Etikett: utveckling

Moderaternas vårkampanj drar igång

Av , , 2 kommentarer 11

Idag börjar Nya Moderaternas vårkampanj, såväl i Umeå som i resten av landet.  

Kampanjen är en central del av satsningen "Hallå Sverige",  där ambitionen är att vi moderater fram till valdagen i september 2014 ska genomföra 900 000 direkta möten med människor runtom i landet, bl.a. genom hembesök och utåtriktade kampanjer. Det är en omfattande satsning.

Klockan 11.15 är det en kampanjkick-off med livesändning på moderat.se. Bland annat kommer partisekretare Kent Persson att vara på plats i Visby. Även Umeå kommer att delta i sändningen, där några av våra aktiva finns på plats på kansliet, innan det är dags att bege sig ut bland umeåborna och kampanja.

Våren 2012 tillsattes arbetsgrupper på en rad områden för att förnya och utveckla den moderata politik. Grupperna har presenterat hundratals nya förslag för att göra Sverige bättre.  Nu skall förslagen diskuteras och förankras brett – en del i vårkampanjen är därför att få respons på förslagen. Bl.a. kommer vi använda oss av en kortlek (fotot ovan) som utdelningsmaterial med frågor baserade på arbetsgruppernas förslag. Kortleken innehåller 52 förslag på hur vi vill göra Sverige ännu bättre och visar på bredden av vår politikutveckling. Om du är intresserad kan du ta del av arbetsgruppernas rapporter på moderat.se/remiss, där du också kan lämna synpunkter.

Ha en fortsatt trevlig helg!

 

Gör din röst hörd

Av , , Bli först att kommentera 8

Sedan våren 2012 har ett antal arbetsgrupper inom moderaterna arbetat med att ta fram nya moderata förslag, med det tydliga uppdraget att fördjupa och förnya politiken. Detta arbete ligger till grund för de propositioner som partistyrelsen kommer att lägga fram till arbetsstämman i Norrköping i höst. Arbetet har skett inom följande områden:

* Ansvar för ekonomi och full sysselsättning

* Bekämpa alla brott

* Föregångsland för klimat och hållbarhet

* Hälsosamma Sverige

* Världens bästa skola

Nu inleds remissförfarandet i Moderaternas politikutvecklingsarbete. Remissperioden pågår till och med den 22 maj. Arbetsgruppernas rapporter kan du läsa i lugn och ro på vår hemsida, och du kan även komma med dina egna synpunkter på de förslag som har presenterats.

Välkommen att göra din röst hörd!

 

Sveriges bästa stadskärna senast år 2016

Av , , 1 kommentar 8

Pressmeddelande skickat från Umeå kommun efter dagens beslut i kommunfullmäktige, om att bifalla moderaternas motion om att Umeå ska sikta på vinna utmärkelsen som Årets stadskärna.

 

Umeå vill ha Sveriges bästa stadskärna

Umeå satsar på att vinna utmärkelsen ”Årets stadskärna” i Sverige senast 2016. Samverkan kring det ska på lång sikt främja ett starkt och dynamiskt centrum i Umeå.

Föreningen ”Svenska stadskärnor” utser sedan 1995 ”Årets stadskärna” varje år, en utmärkelse till den stad som har lyckats bäst med att utveckla sin stadskärna i samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Kommunfullmäktige har bifallit Anders Ågrens (M) motion att Umeå ska ansöka om titeln.

Ingår i översiktsplanen
Stadskärnans utveckling är central för hela Umeås attraktionskraft, det framgår av den antagna översiktsplanen för de centrala stadsdelarna. I planen bedöms samverkan mellan olika aktörer också vara en viktig del av utvecklingen. Det ska skapa en långsiktigt hållbar utveckling och en bra blandning av handel, service, boende, arbetsplatser och en attraktiv miljö för många människor.

– Ansökan om att bli ”Årets stadskärna” driver på och gynnar utvecklingen av centrum, säger Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande, kommunstyrelsen.

Miljökriterier bör ingå
Jan Hägglund (RSE) och Ellika Nordström (MP) frågade vilka kriterier och mått som ska gälla för en bra stadskärna. De efterlyste att miljökriterier och särskilt luftkvalitet bör ingå i bedömningen när ”Årets stadskärna” utses.

 

Dags för fullmäktige i Umeå

Av , , 2 kommentarer 9

Idag sammanträder kommunfullmäktige i Umeå. Det är en ganska lång ärendelista, med både interpellationer och beslutsärenden.

Två moderata motioner ska behandlas. Den motion som jag själv skrivit om att Umeå ska sikta på vinna utmärkelsen "Årets stadskärna" föreslås bli bifallen, vilket jag tycker är mycket positivt. Alla partier stöttar förslaget så här långt.

Den andra M-motionen är skriven av Terese Andersson och gäller ett försök med att tillåta krogarna i Umeå att ta öppet till 03.00. Det är en fråga som moderaterna har drivit länge i vår kommun, men tyvärr är det endast folkpartiet som är med oss i den här frågan.

Bland övriga frågor syns förslag till ny VA-taxa, samt bildandet av bolaget för att bygga det nya badhuset. Allt som allt upplagt fö ren lång men intressant ag.

Vi hörs!

Framgång i kommunstyrelsen igår

Av , , Bli först att kommentera 10

Moderaternas förslag om att Umeå ska sikta på att bli utsedd till Sveriges bästa stadskärna får nu stöd av en enig kommunstyrelse. Umeå kommun ska sikta in sig på att vinna utmärkelsen senast år 2016. Nu går frågan vidare till fullmäktige för slutgiltigt ställningstagande.

Jag är mycket nöjd att övriga partier gillar förslaget. Det händer ju mycket positivt i Umeå, inte minst i de centrala delarna av staden. (Ja, med undantag för de märkliga önskningarna att detaljstyra utseendet på uteserveringar och korvvagnar då förstås). En stadsomvandling där vi politiskt är överens om att bygga stad. En tät och hållbar stad, med stora investeringar på gång, många arrangemang och aktiviteter som förhöjer upplevelsen av att bo i Umeå och för den delen kommunen.

Varje år utses den stad i landet som bedömts vara bäst på att arbeta med stadsförnyelse i centrum. Vinnare år 2011 var Borås och till vinnare 2012 har just Visby blivit utsedd.  Såväl Umeå C som Fastighetsägarna i Umeå Centrum (FUCEF) är mycket positiva till förslaget om att ansöka. Formellt brukar det sedan vara centrumorganisationen som ansöker. Föreningen Svenska Stadskärnor belönar varje år den stad som under de närmast föregående åren nått störst framgång i sin stadsförnyelse genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Svenska Stadskärnor är en förening där många branscher och sektorer är medlemmar.

I tjänsteskrivelsen konstateras att  ”Ett samverkansprojekt mellan kommunen, fastighetsägare, handel och andra aktörer i centrum kring ”Årets stadskärna” blir en bra plattform för att utveckla och långsiktigt befästa hur samarbetet kring stadskärnans utvecklingsfrågor bäst ska utformas framöver. Ett sådant strategiskt samverkansprojekt skulle stärka det långsiktiga arbetet för en stark och dynamisk stadskärna i Umeå.”

Priset för bästa stadskärna har delats ut sedan 1995 och delas ut av föreningen Svenska stadskärnor. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sitter i styrelsen för föreningen Svenska stadskärnor, som även är jury för utmärkelsen.

Nog skrivet om detta. Nu vidare till sammanträd med styrelsen för Region Västerbotten. På återhörande!

Dialog om Västerbottens framtid

Av , , 2 kommentarer 13

Igår besökte handelsminister Ewa Björling oss i Umeå.

På programmet stod bl.a. företagsbesök hos Rapunzel, och öppet möte på Rex med paneldiskussion om utmaningarna för Norrland med företrädare för bl.a. Handelskammaren och Svenskt Näringsliv. Mötet var som synes välbesökt och under eftermiddagen presenterades även den Norrlandsrapport som moderaterna tagit fram, där bl.a. behovet av ytterligare infrastruktursatsningar lyftes fram. Infrastruktur var också ett ämne som togs upp under paneldiskussion, där exempelvis byggnadet av Norrbotniabanan lyfts fram som en mycket viktig satsning.

Arbetet forsätter nu. Utvecklingen skiljer sig också åt i Norrland. Västerbotten är det enda länet som ökar befolkningsmässigt, och detta beroende på Umeås kraftiga tillväxt. Umeå är en av de snabbast växande städerna i EU och de utmaningar vi ställs inför skiljer sig åt jämfört med småkommuner i inlandet där avfolkningen är den fråga som väcker mest oro och diskussion. Därför var det intressant att läsa den rapport som moderata företrädare i storstadsregionerna jobbat fram i en "Storstadsrapport- många av de frågeställningarna är relevanta även för Umeås del.

Avslutningsvis en bild på den panel som diskuterade tillväxtfrågorna igår.

Förnyelsen av moderaterna fortsätter!

Av , , 3 kommentarer 11

Idag presenteras fem nya arbetsgrupper som ska jobba med den fortsatta förnyelsen av moderaternas politik.. Fredrik Reinfeldt skriver om detta på DN-debatt. Han har också nu på förmiddagen hållit en presskonferens kring moderaterna och framtiden. I det här inslaget som lagts ut alldels nyss kan du också höra vår partisekreterare Sofia Arkelsten tala om det kommande arbetet.

Jag är glad över att känna igen mycket från hur vi redan jobbar bland moderaterna i Umeå. Jag kan inte avstå från att citera dessa rader från Reinfeldts debattartikel:

"Alltför många ser fortfarande politiskt ledarskap som något som bäst utförs bakom skrivbord och stängda dörrar. Att ha ett förtroendeuppdrag för Moderaterna innebär dock att svara upp till väljarnas förtroende. Det är uppdragets kärna. Därför krävs en fortsatt utveckling av förtroendemannarollen, med utgångspunkt i samtal, möten och dialog. Fler moderater måste lämna sammanträdesrummen och möteslokalerna för att möta människor i deras vardag och verklighet"

Välkommen att delta i arbetet för moderat valseger 2014!

Hur vill du att framtidens Umeå skall se ut?

Av , , Bli först att kommentera 12

I dagens VK har jag följande debattartikel publicerad. Dock är den i tidningsversionen något nedkortad. Här kommer således den fullständiga versionen.

 

Hur vill du att framtidens Umeå skall se ut?

Umeå växer stadigt, likt ett ljus i ett övrigt ganska mörkt Norrland. När jag själv flyttade hit år 1992 hade kommunen ca 94 900 invånare och nu har vi passerat 116 600 invånare. Från att en gång ha varit en liten utpost i norr, så har vi expanderat till en dynamisk och vibrerande stad tillika utnämnd till Europas kulturhuvudstad 2014. Vi är Norrlands tillväxtmotor. Men många utmaningar ligger framför oss – moderaterna vill ha din hjälp att finna svaren.

Moderaterna i Umeå har ett starkt tillväxtfokus. Men ett parti som står stilla och blickar bakåt förlorar i relevans varje dag. Utmaningen för oss är att ta ansvar, men ändå förmå utveckla nya lösningar på samhällsproblem och aktivt lyssna till invånarnas åsikter. I detta arbete vill vi nu att så många umebor som möjligt blir delaktiga.

Vi kommer under våren att inleda en bred och lyssnande kampanj, med studiebesök på förskolor, skolor, äldreboenden och företag. Vi kommer också att upprepa framgången från senaste valrörelsen med att knacka dörr i bostadsområdena. Just för att få in synpunkter på hur vi tillsammans kan göra Umeå bättre. Från moderaternas sida har vi genom årens lopp haft ett pragmatiskt förhållningssätt till det dagliga arbetet i lokalpolitiken. Gärna blocköverskridande uppgörelser med socialdemokraterna i stora investeringar och infrastrukturfrågor. Den gamla ”Umeandan” har vi hedrat då vi sett att det gynnat människorna i kommunen.

Sedan valet 2010 styr (S) ihop med (V). Stegvis har vi kunnat se hur socialdemokraternas gått åt vänster, även om kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund sökt samsyn med oss på Allianssidan i olika frågor. Men hur blir det i samband med valet 2014 – oavsett valresultat i sig – när Holmlund lämnat över styret i S-partiet till andra kvastar? Ingen vet.

Som moderaternas främste företrädare vill jag vara tydlig med att vi, efter en Alliansseger i Umeå år 2014, fortfarande har för avsikt att hedra Umeandan. I många frågor är det positivt med breda överenskommelser. Det ger en långsiktighet, som varit positiv för Umeås utveckling. Det som sker inom (S), när gamla vänsterståndpunkter övergår till att bli S-krav är oroväckande. Vänstersvängen är tydlig, samtidigt som detta lämnar fältet fritt i den politiska mittfåran för oss i Alliansen.

Umeå står inför ett antal utmaningar. Men svaren på dessa utmaningar är inte alltid givna. Hösten 2011 antog vi en ny översiktsplan för Umeå i bred politisk enighet. Från moderat sida var vi nöjda, då mycket av ambitionen med att bygga stad, förtäta och skapa möjligheter för fler boende i centrala delarna var en grundsten för hela översiktsplanen. Detta ger oss en god grund när vi ska bygga vidare på det som måste bli Norrlands storstad. Målsättningen för Umeå måste vara att ta upp konkurrensen med de större städerna i söder och börja spela i en högre division.

Men hur skapar vi möjligheter för fler jobb? Hur skapar vi förutsättningar för fortsatt och t.o.m. högre tillväxt? Hur kan vi få ett klimat som uppmuntrar fler att starta företag i vår region? Hur behåller vi och utvecklar en välfungerande välfärd? Hur blir vi bättre på att ta tillvara personalens kunskap inom förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg? Hur skapar vi förutsättningar för den bästa äldreomsorgen och den bästa utbildningen i Sverige? Hur skapar vi en större delaktighet i de demokratiska processerna i vår kommun, så att alla får göra sin röst hörd? Hur får vi fler att välja bort bilen och istället åka kollektivt? Hur kan Umeå stärka sina band med övriga delar av Norrland, utan att uppfattas som Storebror? Massor av viktiga frågeställningar i stort och smått. Och svaren är inte nödvändigtvis desamma som (M) har framfört tidigare genom åren.

En av anledningarna till nya moderaternas framgångar både 2006 och 2010 var dels att vi öppet omprövade vår politik och släppte gamla ”sanningar” och dogmer, dels att vi ersatte ett teknokratiskt förhållningssätt till att faktiskt lyssna på vår omgivning. Resultatet blev Nya moderaterna. Men utvecklingen är inte färdig i vårt parti – tvärtom!

Hur vill du att Umeå ska se ut i framtiden? Har du svar på några av de frågeställningar jag nämnde ovan? Om du har förslag, tankar, tips på sådant som skulle kunna öka umebornas livskvalitet så tar jag gärna del av dem. Nya moderaterna kommer i Umeå att göra vår hemläxa, så att vi i valet 2014 står väl förberedda att axla det ansvar som det faktiskt innebär att styra en kommun. I det arbetet är alla som vill delta varmt välkomna. Hör gärna av dig. Arbetet börjar nu.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Många umebor på Öppet Stadshus

Av , , Bli först att kommentera 6

I helgen har det blivit mycket politik. Naturligtvis mycket fokus kring Juholts avgång, och efterdyningarna av det och socialdemokraternas pågående kris. Idag kom förövrigt nya SIFO-siffror som visar sämsta resultatet hittills för (S). Nu har man tappat mycket stöd även i norra Sverige.

Men framförallt hade vi Öppet hus på stadshuset i lördags. Många umebor hade, som vanligt, sökt sig till stadshuset för att få information i olika frågor, träffa politiker och tjänstemän för att diskutera olika aktuella frågor.

Längst upp i stadshuset fanns det också möjlighet att dricka en kopp kaffe och lyssna till underhållning. Det kan vara skönt med en paus efter nån timme när man gått runt och tittat på alla intressanta montrar som  fanns på de olika våningsplanen.

Vanliga frågor, och stort intresse, var det om olika planeringfrågor. Hur går det med IKEA? Vad händer i centrum? Hur blir det med badet? Blir det nån gång- och cykelbro mellan Lundåkern och Bölesholmarna? Även frågor om landstinget avhandlades, även om vi inte har det ansvaret på kommunen. Men inga frågor var för stora eller för små för att diskuteras. Bra samtal!

Öppet stadshus är ett mycket uppskattat arrangemang. Årets tillställning var inget undantag.

Ha en fortsatt trevlig helg!

Umeå bör sikta på att utses till Sveriges bästa stadskärna

Av , , 1 kommentar 5

  Pressmeddelande som gick ut tidigare idag:

  Ågren (M): Umeå bör sikta på att utses till Sveriges bästa stadskärna

  Kommunalrådet Anders Ågren (M) har lämnat in en motion om att Umeå kommun ska ansöka om att bli utsedd till ”Sveriges bästa stadskärna”. Varje år utses nämligen den stad i landet som bedömts vara bäst på att arbeta med stadsförnyelse i centrum. Vinnare år 2011 var Borås.

  Det händer mycket positivt i Umeå, inte minst i de centrala delarna av staden. En stadsomvandling där man politiskt är överens om att bygga stad. En tät och hållbar stad, med stora investeringar på gång, många arrangemang och aktiviteter som förhöjer upplevelsen av att bo i Umeå och för den delen kommunen.

  Föreningen Svenska Stadskärnor belönar varje år den stad som under de närmast föregående åren nått störst framgång i sin stadsförnyelse genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Svenska Stadskärnor är en förening där många branscher och sektorer är medlemmar.

  – En seger i den kampen vore bra reklam för Umeå, samtidigt som det skulle vara ännu ett kvitto på att vi är på rätt väg i vårt gemensamma arbete för att utveckla Norrlands största stad, säger Anders Ågren i en kommentar.

  – Jag antar att det i skrivande stund är försent att ansöka om bästa stadskärna för år 2012, och motionen ska ju dessutom beredas och hanteras i sedvanlig ordning. Mer realistiskt blir i så fall att sikta på utmärkelsen år 2013 eller 2014.

  Priset för bästa stadskärna har delats ut sedan 1995. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sitter i styrelsen för föreningen, som även är jury för utmärkelsen.

   

  Motion

  Umeå bör sikta på att utses till Sveriges bästa stadskärna!

  Det händer mycket positivt i Umeå, inte minst i de centrala delarna av staden. En stadsomvandling där vi politiskt är överens om att bygga stad. En tät och hållbar stad, med stora investeringar på gång, många arrangemang och aktiviteter som förhöjer upplevelsen av att bo i Umeå och för den delen besöka vår kommun.

  Med en ny och modern fördjupad översiktsplan för de centrala stadsdelarna i ryggen, så samarbetar vi från kommunens sida med bl.a. olika privata aktörer för att utveckla stadskärnan.

  Vad passar väl bättre då än att ansöka om att få utmärkelsen ”Sveriges bästa stadskärna”?

  Det är en utmärkelse för framgångsrik stadskärneutveckling. Föreningen Svenska Stadskärnor belönar varje år den stad som under de närmast föregående åren nått störst framgång i sin stadsförnyelse genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Svenska Stadskärnor är en förening där många branscher och sektorer är medlemmar. Priset för bästa stadskärna har delats ut sedan 1995. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sitter i styrelsen för föreningen, som även är jury för utmärkelsen. Vinnare av utmärkelsen Årets Stadskärna 2011 var Borås stad.

  En seger i den kampen vore bra reklam för Umeå, samtidigt som det skulle vara ännu ett kvitto på att vi är på rätt väg i vårt gemensamma arbete för att utveckla Norrlands största stad.
  Jag antar att det i skrivande stund är försent att ansöka om bästa stadskärna för år 2012, och motionen ska ju dessutom beredas och hanteras i sedvanlig ordning. Mer realistiskt blir i så fall att sikta på utmärkelsen år 2013 eller 2014.

  Med anledning av ovanstående yrkar jag

  att Umeå kommunfullmäktige beslutar att ansöka om utmärkelsen ”Sveriges bästa stadskärna” med sikte på år 2013 eller 2014.

   

  Umeå 2012-01-09

   

  Anders Ågren
  Kommunalråd (M)