BIC-galan 2013!

Av , , Bli först att kommentera 5

bild

Igår var det dags för 2013-års upplaga av BIC-galan.

En dag och afton då duktiga entreprenörer vid företagsinkubatorn BIC Factory uppmärksammas och hyllas. Inkubatorn BIC Factory är beläget på Umestan, och har sedan starten 1998 varit mycket framgångsrik när det gäller nystartade företag och deras överlevnad efter att de lämnat inkubatorn (där man får stanna i två år). Inkubatorn finansieras av bl.a. Umeå kommun och är ett mycket lyckat exempel på hur en kommun kan bidra till att stötta och möjliggöra nyföretagande i en region. Den vänder sig till unga entreprenörer.

På bilden ovan är det utdelning av Walk of Fame-stjärnor till två företag. Detta år var det Supercat och E&E Glasses som fick utmärkelserna. För att få en stjärna ska företagen enligt uppgifter på hemsidan

”ha presterat något utöver det ”vanliga” och kan exempelvis visa på:
• Stadig ekonomisk och personalmässig tillväxt efter utflytt från B.I.C
• Varit nominerad till eller vunnit pris på Umeågalan
• Lyckats med att attrahera externt riskkapital
• Lyckats med att bygga upp ett starkt varumärke på kort tid”

Efter inspirationsföreläsning av Victor Hillebjörk och utdelningen, var det sedan dags middag på Sävargården och fler prisutdelningar. Jag och min fru var båda med vid detta evenemang, och det var en både trevlig och intressant tillställning.

Vi har många unga entreprenörer som är på gång i Umeå, och det är härligt att se!

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Nya tag på nya bloggen :)

Av , , Bli först att kommentera 3

Nu är alltså bytet av system på VK-bloggen genomfört. De har bytt till WordPress, vilket är samma system som jag använder när jag bloggar på Folkbladet. Inget revolutionerande för min del således.

Tycker att det gamla systemet på VK var enklare än WordPress, men jag har hört de som hävdar motsatsen så det är väl en vanesak som så mycket annat. MItt största problem hittills har varit att ta mig in på den nya personliga administrationssidan, då jag inte hade fått något mail med nytt lösenord. Men det har löst sig på förmiddagen så nu är jag med i matchen igen 🙂

Ser några saker som inte följt med i flytten, bla. kopplingen till twitterinlägg som jag haft i högerspalten m.m. men det får väl lösa sig efterhand.

Idag väntar företagsbesök, och på eftermiddagen och kvällen: BIC-galan!

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Bostadsbyggandet i Umeå måste öka!

Av , , Bli först att kommentera 3

Tidigare idag antog Umeå kommunfullmäktige en ny strategi för bostadsförsörjningen 2013-2020. Från moderaterna så röstade vi ja till förslaget, och nu gäller det att bostadsbyggandet kan öka under kommande år. Under några år har det varit för lågt bostadsbyggande och det har hämmat tillväxten.

Bifogar nedan det pressmeddelande som kommunen skickade ut efter att beslutet var taget.
 

Strategi för nya bostäder


Umeå kommun – 2013-06-17 16:09


De bostadsprojekt som planeras i Umeå 2013–2016 omfattar 3 420 bostäder, eller 855 bostäder per år. Det visar den strategi för bostadsförsörjning som kommunfullmäktige antagit.
Strategin nämner att om nuvarande befolkningstillväxt på ungefär 1 000 personer fortsätter, får bostadsbyggandet inte understiga en genomsnittlig produktion av 500 bostäder per år om bostadsbrist ska undvikas. För att gå i takt med kommunens ambition om 200 000 invånare senast åt 2050 krävs omkring 1 200 nya bostäder varje år. Kommunen har också planberedskap för detta.

Förslag välkomnas
För åren 2013–2016 nämns Olofsdal, Sandåkern, Öbacka Strand, Tomtebo, Fridhem och Gimoborg som tänkbara områden för nya bostäder. Längre fram i tiden är Ön, Olofsdal, Tomtebo, Nydala sjöstad, Lundåkern och Gamla K4 potentiella utbyggnadsområden. Också områden längs före detta trafikleder kan bebyggas när ringleden runt Umeå är färdigställd.

– Förslagen är inte skrivna i sten, om det kommer andra förslag ska de också prövas. En strategisk fråga är att uppmuntra till byggandet av hyresrätter, säger kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anders Ågren (M).

Förtätning
Jan Hägglund (A) yrkade i kommunfullmäktige på återremiss. Han vill att framtida bostäder i första hand ska byggas på Ön och i I20-området, och att kommunen på det sättet kan bevara gröna ”lungor”, bland annat i områden som enligt strategin kan förtätas. Hägglund fick svar av kommunstyrelsens ordförande Lennart Holmlund (S):
– Man kan fråga sig hur mycket lungor det är. När det gäller I20, vet vi ännu inte vad vi får göra i området. Dessutom har förtätning den fördelen att man inte behöver bygga skolor och förskolor som i nyexploateringsområden.
Förslaget om att anta strategin ställdes mot Miljöpartiets tilläggsyrkande om en norm för odlingsområden, och voteringen slutade 54–6 (1 avstod, 4 frånvarande).


Läs på Mynewsdesk
Strategi för nya bostäder
Resurslänkar

 

Sista fullmäktige innan sommaren

Av , , Bli först att kommentera 4

Idag är det dags för kommunfullmäktigesammanträde i Umeå. Ett tillfälle – alltså sammanträdet i juni – då vi normalt antar budget för nästkommande år. Men denna gång har som bekant vänsterpartiet och socialdemokraterna bestämt sig för att skjuta upp det beslutet tills i oktober. Ett beslut som vi från Allianspartierna är starkt kritiska mot.

Men ärendelistan är omfattande ändå. I dag behandlas bl.a. delårsrapporten, FP:s motion om skolorganisationen med F-5 skolor och F-6 skolor, ny fördjupad översiktsplan för kusten, strategi för bostadsförsörjningen i Umeå 2013-2020.

Här på bloggen kommer det sedan vara tyst i tre dagar, då VK nu byter bloggsystem i början av veckan. Men på torsdag ska bloggandet vara igång igen.

Bli först att kommentera

Frågan om framtiden för Volvo är självfallet av yttersta vikt

Av , , Bli först att kommentera 8

I dagens VK går det att läsa mitt svar till Jan-Olov Carlsson, apropå hans insändare om att Umeåpolitikerna skulle vara ointresserade och tysta kring betydelsen av Volvofabriken i Umeå.

Bifogas nedan.

 

Vi sitter inte med armarna i kors

Läser med viss förvåning Jan-Olov Carlssons (ordförande IF Metall AB Volvo) insändare i VK där han efterlyser Umeås politikers åsikter om Volvo och dess framtid. Carlsson är ju som ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige dessutom en del av det politiska styret i Umeå kommun.

Han borde veta att vi jobbar på gemensamt över blockgränserna i Umeå, i denna liksom i andra frågor. Men vissa frågor lämpar sig bra för bloggande, vissa lämpar sig mindre bra. Många av de största lobbyinginsatserna för kommunens och regionens räkning får vi inte läsa om på de politiska bloggarna, om någon nu trodde det. Vissa saker sker i det tysta, utan braskande pressmeddelanden och bloggutspel.

Volvofabriken i Umeå är självfallet oerhört viktig inte bara för Umeå utan för hela vår region. Självfallet! Frågan om framtiden för fabriken är av yttersta vikt. Vi har mycket goda kontakter med den lokala ledningen för Volvo.

Och för att ingen ska tro att vi sitter still med armarna i kors, så kan jag berätta att vi exempelvis så sent som för 1,5 vecka sedan hade ett möte med företrädare för koncernledningen för Volvo. Lennart Holmlund (S), jag och vår näringslivschef Roland Carlsson träffade bl.a. Mikael Bratt, Volvo Group Truck Operations, för att diskutera läget . Jag går inte in på några detaljer, men självklart är vi inte passiva i den här frågan.

Bara för att vi inte skriver om allt på bloggen, så innebär det inte att vi är overksamma.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå
 

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

SKL

Av , , Bli först att kommentera 4

Är nere på månadens sammanträdesdagar i Stockholm med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Åkte ned i går, då det var M-gruppmöte med beredningarnas företrädare och styrelsen. Därefter var det sedvanlig informationsträff för alla partier: Dels fristående utredaren Dan Andersson, dels information "Effektivare inköp i samverkan" från Thomas Idermark, VD för SKL Kommentus.

Nu väntar Alliansträff inför styrelsen och själva styrelsemötet drar igång 10.00. På dagordningen idag 25 punkter: bl.a. upphandlingsutredningens slutbetänkande, placeringspolicy för SKL, modernisering av statsstödsreglerna, frågan om ersättning för polisbevakning samt yttrande över pensionsutredningens betänkande "Åtgärder för ett längre arbetsliv". Och mycket annat 🙂

Full fart!

Bli först att kommentera
Etiketter: ,

Vikten av goda kommunikationer för arbetspendling m.m.

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeåregionen har haft en bättre ekonomisk tillväxt än riket under 2000-talet. Vi är en expansiv region, där naturligtvis Umeås tillväxt varit avgörande för utvecklingen. För att kunna fortsätta hävda oss väl även i framtiden är goda kommunikationer och goda pendlingsmöjligheter en grundförutsättning för fortsatt positiv utveckling. Det gör vår region attraktiv att leva och verka i.

Umeå kommun har tagit fram en rapport som belyser just läget i arbetspendlingen i regionen, som är intressant läsning. Du kan läsa den i dess helhet via denna länk.

Slutsatserna i rapporten är dock följande:

• 7300 pendlar till Umeå för att arbeta och 5200, eller 9 procent av förvärvsarbetande Umeåbor har sitt arbete  en annan kommun. Det betyder att Umeå har en nettopendling på 2 100 personer.
• Nästan varannan förvärvsarbetande Vännäsbo har sitt arbete i Umeå.
• Utpendlingen är störst till Stockholms stad.
• 1 100 Umeåbor pendlar till Stockholmsregionen varav cirka 700 till Stockholms stad.
• Arbetspendlingen från Övik till Umeå har ökat med 50 personer sedan Botniabanan öppnade. Däremot har endlingen den motsatta sträckan inte förändrats. Tidigare erfarenheter visar att det tar tid innan ny infrastruktur gereffekter på bosättning och arbetsmarknaden.
• Kvinnor står för den största pendlingsökningen mellan Övik och Umeå.
• Mycket talar för att pendlare har bytt färdsätt och nu åker tåg.
• Fler män än kvinnor pendlar.
• De flesta som pendlar inom Umeåregionen arbetar inom offentlig sektor.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Tummen upp för Hilding Holmqvists planer

Av , , Bli först att kommentera 4

Igår hade vi sammanträde med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott.

Ett av ärendena gällde yttrande om förslaget till ny detaljplan för fastigheten Njord 23. Det är den del där P-huset Parketten, ICA-Gourmet, Allstar mm ligger. Planens syfte är bl.a. att skapa planmässiga förutsättningar för ökad byggrätt för hotell och handel inom fastigheten. En tanke med förslaget är att kunna bygga på Parketten med tre våningar, som då ska inrymma ett nytt hotell. Det skulle kunna motsvara ca 200 hotellrum.

Vi konstaterade bl.a. att förslaget till detaljplan överensstämmer med översiktsplanens intentioner. Ett antagande av planen kan senare prövas av Byggnadsnämnden inom ramen för gällande delegation. Tummen upp alltså!

Bli först att kommentera

Vi sitter inte med armarna i kors

Av , , Bli först att kommentera 9

Läser med viss förvåning Jan-Olov Carlssons (ordförande IF Metall AB Volvo) insändare i dagens VK där han efterlyser Umeås politikers åsikter om Volvo och dess framtid. Carlsson är ju som ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige dessutom en del av det politiska styret i Umeå kommun.

Han borde veta att vi jobbar på gemensamt över blockgränserna i Umeå, i denna liksom i andra frågor. Men vissa frågor lämpar sig bra för bloggande, vissa lämpar sig mindre bra. Många av de största lobbyinginsatserna för kommunens och regionens räkning får vi inte läsa om på de politiska bloggarna, om någon nu trodde det. Vissa saker sker i det tysta, utan braskande pressmeddelanden och bloggutspel.

Volvofabriken i Umeå  är självfallet oerhört viktig inte bara för Umeå utan för hela vår region. Självfallet! Frågan om framtiden för fabriken är av yttersta vikt. Vi har mycket goda kontakter med den lokala ledningen för Volvo.

Och för att ingen ska tro att vi sitter still med armarna i kors, så kan jag berätta att vi exempelvis så sent som för 1,5 vecka sedan hade ett möte med företrädare för koncernledningen för Volvo. Lennart Holmlund (S), jag och vår näringslivschef Roland Carlsson träffade bl.a. Mikael Bratt, Volvo Group Truck Operations, för att diskutera läget . Jag går inte in på några detaljer, men självklart är vi inte passiva i den här frågan.

Bara för att vi inte skriver om allt på bloggen, så innebär det inte att vi är overksamma.

Bli först att kommentera
Etiketter: , ,

Ny vecka

Av , , Bli först att kommentera 4

En ny arbetsvecka har dragit igång.

Närmast på förmiddagen väntar presidieberedning inför nästa arbetsutskott med Region Västerbotten, och på eftermiddagen är det styrelsemöte med styrelsen för Umeå Kommunföretag (UKF). Avrundar dagen med styrelsemöte för Moderaterna i Västerbotten kl. 18.00.

Den sista tiden har det varit mycket fokus på opinionsundersökningar, där det går tungt för såväl moderaterna som Alliansen som helhet. Så är det i politiken. Det går upp och det går ner. Och många ytterligare opinonsundersökningar kommer att hinnas med innan det är dags för val i september 2014. Vi har således 15 månader på oss att vända opinionen, och jag är övertygad om att det kommer att gå även denna gång.

På återhörande!

Bli först att kommentera