Etikett: Kvinnohistoriskt museum

Svar på tal till Vänsterpartiet

Av , , 3 kommentarer 17

I dagens VK och Folkbladet bemöter vi i Alliansen de angrepp som framfördes på debattsidan från ett antal vänsterpartister under förra veckan.

Repliken bifogas nedan:

Hur lågt kan man sjunka i den politiska debatten?

Sju lokala vänsterpartister går i VK (30/3) till våldsamt angrepp på Alliansens företrädare i Umeå, gällande debatten om det planerade Kvinnohistoriska museet. Men de berör inte kärnfrågorna om själva Kvinnohistoriskt museum. Istället anklagas Alliansen för att bedriva en "smutskastningskampanj mot en ung kvinna med invandrarbakgrund i stället för att diskutera politiska frågor i sak." Allvarligt?

Vad är det som har fått Vänsterpartiet att ta till dessa grova anklagelser? Jo, att vi ställer frågor och också kritiserar hur projektet med att utveckla ett Kvinnohistoriskt museum har utvecklats. Men har det alltså gått så långt, att vi anklagas vi för att bedriva "häxjakt" mot Vänsterpartiets gruppledare Tamara Spiric, när vi faktiskt har olika uppfattningar? Har vänsterns företrädare missat att vi lever i en demokrati, och att man faktiskt får kritisera och ifrågasätta de styrande?

Allianspartierna har stått bakom den ursprungliga uppgörelsen i kommunfullmäktige om att Kulturväven bl.a. skulle innehålla ett nytt Kvinnohistoriskt museum. Men sedan dess har projektet förändrats i omfång, och dessutom skakats av flera avhopp. Såväl den ansvariga projektledaren som politiska företrädare i styrgruppen har känt sig tvingade att kliva av. Den styrgrupp som alltså leds av just Spiric (V).

Projektet har vuxit i kostnader. Från 5 mkr till 8 mkr, som nu kanske är 11 mkr. Ingen kunde dock svara på vad den exakta kostnaden blir, när vi debatterade frågan i kommunfullmäktige sist. Vi fyra Allianspartier har alla krävt ett omtag i frågan om kvinnohistoriskt museum. Men vi noterar att Vänsterpartiet tvingas ta lögnen som vapen, när de felaktigt påstår att tre av våra fyra partier är emot ett kvinnohistoriskt museum. Så är det inte, vilket de naturligtvis vet. Men sanningen har aldrig varit en viktig faktor för Vänsterpartiet.

I en demokrati är det självklart att man måste få debattera och tycka olika, men det tycker tydligen inte vänsterpartisterna som skriver i VK. Att vi har olika uppfattningar ska kväsas genom att vi anklagas om ”häxjakt, ”drev” och smutskastningskampanj mot en ung kvinna med invandrarbakgrund”.

Det är en beklämmande och osmakligt låg debattnivå. Är du en ledande politiker – oavsett om det är i kommun, landsting eller riksdag – måste du kunna diskutera, debattera och även vara beredd på att ta emot kritik för den politik som du bedriver. Detta gäller oss alla, och naturligtvis även Vänsterpartiets gruppledare.

Förmodligen har Vänsterpartiet i Umeå tänkt att ”anfall är bästa försvar”, men i det här fallet har de lagt krokben för sin egen gruppledare. De lyckas dessutom med konststycket att göra situationen ännu värre för Tamara Spiric, när de i debattartikeln känner sig tvingade att göra ett tillägg om att de själva har fullt förtroende för Spiric. Ja, allt annat vore ju mycket anmärkningsvärt. Om du som gruppledare inte har förtroende från dina egna politiker är det ju bara att avgå. Snacka om självmål från Vänsterpartiet!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Peder Westerberg
Gruppledare (FP)

Mattias Larsson
Gruppledare (C)

Veronica Kerr
Gruppledare(KD)

Fånigt påstående

Av , , Bli först att kommentera 16

I dagens VK är det en artikel om debatten kring det planerade Kvinnohistoriska museet, där jag kommenterar anklagelserna från Vänsterpartiet om att det pågår en "smutskastningskampanj" och ett "drev" från Alliansen mot deras gruppledare Spiric.

Min kommentar är att det är ett fånigt påstående.

Partier, och ledande politiska företrädare, måste självklart vara vana vid att svara på frågor och vara beredda på att andra har avvikande uppfattningar. Hur skulle det annars se ut? Vi lever som sagt i en demokrati. Det Vänsterpartiet kallar för drev är vardagsmat för alla oss som är verksamma inom politiken. Det handlar nämligen om att det finns olika uppfattningar.

Från moderat sida vill vi att driftskostnaderna för det planerade museet ska minskas, liksom ytorna som en konsekvens av detta. Det är inget märkligt i det. Redan vid budgetfullmäktige i juni 2012 hade vi det i vårt Alliansförslag. Likaså anser vi att Västerbottens Museum bör tillfrågas om de kan ta över ansvaret för det fortsatta arbetet, då de redan har nödvändig kompetens för att bedriva museiverksamhet.

Är då detta en smutskastningskampanj? Nej. Självfallet inte. Vi lever i en demokrati, och det är fullt normalt att partier kan ha olika uppfattningar, även om nu Vänsterpartiet i just denna fråga verkar leva i en annan föreställningsvärld.

 

Låt Västerbottens Museum ta över ansvaret

Av , , 2 kommentarer 23

Ett antal vänsterpartister gick igår till frontalangrepp och anklagade Alliansens företrädare för att bedriva en "smutskastningskampanj mot en ung kvinna med invandrarbakgrund i stället för att diskutera politiska frågor i sak."

Vad är det som har fått dem att ta till dessa grova anklagelser?Jo, att vi ställer frågor och också kritiserar hur projektet med att utveckla ett Kvinnohistoriskt museum har utvecklats.

Har vänsterpartiets företrädare missat att vi lever i en demokrati, och att man faktiskt får kritisera och ifrågasätta de styrande??? Vi moderater stod bakom den ursprungliga uppgörelsen i kommunfullmäktige om att Kulturväven bl.a. skulle innehålla ett nytt Kvinnohistoriskt museum. Det senaste året har farhågorna vuxit om att det Kvinnohistoriska muséet håller på att utvecklas till "Vänsterpartiets kvinnohistoriska museum". Projektledaren avgick då det hade varit svårt att undvika en tydlig politisk styrning kopplat till vänsterpartiets gruppledare Tamara Spiric, som också är ordförande i styrgruppen. Det har också skett avhopp från styrgruppen.

Projektet har också vuxit i kostnader, jämfört med vad vi var beredda att ställa upp på. Från 5 mkr till 8, som nu kanske är 11 mkr. Ingen kunde svara på vad den exakta kostnaden blir, när vi debatterade frågan i fullmäktige sist. Vi moderater har föreslagit att kontakt borde tas med Västerbottens Museum, för att de ska ta över projektet. Låt de som kan frågan om muséer, också hantera frågan. De har kunskapen och kompetensen att driva ett museum. Sammanfattningsvis: banta ner kostnaderna, banta ner volymerna för det planerade museet och låt Västerbottens museum ta över ansvaret för frågan.

Är man en ledande politiker måste man kunna diskutera, debattera och även vara beredd på att få kritik för den politik men bedriver. Detta gäller oss alla, och således även Vänsterpartiets gruppledare.

Förmodligen har Vänsterpartiet i Umeå tänkt att anfall är bästa försvar, men i det här fallet har de lagt krokben för sin egen gruppledare. Och sen tillägger de i debattartikeln att de själva har fullt förtroende för Spiric……. Jo, allt annat vore ju extremt anmärkningsvärt.

Snacka om självmål!

Vem är det som är inne och ”petar i organisationen” ?

Av , , Bli först att kommentera 19

Inom Umeå kommun brukar vi försöka hävda linjen att vi ska skilja på "vad" och "hur"-frågor. Politiken ska bestämma VAD som ska göras. Tjänstemänen sköter HUR det skall göras. Det är grundregeln och sedan är det såklart många frågor som kan hamna i en gråzon.

I debatten kring Kvinnohistoriskt Museum går nu Holmlund till angrepp mot Allianspartierna, under devisen "Anfall är bästa försvar", och försvarar sin samarbetspartner Tamara Spiric (V) med näbbar och klor. Det är inte förvånande. Socialdemokraterna sitter sedan valet 2010 i knäet på Vänsterpartiet och är beroende av deras stöd. Därför tvingas (S) med jämna mellanrum ut till försvar för (V). Inget konstigt i det. Det hör till spelet.

Men dagens blogginlägg av Holmlund är fullständigt obegripligt. Han skriver nu på bloggen och antyder bl.a. att Alliansföreträdare – oklart vilka – har synpunkter på anställda och är inne och petar i detaljer i kommunorganisationen. Det är hans försvar för Spiric.

Men ursäkta – det är ju exakt detta som Tamara Spiric anklagas för. Inte Alliansen. Projektledaren Charlotta Gustavsson har skriftligt meddelat detta i sitt brev till styrgruppens ledamöter. Hon hoppar av för att Vänsterpartiets gruppledare, tillika ordförande i styrgruppen, enligt uppgift inte har respekterat rågången mellan politik och tjänstemän – utan varit inne och försökt styra i detaljer i arbetet. Att sedan Holmlund – som säger sig inte vilja vara inne och peta i organisationen – hänger ut projektledarens politiska tillhörighet på sin blogg – är ju ytterst anmärkningsvärt. Vad har det med saken att göra?? 

Projektledarens eventuella politiska tillhörighet har aldrig varit föremål för diskussion eller kritik vad jag vet – det är Vänsterpartiets gruppledares inblandning i tjänstemannafrågor som är föremål för kritik.

Så om Lennart Holmlund menar allvar med att politiken inte ska vara och peta i detaljer i den kommunala organisationen så får han väl uppenbarligen börja med att läxa upp Vänsterpartiet?

Kvinnohistoriskt museum ska inte vara Vänsterpartiets lekplats!

Av , , 1 kommentar 25

I dagens VK kan vi läsa att den ansvariga projektledaren för det Kvinnohistoriska museum som är tänkt att finnas i Kulturväven, har sagt upp sig.

Det här är mycket allvarligt.

 

Charlotta Gustafsson skriver enligt uppgift i sin motivering bl.a. att det varit svårt att undvika en tydlig politisk styrning kopplat till vänsterpartiets gruppledare Tamara Spiric, som också är ordförande i den politiska styrgruppen.

Om det är sant så riskeras härmed hela projektet.

Vi moderater stod bakom den ursprungliga uppgörelsen i kommunfullmäktige om att Kulturväven bl.a. skulle innehålla ett nytt Kvinnohistoriskt museum. Med tiden har projektet svällt, och Vänsterpartiet har drivit igenom en nästan fördubbling av driftskostnaderna jmf med hur det ursprungligen var tänkt. Både Folkpartiet och Kristdemokraterna har hoppat av uppgörelsen i fullmäktige sedan tidigare. Vid senaste styrgruppsmötet så reserverade sig Moderaterna ensamt, när majoriteten valde dyraste vägvalet i en enskild fråga. Parallellt har de senaste året farhågorna vuxit om att det Kvinnohistoriska muséet håller på att utvecklas till "Vänsterpartiets kvinnohistoriska museum."

Så kan vi inte ha det. Om Tamara Spiric med politiska pekpinnar försöker styra innehållet i ett MUSEUM, så att det ska passa VÄNSTERPARTIETS ideologiska idéer, kommer inte moderaterna längre att vara med.

Då kan de 8 miljonerna som är avsatta i kommunes budget för detta projekt användas till betydligt bättre saker, än som lekplats för Vänsterpartiets ledande politiker.

Vi moderater kommer återkomma i frågan inom kort. Kanske läge att ta en längre paus i projektet, både med hänvisning till den uppkomna situationen och att Umeå kommuns ekonomi drastiskt har försämrats jämfört med när ursprungsbeslutet togs.

Det finns resursbehov både inom äldreomsorgen och inom förskolan, för att ta två närliggande exempel. Det är betydligt mer viktigt.

Kulturväven, dansen och kvinnohistoriskt museum

Av , , 2 kommentarer 4

I media är det fokus och diskussion kring innehållet för Kulturväven, detta efter att beskedet kom att dansverksamheten inte längre kommer rymmas i lokalerna.

Sedan har folkpartiet under gårdagen uppenbarligen gått ut och meddelat att man vill flytta bort det kvinnohistoriska museet och istället låta dansen ta över de lokalerna. Från moderaternas sida så delar vi emellertid den uppfattning som centern gått ut med idag: vi ska inte ställa dessa verksamheter mot varandra. Båda förtjänar bra lösningar.

Vid sammanträdet under förmiddagen, på kommunstyrelsens arbetsutskott, så har vi diskuterat denna fråga kopplat till ett annat ärende.

Följande besked har vi då fått: dansens verksamhet kommer inte att kunna rymmas i de lokaler som det kvinnohistoriska museet skall vara i. Detta då takhöjden är för låg. Det hade gått på plan 5, men då denna våning inte är tillgänglig så kommer det inte att funka.

Så även om man skulle dela folkpartiets uppfattning, så är det överhuvudtaget inte praktiskt möjligt. Takhöjden blir för låg i de lokaler där kvinnohistoriska museet skall ligga. Lagt kort ligger alltså.

Frågan om Balettakademien och dansens verksamhet  har högsta prioritet, och vi ska se till att snarast ge dem en bra och acceptabel lösning. Ett alternativ kan vara att rusta upp de nuvarande lokalerna och ge dem långsiktiga hyresavtal, så att vi kan undanröja oron för var de ska kunna bedriva sin verksamhet.