Kvinnohistoriskt museum ska inte vara Vänsterpartiets lekplats!

I dagens VK kan vi läsa att den ansvariga projektledaren för det Kvinnohistoriska museum som är tänkt att finnas i Kulturväven, har sagt upp sig.

Det här är mycket allvarligt.

 

Charlotta Gustafsson skriver enligt uppgift i sin motivering bl.a. att det varit svårt att undvika en tydlig politisk styrning kopplat till vänsterpartiets gruppledare Tamara Spiric, som också är ordförande i den politiska styrgruppen.

Om det är sant så riskeras härmed hela projektet.

Vi moderater stod bakom den ursprungliga uppgörelsen i kommunfullmäktige om att Kulturväven bl.a. skulle innehålla ett nytt Kvinnohistoriskt museum. Med tiden har projektet svällt, och Vänsterpartiet har drivit igenom en nästan fördubbling av driftskostnaderna jmf med hur det ursprungligen var tänkt. Både Folkpartiet och Kristdemokraterna har hoppat av uppgörelsen i fullmäktige sedan tidigare. Vid senaste styrgruppsmötet så reserverade sig Moderaterna ensamt, när majoriteten valde dyraste vägvalet i en enskild fråga. Parallellt har de senaste året farhågorna vuxit om att det Kvinnohistoriska muséet håller på att utvecklas till "Vänsterpartiets kvinnohistoriska museum."

Så kan vi inte ha det. Om Tamara Spiric med politiska pekpinnar försöker styra innehållet i ett MUSEUM, så att det ska passa VÄNSTERPARTIETS ideologiska idéer, kommer inte moderaterna längre att vara med.

Då kan de 8 miljonerna som är avsatta i kommunes budget för detta projekt användas till betydligt bättre saker, än som lekplats för Vänsterpartiets ledande politiker.

Vi moderater kommer återkomma i frågan inom kort. Kanske läge att ta en längre paus i projektet, både med hänvisning till den uppkomna situationen och att Umeå kommuns ekonomi drastiskt har försämrats jämfört med när ursprungsbeslutet togs.

Det finns resursbehov både inom äldreomsorgen och inom förskolan, för att ta två närliggande exempel. Det är betydligt mer viktigt.

Etiketter: , , ,

En kommentar

 1. Urban Bengtson, idékonsult

  Återkom då också i bad- och simfrågan på Nanna, där det närmar sig dubbla kostnaden mot Badutredningens (2006) 275 mkr (senaste är 450 mkr, som lär stiga)

  Dra lärdom av Borås där Borås SImarena för ett par år sedan med inne-50:a, mm klarades på under 60 mkr. Och med genomtänkt äventyrsbad kan Badutredningens ram hålla. Även driften ger besparingar i samverkan med IKSU om det byggs på campus.

  Det ger mycket över till äldreomsorg och barnomsorg, och än mer med bad- och simanläggning i annat läge genom alternativintäkt för tomten. Nannakvarteret kan till privata aktörer betinga uppåt 100 mkr.

  Kanske dags att också ta in Nannaplanerna i en planeringspaus, nu med sämre ekonomi i Umeå som helt plötsligt kommit. Alla ”stenar” ska väl då vändas på?

  Betänk också felräknade ytor, instängd äventyrsdel och icke SM-möjlig 50:a (se min blogg
  http://blogg.vk.se/umeas-basta/
  så finns fler argument med planerings-timeout!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.