn. Det är dock inte så att de sällsynta metallerna tar tvärt slut, utan så att de blir svårare och dyrare att utvinna och att landskapet kommer att vara perforerat med övergivna gruvhål.

  Den nuvarande överdrivna vurmen för eldrift av allting, kan fortare än vi tror, visa sig vara en teknisk återvändsgränd. Hur många gånger har inte storslagna industriprojekt, som påståtts vara räddningen för Norrland, blivit en flopp? De har givit jobb under uppbyggnadsskedet, under några år. Den tyska sportbilstillverkaren Porsche driver nu ett projekt med nya motorbränslen, som kan användas i vanliga bensinmotorer, men inte ger utsläpp av koldioxid.

 4. Brorson

  Mats Nilsson, som väl fortfarande tillhör ett parti vars förre partiledare Jan Björklund profilerade sitt parti som Sveriges mest kärnkraftvänliga parti, beskyller nu Ågren för total inkompetens. Samtidigt som han hyllar Lennart Holmlund, som ständigt demonstrerar sin totala brist på allmänbildning, sådant som varje ung människa som gått ut grundskolan med nätt och jämt godkänt betyg bör veta. Och som dessutom inte ens kunnat bli svensk medborgare, om kravet härför hade varit godkänt prov i svenska för invandrare.

  Det är fullt med märkliga syftningsfel, m.m. i Holmlunds inlägg. Dessutom hackar Nilsson ständigt på sin nuvarande partiledare, som enligt vad jag fått veta från en av hennes tidigare arbetskamrater inom det privata näringslivet, har arbetat på en konsultfirma i energibranschen. Vad som utmärker ledande socialdemokrater idag är att de både saknar utbildning för de områden de ansvarar för, med finansministern som undantag, och allmänbildning. En sak som jag minns från min tid inom LO, var att de flesta ledande LO-företrädare verkligen höjde sig över mängden vad gäller just allmänbildning, vilket gjorde dem synnerligen kapabla att inneha politiska uppdrag.

  Dagens socialdemokrati kännetecknas av ett tydligt intellektuellt förfall, jämför med när S var ett arbetarparti. Tydligen har de bästa bland arbetarna ersatts av de sämsta bland akademikerna. Förhållandet mellan sossar och miljöpartister inom regeringen är som lärare – elev. Men hur är då kunskapsnivån bland miljöpartisterna. Höga akademiska examina inom de ämnen de studerat, vilket inte verkar vara fysik, teknik och ekonomi, men inom så snäva gränser, att de inte kan sätta in sina kunskaper i ett större sammanhang. I kombination med den pedagogiska skicklighet, som de här blir resultatet ren demagogi. Samma brist på bred allmänbildning som bland sossarna.

  Igår hyllade Nilsson Holmlund för dennes knäfall för den nya ”gröna” kapitalismen, som knappast skulle existera utan alla dessa miljöskadliga politiska beslut och / och eller enorma subventioner av skattemedel, för att de säger sig inte vilja ha kärnkraft-el. Klart de säger det, de rätta orden för att få del av de politiska nådegåvorna. Under åren med den i ekonomi helt outbildade Per Bolund som biträdande finansminister, har vi inte längre något fritt, utan ett korrumperat näringsliv.

  Vad säger liberalen Mats Nilsson om det? Jag ser detta som ett allvarligt hot mot Sverige som kapitalistisk ekonomi. När kommer kraschen? Alltmer av den svenska förmögenhetstillväxten består ju av skattefinansierade vinster i det privata, men inte särskilt fria näringslivet. Vinsterna i den s.k. välfärden är bara en liten del av detta. Läste just att knappt 34 kg av en bensinbil består av kritiska metaller, mot hela 207 kg hos en elbil. Till detta kommer själva batteriet, vilket gör elbilen ett ton tyngre än bensinbilen.

  Det är kanske dags att glömma det här med elflyg. Hur ska all elen produceras? Med kärnkraft, förstås. Det finns inget annat sätt, om allting ska drivas med el. Men som anhängare av eldrivna transporter sedan sjuttio år, då jag vetat allt om eldrivna lokomotiv tillhör jag inte de nyfrälstas el-fanatikernas skara. Jag ser också alternativen till eldriften och var de fungerar bättre. Som exempel är elflyg ett dåligt sätt att bekämpa flygskammen. Använd i stället flygskatten till trädplantering.

  Under åren har jag lärt mig känna igen MP:s politiska strategi, som alltid har varit ”fem i tolv”. För MP har det aldrig funnits tid till marknadanalyser, lönsamhetskalkyler eller ens miljökonsekvensanalyser. Och något intresse för vad som väntar fem över tolv finns inte i hela regeringskansliet. För då kommer ju jorden ännu inte att finnas kvar, om vi inte satsar alla resurser på ”klimatomställningen” NU. En av MP-magistrarnas läraktigaste elev heter Ibrahim Baylan, näringsminister, som vill försämra minerallagen, för att det ska bli ännu lättar

  • Brorson

   Forts.
   En av MP-magistrarnas läraktigaste elev heter Ibrahim Baylan, näringsminister, som vill försämra minerallagen, för att det ska bli ännu lättare för profitjägarna inom det alltmer skatte-korrumperade.
   näringslivet att förstöra natur.

   Vad som väntar fem över tolv är både ny kärnkraft, som återanvänder använt kärnbränsle och återvinning av koldioxid för framställning av nya motorbränslen sam nya råvaror, som kan ersätta oljebaserad plast.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.