Hur vill du att framtidens Umeå skall se ut?

I dagens VK har jag följande debattartikel publicerad. Dock är den i tidningsversionen något nedkortad. Här kommer således den fullständiga versionen.

 

Hur vill du att framtidens Umeå skall se ut?

Umeå växer stadigt, likt ett ljus i ett övrigt ganska mörkt Norrland. När jag själv flyttade hit år 1992 hade kommunen ca 94 900 invånare och nu har vi passerat 116 600 invånare. Från att en gång ha varit en liten utpost i norr, så har vi expanderat till en dynamisk och vibrerande stad tillika utnämnd till Europas kulturhuvudstad 2014. Vi är Norrlands tillväxtmotor. Men många utmaningar ligger framför oss – moderaterna vill ha din hjälp att finna svaren.

Moderaterna i Umeå har ett starkt tillväxtfokus. Men ett parti som står stilla och blickar bakåt förlorar i relevans varje dag. Utmaningen för oss är att ta ansvar, men ändå förmå utveckla nya lösningar på samhällsproblem och aktivt lyssna till invånarnas åsikter. I detta arbete vill vi nu att så många umebor som möjligt blir delaktiga.

Vi kommer under våren att inleda en bred och lyssnande kampanj, med studiebesök på förskolor, skolor, äldreboenden och företag. Vi kommer också att upprepa framgången från senaste valrörelsen med att knacka dörr i bostadsområdena. Just för att få in synpunkter på hur vi tillsammans kan göra Umeå bättre. Från moderaternas sida har vi genom årens lopp haft ett pragmatiskt förhållningssätt till det dagliga arbetet i lokalpolitiken. Gärna blocköverskridande uppgörelser med socialdemokraterna i stora investeringar och infrastrukturfrågor. Den gamla ”Umeandan” har vi hedrat då vi sett att det gynnat människorna i kommunen.

Sedan valet 2010 styr (S) ihop med (V). Stegvis har vi kunnat se hur socialdemokraternas gått åt vänster, även om kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund sökt samsyn med oss på Allianssidan i olika frågor. Men hur blir det i samband med valet 2014 – oavsett valresultat i sig – när Holmlund lämnat över styret i S-partiet till andra kvastar? Ingen vet.

Som moderaternas främste företrädare vill jag vara tydlig med att vi, efter en Alliansseger i Umeå år 2014, fortfarande har för avsikt att hedra Umeandan. I många frågor är det positivt med breda överenskommelser. Det ger en långsiktighet, som varit positiv för Umeås utveckling. Det som sker inom (S), när gamla vänsterståndpunkter övergår till att bli S-krav är oroväckande. Vänstersvängen är tydlig, samtidigt som detta lämnar fältet fritt i den politiska mittfåran för oss i Alliansen.

Umeå står inför ett antal utmaningar. Men svaren på dessa utmaningar är inte alltid givna. Hösten 2011 antog vi en ny översiktsplan för Umeå i bred politisk enighet. Från moderat sida var vi nöjda, då mycket av ambitionen med att bygga stad, förtäta och skapa möjligheter för fler boende i centrala delarna var en grundsten för hela översiktsplanen. Detta ger oss en god grund när vi ska bygga vidare på det som måste bli Norrlands storstad. Målsättningen för Umeå måste vara att ta upp konkurrensen med de större städerna i söder och börja spela i en högre division.

Men hur skapar vi möjligheter för fler jobb? Hur skapar vi förutsättningar för fortsatt och t.o.m. högre tillväxt? Hur kan vi få ett klimat som uppmuntrar fler att starta företag i vår region? Hur behåller vi och utvecklar en välfungerande välfärd? Hur blir vi bättre på att ta tillvara personalens kunskap inom förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg? Hur skapar vi förutsättningar för den bästa äldreomsorgen och den bästa utbildningen i Sverige? Hur skapar vi en större delaktighet i de demokratiska processerna i vår kommun, så att alla får göra sin röst hörd? Hur får vi fler att välja bort bilen och istället åka kollektivt? Hur kan Umeå stärka sina band med övriga delar av Norrland, utan att uppfattas som Storebror? Massor av viktiga frågeställningar i stort och smått. Och svaren är inte nödvändigtvis desamma som (M) har framfört tidigare genom åren.

En av anledningarna till nya moderaternas framgångar både 2006 och 2010 var dels att vi öppet omprövade vår politik och släppte gamla ”sanningar” och dogmer, dels att vi ersatte ett teknokratiskt förhållningssätt till att faktiskt lyssna på vår omgivning. Resultatet blev Nya moderaterna. Men utvecklingen är inte färdig i vårt parti – tvärtom!

Hur vill du att Umeå ska se ut i framtiden? Har du svar på några av de frågeställningar jag nämnde ovan? Om du har förslag, tankar, tips på sådant som skulle kunna öka umebornas livskvalitet så tar jag gärna del av dem. Nya moderaterna kommer i Umeå att göra vår hemläxa, så att vi i valet 2014 står väl förberedda att axla det ansvar som det faktiskt innebär att styra en kommun. I det arbetet är alla som vill delta varmt välkomna. Hör gärna av dig. Arbetet börjar nu.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Etiketter: , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.