Vikten av goda kommunikationer för arbetspendling m.m.

Umeåregionen har haft en bättre ekonomisk tillväxt än riket under 2000-talet. Vi är en expansiv region, där naturligtvis Umeås tillväxt varit avgörande för utvecklingen. För att kunna fortsätta hävda oss väl även i framtiden är goda kommunikationer och goda pendlingsmöjligheter en grundförutsättning för fortsatt positiv utveckling. Det gör vår region attraktiv att leva och verka i.

Umeå kommun har tagit fram en rapport som belyser just läget i arbetspendlingen i regionen, som är intressant läsning. Du kan läsa den i dess helhet via denna länk.

Slutsatserna i rapporten är dock följande:

• 7300 pendlar till Umeå för att arbeta och 5200, eller 9 procent av förvärvsarbetande Umeåbor har sitt arbete  en annan kommun. Det betyder att Umeå har en nettopendling på 2 100 personer.
• Nästan varannan förvärvsarbetande Vännäsbo har sitt arbete i Umeå.
• Utpendlingen är störst till Stockholms stad.
• 1 100 Umeåbor pendlar till Stockholmsregionen varav cirka 700 till Stockholms stad.
• Arbetspendlingen från Övik till Umeå har ökat med 50 personer sedan Botniabanan öppnade. Däremot har endlingen den motsatta sträckan inte förändrats. Tidigare erfarenheter visar att det tar tid innan ny infrastruktur gereffekter på bosättning och arbetsmarknaden.
• Kvinnor står för den största pendlingsökningen mellan Övik och Umeå.
• Mycket talar för att pendlare har bytt färdsätt och nu åker tåg.
• Fler män än kvinnor pendlar.
• De flesta som pendlar inom Umeåregionen arbetar inom offentlig sektor.

Etiketter: , ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.