Planeringsmöte Palt mot rasism

Av , , Bli först att kommentera 6

Igår kväll hade ett gäng Vilhelminabor en träff där vi planerade manifestationen Palt mot rasism. Vi kom fram till att prata och diskutera vad människors lika värde betyder för oss. När vi bjuder på palt så gäller, en palt = ett samtal om människors lika värde

Det handlar om att ta samtalen, utan samtal så sprids rasism. Vi vill se till att samtalen sker och att vi diskuterar mänskliga rättigheter. Det är egentligen ett folkbildningsprojekt där vi ska föra samtal och samtalet och palten är i fokus. Målet är att skapa möten, mellan människor från olika kulturer där alla människors lika rätt och värde är i fokus

Vi har två paltgeneraler, Inez och Rolf och en styrka som alla drar sitt strå till den stack som vi bygger tillsammans. Men vi hoppas att fler kommer till nästa möte och engagerar sig för att få fler att prata och äta palt. Många byar är redan på gång, många föreningar och grupperingar och nästan alla politiska partier har börjat planera paltkok. Det här har blivit intressant för Riksmedia som kommer att komma.

Så boka av nästa tisdag då nästa möte hålls, du är välkommen att vara med. Men boka också av den 20 maj för en paltkväll.
Nästa möte den 13 maj kl 18.00 på Vuxenskolan Alla som vill vara med är välkomna!

Bli först att kommentera

Vår och valafficher hör inte ihop…

Av , , Bli först att kommentera 8

Jag körde igår från Jämtland och uppöver efter E45 och i Strömsund så var det val affischer uppsatta efter vägen. Jag vet ju att det är val om ett par veckor man har ännu inte sett valhettan efter vägarna. Det känns som fel årstid för valaffischer och kanske därför som partierna inte hunnit igång att sätta upp dem. Vårvinter och val är lite för sällan för att det ska kännas rätt. Val är ju vanligtvis på hösten. Men trots att vi är ovana att gå till valurnorna i maj så är valet oerhört viktigt. Vill du att odemokratiska makter ska ta över Europa eller vill du ha ett öppet demokratiskt samhälle där alla människor är lika värda. Då måste du gå och rösta!

Idag öppnar förtidsröstningen så du kan rösta redan nu om du inte vill vänta till den 25 maj.

Bli först att kommentera

Ett välkomnande Vilhelmina

Av , , 3 kommentarer 12

Den 20 maj måste Vilhelminaborna gå man ur huset för att manifestera för ett välkomnande Vilhelmina mot rasism….Notera kvällen och avboka allt annat!!! Då ska Sverigedemoraterna hålla ett möte i Vilhelmina. Vi måste tillsammans visa att vårt Vilhelmina är ett välkomnande samhälle som tror på alla människors lika värde. Vi kan tillsammans punktera de myter som SD lever på. Här nedan är några av dem.

MYT: Invandring leder till ekonomiska förluster för mottagarländerna
Fakta. Flera aktuella internationella studier visar på positiva tillväxteffekter av invandring. Dessa uppstår bland annat av att invandring bidrar till ökad export, ökad specialisering på arbetsmarknaden samt motverkar kompetensbrist och arbetskraftsbrist.

Myt: Invandring innebär en stor belastning på statsbudgeten
Fakta. Forskningen visar att de statsfinansiella effekterna av invandring är små. Om de är negativa eller positiva beror till stor del på hur väl arbetsmarknaden tar emot invandrade. Det bekräftas både av svensk forskning och av en analys gjord av OECD.

Myt: Alla utrikes födda som kommer till Sverige lever på bidrag
Fakta. En stor del av dem som invandrar till Sverige kommer för att arbeta eller studera – många får uppehållstillstånd på grund av de har ett arbete i Sverige. Sysselsättningsgraden bland utrikes födda män som bott i Sverige i minst 16 år och med asyl som grund för uppehållstillstånd är över 70 procent. En ny svensk studie visar att utrikes födda inte har högre risk att hamna i bidragsberoende än inrikes födda. Men det tar fortfarande alltför lång tid för nyanlända flyktingar att komma in på arbetsmarknaden.

Myt: Invandringen leder till lönedumpning och invandrarna tar jobben från svenskar
Fakta:. Invandringen tycks ha liten eller obetydlig effekt på inföddas löner och arbetslöshet, enligt internationell forskning. En ny svensk studie visar att flyktinginvandringen inte har påverkat inrikes föddas möjligheter på arbetsmarknaden. En studie av amerikansk tillverkningsindustri visar att infödd arbetskraft inte hotas av en ökad invandring.

Myt:Invandringen har lett till en våg av kriminalitet
Fakta. Majoriteten utrikes födda begår aldrig brott, precis som majoriteten inrikes födda. Det är människor med mindre resurser i mer utsatta situationer som begår flest brott.En aktuell svensk studie visar att utrikes födda och deras barn är överrepresenterade i brottsstatistiken men om man tar hänsyn till faktorer som utbildning och inkomst, samt bostadssegregation under barndomen så försvinner brottsgapet helt för kvinnor och till mycket stor del för män.

Myt: Det är omöjligt att ha ett socialt skyddsnät och samtidigt välkomna alla
Fakta. Det går att kombinera ett samhälle med omfattande sociala skyddsnät och stor invandring. Länder med omfattande sociala skyddsnät har ofta lättare för att öppna upp för mer invandring än länder med svagare skyddsnät.

Myt:Solidaritet kräver likhet
Fakta. Internationell forskning visar att det går att bygga samhällen med stor mångfald, där människor samtidigt är beredda att bidra till det gemensamma. Människor i länder med stor etnisk mångfald identifierar sig inte mindre med sitt land än människor i mindre etniskt mångfacetterade länder.

Myt: Invandrare måste vara beredda att assimilera sig
Fakta. Människor som identifierar sig med och upprätthåller band till mer än ett land har tillgång till värdefulla resurser och dessa resurser kan underlätta invandrares integration.

Myt: Sverige är på väg att bli ett muslimskt land
Fakta. Däremot framgår det i flera studier att religiös tillhörighet kan underlätta integrationen på många sätt, till exempel genom att en kyrka, moské eller tempel fungerar som en mötesplats i det nya landet.

Myt: De flesta flyktingar är ekonomiska migranter
Fakta. Forskningen visar att geografisk närhet och mänskliga band är avgörande för vart asylsökande söker sig. De allra flesta flyktingar flyr över närmaste gräns. Det är bara en bråkdel av världens flyktingar som tar sig till europeiska länder som Sverige. Det sker vid svåra konflikter. Många av dem som kommer till Sverige i dag 2014 flyr från inbördeskriget i Syrien.

3 kommentarer

Visst gör det ont när knoppar brister…

Av , , Bli först att kommentera 12

Nu är det äntligen snöfritt på tomten. En liten driva dröjer sig kvar i norrläge men i söder är det torrt och börjar grönska. Jag har ett experiment i växthuset. Ett äppelträd som inte trivdes i det sandiga Badviken frös bort under förra vintern. Men när våren kom brast ett litet skott ut nere vid roten. Jag sågade av trädet och grävde upp roten med det lilla skottet och planterade i en stor kruka. Ifjol så ställde jag in det i växthuset där det växte sig till en liten buske som jag i höstas beskar och tog bort allt utom en stam. Sen har det fått stå i jordkällaren under vintern och nu har jag ställt ut det igen. Jag bär det in och ut nu när nätterna är så kalla. De fina små svällande knopparna ser så sköra ut och jag känner mig så lost då det gäller trädgårdsodling och äppelträd. Har någon några tips att ge en novis?

Bli först att kommentera

Ikväll får vi kanske veta….

Av , , 2 kommentarer 11

Ikväll är det debatt i SVT och jag hoppas det kommer att komma mängder av svar på alla de frågor som väljarna har rätt att få veta. Det jag vill veta är tex. om Socialdemokraterna tycker att hela landet ska leva? Det jag varit med och kämpat för är att Landsbygdsprogrammet ska förstärkas med 2,8 miljarder kronor för att vi ska kunna bygga ut bredbandet och säkra att det finns lanthandlare som överlever och mackar i hela landet. Socialdemokraterna är långt ifrån den satsningen och dessutom så vill Mp lägga 17,3 miljarder kronor i skattehöjningar i höjd bensinskatt, flygskatt och lastbilsskatt som skulle slå mot oss i norra Sverige. Och så neddragningen på underhåll av de små vägarna med 10 miljarder kronor. Hur tänker S där?

En annan fråga jag vill höra svaret på är vad S tycker om öppenhet?! Knepigheten ligger i att Miljöpartiet tydligt deklarerar att man ”aldrig kommer att bilda en regering som gör det svårare för människor att komma till Sverige”, samtidigt säger Löfven att facket ska ha en vetorätt gentemot arbetskraftsinvandring. Vems linje skulle gälla i en vänsterregering?
Hur ska vi kunna minska arbetslösheten är en annan fråga jag vill veta vart S står. Löfven vill att fler ska jobba, och antalet arbetade timmar i ekonomin ska öka. Problemet är att både Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill tvärtom – de vill sänka arbetsveckan till 35 respektive 30 timmar så vad är det som gäller? Mer eller mindre arbetstid?

De man hitintills lovat från S, Mp och V är löften på 60 miljarder trots att de bara har 17 av ökade skatter och pålagor för företag. Två tredjedelar av löftena saknar finansiering. Så det är väl dags att svaren börjar komma. De kanske kommer nu ikväll?

2 kommentarer

Migrationsverket måste bli bättre!

Av , , 2 kommentarer 6

För nån vecka sedan jobbade jag i Skåne och åkte taxi från tåget till den by dit jag skulle. Båda resorna hade jag intressanta samtal. På ditresan skjutsade en man som bott i över 40 år i Sverige som flyttat hit från Tunisien. Han hade egentligen gått i pension men då man ska ha jobbat i fyrtio år för att få full pension och han som jobbat nästan precis 40 år i Sverige men det diffade med ett par veckor så var han tvungen att jobba för att få vardagen att gå ihop.
Han var tveksam till att rösta i EP valet nu i Maj då han tyckte att det bara var franska bönder som tjafsade. Jag sa att om han i te röstade så lämnade han över sin makt till nazister, fascister och rasister då de med allra största säkerhet går och röstar. När han släppte av mig så sa han att han aldrig tänkt så och tackade mig och lovade att han skulle rösta och även berätta för andra hur viktigt det var att de röstade.

På vägen tillbaka träffade jag en ung man vars föräldrar flytt från Irak. Han ville ha ett pass men Migrationsverket sa att han måste åka till Den Irakiska ambassaden för att få ett nytt pass. Han hade inte gjort det då han dels hade svårt att vara ledig då han både körde taxi och jobbade på ett äldreboende. Han tyckte också det var konstigt då hans föräldrar , syskon och hela släkten bodde här att han inte fick ett svenskt pass. Han var ju svensk!
Sverige har mycket att göra åt det system som försvårar för människor att jobba och vara trygga och leva ett bra liv.

Migrationsverkets långsamma arbete försvårar både för människor som kommer hit att etablera sig på arbetsmarknaden och för svenska företag att attrahera globala talanger. Risken är att jobbtillväxten sker i andra delar av världen och inte hos oss. Det är förödande för alla de människors vars talanger och kunskaper inte tas tillvara.

Vi i centerpartiet är stolta över att Sverige har en av världens mest generösa lagstiftningar för arbetskraftsinvandring. Vi står upp för människors rätt att röra sig och flytta dit jobben finns. Både människor som vill jobba i Sverige och företag som vill anställa är frustrerade över Migrationsverkets byråkratiska processer och långa väntetider på beslut om arbetstillstånd. Detta drabbar inte bara den enskilde individen utan även företag som är i behov av de arbetssökande för sin tillväxt och sina konkurrensmöjligheter internationellt.

Vi ser behov av en kraftig regelförenkling för att kunna utnyttja den utländska kompetens som söker sig till Sverige. Därför så Av vill Vi se över hur handläggningstiderna för arbetstillstånd kan göras kortare, det måste vara möjligt!
För Centerpartiet är arbetskraftsinvandringen oumbärlig för Sveriges välstånd, tillväxt och framtid!

2 kommentarer

Anonyma göre er inte besvär!

Av , , 9 kommentarer 19

Min blogg är min och mitt ansvar. Så fort jag skriver bloggar om öppenhet, demokrati och humanitet så duggar kommentarerna in. Jag lägger inte ut anonyma, elaka, rasistiska, homofoba, nazistiska, fascistiska eller allmänt obehagliga kommentarer i min blogg. Så ni som är anonyma Göre er inte besvär.

Min blogg är min och mitt ansvar.

9 kommentarer