Etikett: företagsklimat

BIC-galan 2013!

Av , , Bli först att kommentera 5

bild

Igår var det dags för 2013-års upplaga av BIC-galan.

En dag och afton då duktiga entreprenörer vid företagsinkubatorn BIC Factory uppmärksammas och hyllas. Inkubatorn BIC Factory är beläget på Umestan, och har sedan starten 1998 varit mycket framgångsrik när det gäller nystartade företag och deras överlevnad efter att de lämnat inkubatorn (där man får stanna i två år). Inkubatorn finansieras av bl.a. Umeå kommun och är ett mycket lyckat exempel på hur en kommun kan bidra till att stötta och möjliggöra nyföretagande i en region. Den vänder sig till unga entreprenörer.

På bilden ovan är det utdelning av Walk of Fame-stjärnor till två företag. Detta år var det Supercat och E&E Glasses som fick utmärkelserna. För att få en stjärna ska företagen enligt uppgifter på hemsidan

”ha presterat något utöver det ”vanliga” och kan exempelvis visa på:
• Stadig ekonomisk och personalmässig tillväxt efter utflytt från B.I.C
• Varit nominerad till eller vunnit pris på Umeågalan
• Lyckats med att attrahera externt riskkapital
• Lyckats med att bygga upp ett starkt varumärke på kort tid”

Efter inspirationsföreläsning av Victor Hillebjörk och utdelningen, var det sedan dags middag på Sävargården och fler prisutdelningar. Jag och min fru var båda med vid detta evenemang, och det var en både trevlig och intressant tillställning.

Vi har många unga entreprenörer som är på gång i Umeå, och det är härligt att se!

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

Umeå växer med växande företag!

Av , , Bli först att kommentera 10

I dagens VK skriver jag och övriga Alliansgruppledare i Umeå om vikten av ett gott företagsklimat, samt betydelsen av de attityder som politiker och tjänstemän har gentemot det privata näringslivet. Debattartikeln bifogas nedan:

 

Umeå växer med växande företag!

Så har den årliga rankingen från Svenskt Näringsliv av kommunernas företagsklimat presenterats. Tyvärr är det ingen direkt uppmuntrande läsning för Umeås del: även om vi klättrar till plats 161 av landets 290 kommuner. Sedan Socialdemokraterna gick ihop med Vänsterpartiet efter valet 2010 är dessutom ointresset för dessa frågor påfallande bland de båda styrande partierna.

För att Umeå ska fortsätta vara en stad i stark tillväxt, så är en grundförutsättning att det går bra för vårt lokala näringsliv. Umeå behöver såväl ett växande nyföretagande, utveckling av det befintliga näringslivet som etableringar av nya externa företag i kommunen. Vi borde bara på Topp-10 i den här rankinglistan.

Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och landsting affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. I en skrift från Svenskt Näringsliv ”Företagens betydelse i Umeå” (2012), så beskriver exempelvis företaget Aptum hur de upplever en osund konkurrenssituation då de konkurrerar med den kommunala räddningstjänsten om utbildningar. Vi har hört många andra exempel genom åren. I höstas kunde vi i lokalmedia se och höra om företaget Protractor, vilket också drabbats av osund konkurrens från Umeå kommuns sida när det gällde husutsättning. Företagare och företagarorganisationer har uppmärksammat att problemet med snedvriden konkurrens är påtagligt. Men Socialdemokraterna och Vänsterpartiet förnekar att problemen existerar.
I den senaste kommunrankingen från Svenskt Näringsliv, så fanns följande fråga med till de lokala företagarna: ”I vilken utsträckning anser du att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet?” Av 290 kommuner hamnade Umeå på en 221:a plats. I stort sett sämst i hela landet, om vi lyssnar till de av Umeås företagare som svarat på enkäten med andra ord.

Från Allianspartierna ser vi behovet av en noggrann genomlysning av i vilka avseenden och i vilken omfattning som Umeå kommun kan befaras tränga undan privata företag från marknaden. Därför är det av allra största viktigt att kartlägga företeelserna och presentera åtgärder att motverka eventuell snedvriden konkurrensen. Vi lämnade in en motion om detta hösten 2012.

En av Umeå kommuns deviser är ” Umeå. Vill mer.”. Men är det inte märkligt att politiker som ”vill mer” har så negativa attityder till företagande, att kommunen hamnar på plats 191 när det gäller politikers attityd till företagande? Även tjänstemännens syn på företagande är en avgörande faktor för det lokala klimatet och här rankar företagarna i sina svar det expansiva Umeå till plats 210 av alla 290 kommuner. Kanske inte så konstigt när tongångarna från den röda kommunledningen är så negativt till företagande. Umeå kommuns service till företag (bemötande och handläggningstider) resulterar i den föga hedervärda placeringen 183 av 290.

Umeå har alla nödvändiga förutsättningar för att kunna fortsätta växa, expandera och öka befolkningsmässigt. Men för att klara av detta måste vi skapa förutsättningar för ett bättre företagsklimat i Umeå och här har kommunledningen en mycket viktig roll – inte minst när det gäller vilka attityder politikerna och den kommunala förvaltningen har till företagande.

Anders Ågren
Kommunalråd, M

Peder Westerberg
Gruppledare, FP

Mattias Larsson
Gruppledare, C

Veronica Kerr
Gruppledare, KD

Umeå borde ligga i Topp-10!

Av , , 2 kommentarer 13

Pressmeddelande 2013-04-23
 

Ågren (M): Umeå borde vara i topp-10!

Ett av flera sätt att mäta företagsklimat är genom den årliga rankinglista som Svenskt Näringsliv presenterar, baserad på en rad olika parametrar. Idag släpptes rankingen för 2013.

Umeå klättrar från plats 190 till 161 av landets 290 kommuner.

Kommunalrådet Anders Ågren (M) kommenterar:

– Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen: Umeå borde ligga i topp-10 på den här listan! För att Umeå ska kunna fortsätta växa, och därigenom stärka vår region i förhållande till övriga landet, så krävs det ett bättre företagsklimat. Vi behöver fler nya företag, fler nya jobb.

– I år verkar vi ha förbättrat placeringen, vilket är positivt. Men det återstår oerhört mycket arbete innen vi kan vara nöjda. Att ligga på plats 161 är pinsamt för en kommun av Umeås mått. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har gemensamt tagit bort alla ambitioner om konkurrensutsättning och alternativa driftsformer i kommunens övergripande strategier.

– Vi måste ha en mer öppen attityd till konkurrensutsättning, sluta bedriva osund konkurrens gentemot det privata näringslivet. Har också med attityder att göra. Såväl politiker som tjänstemän måste inse värdet och betydelsen av ett växande och framgångsrikt lokalt näringsliv. Den här undersökningen visar än en gång att Umeå kommun måste ta frågorna om det lokala företagsklimatet på högsta allvar.

Gå för företagsamheten!

Av , , Bli först att kommentera 10

 

Igår deltog jag i Svenskt Näringslivs vandring – "Gå för företagsamheten" i Umeå. Syftet med arrangemanget är att företagare och politiker ska umgås under lättsamma former och prata om viktiga frågor kring företagsamhet och företagande. Vandringarna genomförs över hela landet och i Västerbotten arrangeras det tydligen vandringar i Lycksele, Umeå, Skellefteå och Norsjö.

För egen del fick jag en promenad tillsammans med  Gustav Paringer, Aptum, och det var ett givande samtal. Frågorna och samtalsämnena kretsade framförallt kring osund konkurrens från kommunens sida gentemot det privata näringslivet. Umeå kommun har ju tyvärr ägnat sig åt just detta i Aptums fall och det är ingen ny fråga . men det är åt skogen att kommunen inte gjort något åt det tidigare. Förhoppningsvis kan det bli ändring på det inom kort. Från Allianspartierna har vi också lämnat in flera motioner gällande just området osund konkurrens i Umeå.

Pluspoäng till Svenskt Näringsliv för att de insett poängen med att man inte behöver ha möten sittandes – tänk om fler organisationer och sammanslutningar kunde haka på den här trenden!

Idag åker jag förövrigt ner till Stockholm för månadens sammanträden med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Inleder med M-gruppmöte om ett tag. Vi hörs!

Företagsbesök på ICA Maxi, Länsförsäkringar och Nordic Biomarker

Av , , Bli först att kommentera 8

Idag har vi varit ute med kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott på månadens inplanerade företagsbesök. På programmet idag stod besök på Nordic Biomarker, Länsförsäkringar och ICA Maxi.

Våra besök är ett led i dels att få information från de olika företagen om deras verksamhet och vad som är på gång, dels att föra dialog om hur de upplever att det fungerar i samspelet med Umeå kommun. Vad fungerar bra? Vad fungerar mindre bra? Ofta kommer det upp frågor som vi kan ta tag i, både i stort och smått.

Om Umeå ska fortsätta vara en stad i tillväxt så krävs det att vi har ett gott företagsklimat.  Ett Umeå som uppmuntrar företagande. En självklarhet kan tyckas, men tyvärr är det inte så självklart i alla partier.

Tummen upp för nya mötesgrepp!

Av , , 1 kommentar 13

Jag fick nyligen en inbjudan av Svenskt Näringsliv till ett möte mellan företagare och politiker i Umeå. Jag träffar företagare ofta: ibland ute på företagen, ibland på stadshuset, ibland på stan och – ja på alla möjliga tänkbara ställen egentligen.

Vid det här mötet ska vi under en timme diskutera företagandets villkor. Det som skiljer detta möte från andra liknande möten är att vi ska ut och promenera en timme samtidigt som vi avhandlar olika frågeställningar, mellan lokala politiker och lokala företagare.

Klockrent!

Bra att fler hakar på trenden att möten inte behöver hållas inomhus, i konferenslokaler på det sätt som annars är det brukliga. Jag anmälde mig omgående till promenaden.

Vardagsmotion är underskattat. Vi började internt i partiet redan för några år sedan att ta vissa planeringsmöten samtidigt som vi gick bl.a. "Broarna runt". Man förenar nytta med nöje. Två timmars motion istället för att sitta kring ett sammanträdesbord i två timmar. Alla behöver röra på sig och jag gillar verkligen att fler och fler nu ansluter sig till de som insett vikten av detta, även när det är under mer ordnade former.

Tummen upp!

Nej till snedvriden konkurrens i Umeå kommun!

Av , , Bli först att kommentera 12

Umeå kommun hamnar ofta dåligt till när undersökningar genomförs bland de lokala företagarna, beträffande hur de upplever konkurrensen från kommunens egna verksamheter gentemot de privata företagen. I senaste undersökningen från Svenskt Näringsliv hamnade Umeå på en av de värsta placeringarna i landet i den kategorin: plats 271 av 290 kommuner.

I dagens VK kan vi läsa om ett sådant exempel. Företagaren Joachim Östergårds, Protractor Sverige AB, som upplever just sådan osund konkurrens. Östergårds företag har en specialinriktning på mätning just inom bygg- och anläggningssektorn, och sysslar med utsättningsarbeten vid bygglov. Detta kan göras av både Umeå kommun och privata företag.

Men problemet är att kommunen "styr" kunden att använda deras tjänster. Upplevelsen är att företaget motarbetas på alla plan av kommunen, via utformningen av informationen på hemsidan, pålägg med oklara administrativa avgifter etc.  Umeå kommun skulle således utnyttja sin ställning och konkurrera på ett sätt som strider mot lagen, med ett privat företag. Kritiken bekräftas delvis i dagens nummer av VK.

Det här måste åtgärdas! Umeås tillväxt är beroende av ett positivt företagsklimat, där vi från kommunens sida ska underlätta för företagare att arbeta – de ska inte motarbetas!

Från moderaterna och övriga Allianspartier har vi nyligen lämnat in en motion med förslag på att utreda förekomsten av s.k. snedvriden konkurrens, och att man sedan ska återkomma med förslag på hur dessa i så fall kan undanröjas.

För Protactor är ett företag som råkat ut för det. Det finns betydligt fler exempel, och alla vågar inte heller gå ut offentligt med kritiken för en oro att det ska straffa sig i ett senare skede. Så kan vi inte ha det.

Jag hoppas att de styrande socialdemokraterna och vänsterpartiet denna gång kan rösta ja till vårt förslag. Vid ett tidigare tillfälle fick vi inte bifall till vårt förslag vilket är uppenbaert olyckligt. För det finns mycket att göra för att åstadkomma att bättre företagsklinmat i Umeå. Att få bort osund konkurrens är en sådan åtgärd.

 

Alliansen i Umeå: utred förekomsten av snedvriden konkurrens

Av , , 1 kommentar 9

Idag har Allianspartierna i Umeå lämnat in en motion om att utreda förekomsten av ev osund konkurrens från kommunens sida (kommunala bolag etc) gentemot privata aktörer på marknaden. I en enkät har en stor andel företagare i Umeå uppgett att de upplever detta som ett problem, och vi vill ha en gedigen genomgång om det ligger någonting i dessa synpunkter.

Vi lämnade in en liknande motion för fem år sedan som tyvärr inte blev bifallen. Men skam den som ger sig!

Motionen bifogas nedan:

 

Motion

Snedvriden konkurrens i Umeå kommun?
För att Umeå ska fortsätta vara en stad i stark tillväxt, så är en grundförutsättning att det går bra för vårt lokala näringsliv. Umeå behöver såväl ett växande nyföretagande, utveckling av det befintliga näringslivet som etableringar av nya externa företag i kommunen. Den grundläggande frågan för att skapa fler jobb är ett positivt företagsklimat.

Ett bekymmer som många företagare lyfter fram från sin dagliga verksamhet är att offentlig sektor snedvrider konkurrensen. Idag bedriver många kommuner och landsting affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden. I en skrift från Svenskt Näringsliv ”Företagens betydelse i Umeå” (2012), så beskriver exempelvis företaget Aptum hur de upplever en osund konkurrenssituation då de konkurrerar med den kommunala räddningstjänsten om utbildningar.

Vi har hört många andra exempel genom åren. Företagare och företagarorganisationer har uppmärksammat att problemet med snedvriden konkurrens är påtagligt. I rapporten Osund konkurrens för miljarder framtagen år 2006 av Svenskt näringsliv uppskattades exempelvis den osunda konkurrensens storlek i Umeå till 108 miljoner kronor.

I den senaste kommunrankingen från Svenskt Näringsliv som presenterades i april 2012, så fanns följande fråga med till de svarande företagarna: "I vilken utsträckning anser du att kommunens verksamheter tränger undan privat näringsverksamhet?" Svaren var klart bekymmersamma för kommunens del. Umeå hamnade på plats 271 av landets 290 kommuner. I stort sett sämst i hela landet, om vi lyssnar till Umeås företagare som svarat på enkäten alltså.

För fem år sedan skrev vi från Allianspartierna i Umeå en liknande motion som denna, men den blev tyvärr inte bifallen. Vi ser fortfarande behovet av en noggrann genomlysning av i vilka avseenden och i vilken omfattning som Umeå kommun kan befaras tränga undan privata företag från marknaden. Därför är det av allra största viktigt att kartlägga företeelserna och presentera åtgärder att motverka eventuell snedvriden konkurrensen.

Med anledning av ovanstående yrkar vi att kommunfullmäktige beslutar:

Att Umeå kommun kartlägger inom vilka områden som det förekommer snedvriden konkurrens från Umeå kommun, genom sina bolag och verksamheter i förvaltningsform, gentemot andra aktörer.
Att återkomma med förslag på åtgärder för att undanröja den snedvridna konkurrensen.

 

 

Anders Ågren (M)

Peder Westerberg (FP)

Mattias Larsson (C)

Veronica Kerr (KD)
 

Viktigt skapa förutsättningar för bättre företagsklimat i Umeå

Av , , 1 kommentar 13

Umeå har en rad gemensamma utmaningar för att kommunen ska kunna fortsätta vara ljuset i Norrland: det handlar om jobben, det handlar om bostäder, det handlar om att kunna erbjuda en plats där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en inspirerande och tolerant miljö. En tillväxt i befolkningen förutsätter fortsatt utbyggnad av god kommunal service, infrastruktur och ett gott företagsklimat.

När människor flyttar till Umeå ökar behovet av välfärdstjänster i form av förskolor, skolor och äldreomsorg. Vi måste kunna erbjuda god välfärd både till yngre och äldre. Umeå kommun måste därför under kommande år säkerställa en stabil ekonomi, kombinerat med en lägre skatt för att även fortsättningsvis vara attraktiv.

Ett av de viktigaste områdena att skapa goda förutsättningar för är företagande och företagsklimat. I maj kom årets kommunranking och Umeå noterade en fortsatt dålig placering – plats 190 av 290 kommuner. Det krävs helt uppenbart ett arbete för att förbättra företagsklimatet. Att vi förbättrar klimatet för företagande är viktigt för Umeås fortsatta tillväxt, välfärden och vår konkurrenskraft. I Alliansen har vi föreslagit att som nytt mål för kommunen sikta på att senast år 2015 vara bland de 10 bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat.

Fler jobb är grunden för vår gemensamma välfärd. Vi har därför lagt ett stort antal uppdrag som ska göra Umeå mer attraktivt för just företagande. Tyvärr fick vi avslag på alla dessa förslag av de styrande socialdemokraterna och vänsterpartiet vid vårt senaste fullmäktigesammanträde i juni. Det handlar om att införa en utmaningsrätt för att förbättra möjligheterna till upphandlingar i den kommunala verksamheten. Det handlar om att underlätta nyföretagande genom att utöka satsningarna på företagsinkubatorer. Det handlar också om att öppna upp för ännu fler handelsetableringar i Umeå.
 

1 kommentar
Etiketter: , , ,

Vänstersvängen i Umeå

Av , , 3 kommentarer 29

I VK har man senaste dagarna både på ledarplats och nyhetsplats uppmärksammat de beslut som socialdemokraterna och vänsterpartiet drivit igenom i socialnämnden, om att privata företag som bedriver hemtjänst på uppdrag av kommunen ska uppmanas att redovisa hur de använder vinsten. Detta beslut har uppmärksammats även på riksplanet. Ett i sak fullständigt obegripligt beslut, eftersom kommunen inte har något med detta att göra.

Allianspartierna reserverade sig mot beslutet.

Men tyvärr ser vi här ett konkret resultat av att Vänsterpartiet sitter vid makten i Umeå sedan valet 2010. På många andra politiska områden i Umeå har de glädjande nog inte fått något inflytande – exempelvis när det gäller de stora planeringsfrågorna. Där hålls de kort, men när det gäller frågan om privata alternativ och konkurrensfrågor har de fått fritt spelrum.

Föraktet för företagande slår igenom med vänstern vid rodret, och vi såg vad som hände förra året vid antagandet avbudget 2012 för Umeå kommun. Då lyckades de i ett slag radera ut alla skrivningar om konkurrensutsättning. Vi kan se hur den styrande majoriteten systematiskt i budgetdokumentet rensade ut alla skrivningar till styrelser och nämnder beträffande direktiven med alternativa driftsformer, entreprenader och konkurrensutsättning. Vi kan även se hur intraprenader – det som vi alla var överens om en gång i tiden – inte längre är välkomna i Umeå kommuns verksamheter. Även detta har strukits när (S) och (V) styr tillsammans.

Här får vänsterpartiets ideologi genomslag, och socialdemokraterna följer med av bara farten. Det är inte på något sätt gynnsamt för företagsklimatet i Umeå.

 

3 kommentarer
Etiketter: , , ,