Kvinnor och män

Av , , Bli först att kommentera 6

Arbetslösheten minskar och fler är i jobb än tidigare. Många gömdes tidigare i systemet och blev förtidspensionerade och omkodade hos arbetslösheten. Idag är fler i arbete och färre i långtidssjukskrivning.

Men korttidssjukskrivningarna ökar och det är främst kvinnor i offentlig sektor som blir sjuka. Hur ska vi möta det? Vad är det som gör att trycket på kvinnor som jobbar i vård, skola och omsorg är så tufft? Antalet som sagts upp är högre i industrin är högre än i offentlig sektor. Men i industrin är det färre sjukskrivningar. I industrin kan man skära bort en hel verksamhet men i offentlig sektor ska jobbet ändå skötas, omsoegen om människorna ändå vara av god kvalité trots att resurserna minskar.

Är det för att sysselsättningsraden har ökat i offentlig sektor som gör att man inte orkar med belastningen i jobbet? Är det tuff kommunal ekonomi och stora besparingar som gör det eller är det själva strukturen i arbetet som är fel? Vad är det i samhället som gör att kvinnor blir sjukskrivna mer än män? Det här är en svår fråga och en knut vi måste lösa. Vad tror du är det som måste till?

Bli först att kommentera

Kyrkan! varför ska jag rösta där?

Av , , 2 kommentarer 9

Idag är det kyrkoval, ett val som många har svårt att se varför man ska rösta och varför det ska vara partipolitik.

Jag tycker man ska rösta för att kunna påverka vad kyrkan ska syssla med och att man ska kunna påverka hur kyrkan använder sina pengar. Jag vill att kyrkan ska arbeta mer utåt och jobba med unga, barn och nya svenskars möjlighet att komma in i samhället. Att ordna jobb för ungdomar är ett bra sätt att använda min kyrkoskatt liksom jag tycker att man ska nyttja kyrktaken till att fånga solenergi.

Så jag kommer att rösta för en levande kyrka som jobbar med de frågor som är aktuella i det lokala samhället.
En annan anledning att rösta är att se till att inte Sverigedemokrater får plats i de demokratiska rummen.

2 kommentarer

Jägarkramare, ren och fårälskare…

Av , , 2 kommentarer 13

Igår presenterades rovdjursutredningen som i stort handlar om att minska delar av rovdjurstammen. Naturskyddsorganisationer har gått ”bananas” och säger att vi är mördare i största allmänhet, ren, jakthunds och fårälskare och jägarkramare.

Och Ja! vi vill ha friska rovdjursstammar, ja vi vill att de som har företag med bas i djurhållning ska kunna leva på sina djur och inte att de äts upp av björn, varg, järv och lo. Ja vi tycker att miljön är viktig och att det måste finnas rovdjur i vår fauna. Vi tycker också att det är viktigt att landsbygden ska få bestämma själva hur mycket rovdjur de ska ha i sin närhet. Storstockholmare ska inte bestämma hur många björnar vi ska ha i Lappland! Det är som Euskefeurat sjunger, det kan vi göra själva!

2 kommentarer

Ambulans i Åsele och Knytt…

Av , , 1 kommentar 16

Frågan som många ställer sig idag efter den tvärvändning som Socialdemokraterna tagit i frågan om akutsjukvärden i inlandet även innebär att ambulanserna kommer tillbaka. Peter Olofsson gick igår ut i TV och gav helt nya besked. Han meddelade att han nu var beredd att flytta vårdplatserna i Dorotea tillbaka till Sjukstugan. Det som Doroteaupproret jobbat så envetet för. Men mer än sås har ingen fått veta. Det jag undrar är vem som gett order om vänster om” till landstingsledningen?
Jag är glad för att folkets vilja på något sätt ändå tas tillvara om S nu vänder om och gör om. Men det är trist att så många miljoner gått åt i att hantera frågan. Pengar som istället borde ha gått till att bygga hållbar vård.
Så om det är någon som vet, hur blir det med ambulansen i Åsele?

Erik som inatt blev pappa till mitt lilla knytt till barnbarn, kommer från Åsele och Toivos mamma då från Vilhelmina. Efter nattens kamp i förlossningsalen tror jag att de skulle ha väldigt svårt at se Åsele som boendeort om det inte skulle finnas akut sjukvård och ambulans. Så om vi tror på framtiden i inlandet så måste vi även kämpa vidare för hållbar service. Ambulans kommer som nummer 1.

1 kommentar

När kommer du Knytt!

Av , , Bli först att kommentera 15

Denna veckan går jag omkring med en stor klump i magen. En stor klump som är fylld av oro, nervositet, förväntan och glädje. Jag ska bli mormor då min dotter Lottakarin gått över tiden. Jag har tippat på att Knytt kommer den 12 så vi får se om hen kommit då? Galet spännande. Men också känslosamt då jag lider över att befinna mig allt för långt bort! Och jag är så nervös att jag går omkring och småsvettas med förhöjd puls. JAg längtar så förbaskat efter Knytt!

Bli först att kommentera

Många förslag och många framgångar

Av , , Bli först att kommentera 9

Hör ska ni få en låång blogg om de framgångar mina partikamrater drivit fram i förhandlingar med de andra Allianspartierna inför den kommande budgeten. Det är roligt att följa de budgetutspel som regeringen presenterar och framförallt är det skoj att det är många goda Centerförslag som presenteras och som media skriver och pratar om.

Det vi presenterar i budget och alla de fantastiska förslag vi ska diskutera i Karlstad nästa helg då vi har stämma, kOmmer förhoppningsvis att leda till ännu bättre opinionssiffror än de som presenterats nu i september. Kan glatt konstatera att Centerpartiet går framåt i samtliga mätningar och ligger nu närmre 5% än 4% och trenden pekar uppåt. Känns gott!

Nedan kan du se en snabb lista över de budgetförslag som har Centerprofil samt fördelat dem under rubrikerna Ekonomi/företagsamhet, Miljö och Socialt. Allt för att förtydliga hållbarhetsaspekten och den så viktiga balansen mellan dessa tre.

Kort presentation BP 2014

Ekonomi och företagsamhet

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Åtgärder för fler jobb i konkurrenskraftiga företag

Centerpartiet och regeringen föreslår att det införs ett avdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna för personer som arbetar med forskning och utveckling, FoU.

Fler växande företag med enklare regler

En politik för fler jobb börjar i en politik för växande företag. I dag presenterar regeringen ett reformpaket med fyra efterfrågade regelförenklingar för företag. Under de kommande fyra åren satsas 844 miljoner kronor för att göra det enklare att bedriva företag i Sverige.

1,3 miljarder för fler jobb i små och växande företag

I dag berättar näringsminister Annie Lööf om satsningar i höstens budget för att sänka kostnaderna för Sveriges företagare. Det handlar om sänkta egenavgifter, minskade kostnader för sjuklöneansvaret och bättre tillgång till kapital för att fler småföretag ska kunna växa och skapa jobb.

Miljö

Ökad satsning på lokala vattenvårdsprojekt – LOVA

Regeringen föreslår en satsning på 75 miljoner kronor årligen från och med 2014 för att stödja det lokala arbetet med åtgärder för bättre vattenkvalitet, framför allt med avseende på åtgärder mot övergödning och spridning av miljögifter från båtbottenfärger.

Miljöbilspaketet

Här hittar du mer information om det nya miljöbilspaketet

Landsbygdsprogrammet

Centerpartiet har lyckats få ett landsbygdsprogram som totalt omfattar 32,4 miljarder kronor. Det är närmare 5 miljarder mer än utgångsbudet från EU som var 27,6 miljarder kronor.

Grön investeringsfond för miljöteknikföretag på frammarsch

Regeringen ska satsa 700 miljoner på svensk miljöteknik. Det skriver näringsminister Annie Lööf och IT- och energiminister Anna-Karin Hatt på DN debatt idag. Pengarna ska gå till en grön investeringsfond som ska hjälpa miljöteknikföretag att fortsätta utvecklas.

Stärkt konkurrenskraft för Sverige, sjöfarten och basindustrin

Från den 1 januari 2015 skärps kraven på svavelhalten i marina bränslen i Östersjön och Nordsjön (SEC

Socialt

Centerpartiets krav på lärlingssystem införs

Sveriges utbildningsminister har i dag presenterat en lärlingsreform som bland annat innebär ökat ekonomiskt stöd till arbetsgivaren, kostnadsersättning till lärlingen samt en ny lag om lärlingsanställning.

Höjt fribelopp med 30 000 kronor för Sveriges studenter

Regeringen har vid ett flertal tillfällen höjt nivåerna i studiemedelssystem. Reformerna innebär att studiemedlet under 2013 uppgår till 9 776 kronor per studiemånad. Senast 2011 höjdes fribeloppet med 30 000 kronor per läsår.

Waldorfutbildning av förskollärare och lärare får statligt stöd

Regeringen föreslår att 10 miljoner kronor avsätts för 2014 för utbildning av lärare och förskollärare med waldorfinriktning och beräknar 10 miljoner kronor årligen därefter.

Ökade medel till kvinnojourerna

Regeringen stärker bidraget till organisationer som arbetar med att motverka våld mot kvinnor.

2,5 miljarder till pensionärerna

Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor. Det är 1,35 miljarder mer än den reformambition som återstod i Alliansens valmanifest. Alliansregeringen fortsätter därmed att stärka pensionärernas ekonomiska situation med tydligt fokus på dem med de minsta ekonomiska marginalerna.

Medborgarskapsceremonier införs i alla kommuner

För att tydligare än tidigare använda medborgarskapet som ett verktyg för integration föreslår regeringen att varje kommun åläggs att en gång per år anordna en medborgarskapsceremoni.

Nyanlända invandrare ges möjlighet till utbildning på folkhögskolor

Nyanlända invandrare som omfattas av Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag ges möjlighet till särskilt utformade utbildningar i folkhögskolornas regi. Det kan till exempel handla om sammanhållna utbildningar som omfattar såväl sfi, samhällsorientering och vissa orienterande och arbetsförberedande insatser.

Ökade insatser mot främlingsfientlighet och intolerans

Regeringen satsar ytterligare 20 miljoner kronor 2014-2017 för att vidga arbetet med att motverka främlingsfientlighet och intolerans.

Hör gärna av dig om du vill veta mera.

Bli först att kommentera

Eftevalshumör

Av , , 2 kommentarer 10

I dag är det dagen då alla i min omgivning pratar om valresultat och respekt för folkviljan. Att en fjärdedel av umeåborna röstade JA för rättvis vård tycker jag är strongt. Det trodde jag faktiskt inte. Så tack alla Umeåbor och andra kustbor som röstade för ett hållbart län! Känner mig på rätt så bra humör. Igårkväll när vi i vallokalen öppnade kuvert efter kuvert och tog fram 96 % JA sedlar så kändes det väldigt bra. Jag plockade inte fram en enda NEJ sedel!.

Att JA vann så förkrossande känns väldigt bra efter att vi kämpat hårt för det som är klassisk Centerpartipolitik, omsorg om den lilla människans rätt och hållbar service på landsbygden. Valresultatet är en tydlig vink till socialdemokraterna att de måste ändra sin centralistiska politik och att fler delar av länet än Umeåregionen måste prioriteras. När de pratat samverkan så har det handlat om att vältra över kostnader på kommunerna. När vi pratar samverkan handlar det om att ge och att ta på båda parternas villkor.

Nu får vi se vilka förslag som kommer i landstingets budgethantering i höst. Att ersätta ambulanser i Umeå med akutbilar kan ju vara ett sätt att klara av kostnaderna för vården, ett annat att lägga mindre pengar på kulturen.Jag hoppas verkligen att folkviljan tas hänsyn till och att ett hållbart län får vara ledstjärnan.

2 kommentarer

Valdag!

Av , , Bli först att kommentera 11

Idag är det valdag och jag ska jobba i röstlokalen med att ta emot röster och ikväll räkna rösterna i mitt valdistrikt.
Dagens val är ett val kan kännas helt orealistiskt då man kan se det som ett val mellan en självklar rättighet till akut sjukvård emot att inte ha lika rätt till akut sjukvård.

Som jag ser det handlar valet om den lilla människans rätt emot det storskaligas effektivitetstankar. För mig är det självklart att våra gemensamma skattepengar ska fördelas så att alla människor får lika rätt och lika möjligheter. För mig är det självklart att alla i vårt län ska känna sig trygga om de blir sjuka eller drabbas av en olycka.

Valet handlar också om halva befolkningen i länet berörs av frågan och går och röstar. Umeåborna kanske känner att valet inte rör dem då de har den självklara akuta sjukvården inpå sig. de vet att det kommer en ambulans och de vet att det finns vårdplatser nära. Så det blir spännande att se om de vill känna trygghet även när de är i sina fjällstugor och går och röstar, jag hoppas verkligen det.

Bli först att kommentera

Rösta på ANNIKA

Av , , Bli först att kommentera 9

Den 15 september är det kyrkoval och en av våra lokala politiker Annika Andersson finns med på röstsedeln. Vi i Centerpartiet tycker att Svenska kyrkan ska vara en stark aktör lokalt för att förbättra samhället. Ett sätt är att skapa jobb för unga inom kyrkan så det är en av de frågor vi driver på i kyrkovalet. En annan är inom miljöarbetet där vi tycker kyrkan ska arbeta mer aktivt för en omställning till ett hållbart samhälle, lokalt och globalt. Så vi tänker oss solpaneler på kyrktak och mer vindkraft på kyrkans mark.

Kyrkorna är viktiga aktörer den dag när allting inte längre är som vanligt, när kriser kommer och vardagen blir allt annat än normal. Det är då vi märker hur viktig kyrkorna är. Många står över kyrkovalet vilket nyttjas av partier som vill komma in och ta plats som Sverigedemokrater. Ju färre som röstar ju lättare för partier med tvivelaktiga syften att komma in. Så gå och rösta i kyrkovalet!

Bli först att kommentera