Invigning av Umeå Höstljus 2013 ikväll

Av , , Bli först att kommentera 7

 

bild(221)

 

Ikväll är det dags för invigningen av den årliga ljusfestivalen Höstljus i Umeå. Detta är ju ett av de mest uppskattade arrangemangen i Umeå och jag ser verkligen fram emot att gå runt i staden och titta på de olika ljusinstallationerna i centrum, även om det är ett lite mindre arrangemang detta år.

Fotot ovan är från förra årets version av Höstljus, med alla dessa ljuslyktor i Vänortsparken som barn vid förskolor och skolor gjort. Ljuset som lyser upp mörkret.

 

På kommunens hemsida finns följande information om Höstljus 2013:

Umeå Höstljus

Umeå Höstljus är en årligt återkommande ljusfestival. Då visas ljusinstallationer av professionella ljusdesigners, konstnärer och Umeå kommun upp i centrala staden.

Umeå Höstljus 2013

2013 års upplaga av Umeå Höstljus arrangeras 15−24 november.

Årets ljusfestival Umeå Höstljus lyser upp vintermörkret för umeborna mellan den 15 och 24 november. Umeå Höstljus är ett av Umeås mest populära arrangemang. Det här året ser vi som en försmak av 2014.

Barnens ljuslyktor – endast 15 november

Barnens ljuslyktor är nog den i särklass mest uppskattade och mest välbesökta ljusinstallationen. Ljuslyktorna kommer, precis som tidigare år, att finnas i Vänortsparken. De kommer endast att vara tända på fredag 15 november, från kl 17.30 cirka.

Invigning fredag 15 november

Fredag den 15 november inleds ljusfestivalen med att barnens ljuslyktor tänds i Vänortsparken, kl 17.30. Själva invigningen sker kl 18 med en lasershow på Rådhustorget och därefter pågår Umeå Höstljus i 10 dagar.

Läs mer om invigningen

Installationer 2013

Umeå Höstljus 2013 arrangeras av Umeå kommun. Balticgruppen AB och hotell Scandic Plaza bidrar i år med var sin ljusinstallation och UPAB bidrar med finansiering.

Läs mer om installationerna 2013.

Bli först att kommentera

Skärpt lagstiftning mot näthat

Av , , 1 kommentar 11

Idag presenterar regeringen en ny lagproposition som ska göra det enklare att ta upp kampen mot näthatet. Personer som kränker och hotar på nätet ska bl.a. lättare kunna fällas för ärekränkning. Det ska också bli enklare för åklagare att driva dessa fall. Regeringen ger också Brottsförebyggande rådet uppdraget att undersöka omfattningen och göra en rejäl kartläggning av näthatet.

Det är verkligen på tiden.

Internet har blivit en frizon, där ljusskygga personer, under skydd av anonymiteteten, tillåts sprida ut sitt hat mot allt och alla. Det eskalerar. Dag för dag, vecka för vecka. Nätmobbningen har blivit den nya tidens lynchmobb. Anonyma personers möjlighet att förtala, kränka och mobba andra människor – och ge spridning till skitsnacket – har ökat lavinartat i takt med möjligheterna på internet. Vi ser det i kommentarer till tidningarnas nyheter på nätet, på bloggar och i kommentarer till bloggar. I skydd av anonymiteten skriver de hätska kommentarer och sprider förtal. Ett steg i rätt riktning hade varit om de inte hade möjlighet att gömma sig bakom anonymiteten. Det är förmodligen inte fullt lika kul att förtala människor och sprida hat om de tvingas stå för det öppet.

Men mycket positivt att regeringen nu tar itu med detta via lagstiftningen. Mobbare ska inte kunna ägna sin tid åt att anonymt trakassera och förtala människor på nätet. Bra att lagstiftningen moderniseras och därmed ger åklagarna möjlighet att hinna ikapp ”nät-trollen”.

1 kommentar

Umeå ska sikta högt!

Av , , 6 kommentarer 19

För någon dag sedan kom ny statistik om befolkningsutvecklingen. Umeå hade fram till sista september ökat med 740 invånare. Spelar det då någon roll om en stad växer eller minskar befolkningsmässigt?

Ja, självklart spelar det roll!

År 2007 föreslog jag på VK:s debattsida att Umeå borde ha en mer offensiv tillväxtvision. Ett resultat av den debatt som sedan följde, bl.a. i kommunfullmäktige där jag och moderaterna ifrågasatte kommunens dåvarande befolkningsmål för att det var för defensivt (150000 invånare år 2050), så beslutades året därpå att kommunen skulle höja ambitionsnivån. Tillväxt skulle stå i fokus på område efter område. Moderaterna och Socialdemokraterna enades om att sikta högt. Visionen blev att sikta på 200 000 invånare senast år 2050. Lite längre fram i tiden anslöt sig även övriga partier till visionen.

Varför ska vi då växa och bli större? Räcker det inte med dagens befolkning? Mitt enkla och raka svar är – nej. Låt oss genast slå fast att storleken spelar roll. Norrland behöver en stark tillväxtmotor, som också har förmågan att dra till sig nödvändiga infrastruktursatsningar och annat. Umeå kommer då att bli en betydelsefull spelare på den nationella arenan. Moderaternas vision är att Umeå ska vara den överlägset starkast lysande stjärnan i norr. En stad som kan erbjuda bästa tänkbara möjligheter att förverkliga sina livsprojekt.

Människor söker sig till människor. Ju fler umebor, desto attraktivare blir det att flytta hit. Tillväxt leder till tillväxt och ger ringar på vattnet. En ökad befolkning leder till större arbetsmarknad och bättre karriärmöjligheter. Fler företag kommer att etablera sig här, vi kommer få se en kraftig jobbtillväxt och det leder i sin tur till ökade skatteintäkter – vilket säkrar välfärden. Allt hänger ihop och påverkas positivt just av storleken på befolkningen.

Är det då möjligt? Ja, enligt flera forskare så är 200 000 invånare i Umeå till år 2050 ingen omöjlighet. Lars Westin konstaterade i samband med att frågan debatterades att det skulle kunna gå, även om det är en tuff målsättning. Han pekade på några kritiska faktorer: det handlar om fler bostäder, nya jobb och bättre infrastruktur.  För några år sedan uttalade också Kai Wartiainen, fd professor i Stadsbyggnad vid KTH, att Umeå borde revidera befolkningsmålet och sikta högre. Han menade att 200 000 invånare redan 2040 vore en bra målsättning.

Nyckeln till framgång är att göra Umeå till en ännu mer attraktiv stad än idag. Vi måste kunna erbjuda en miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt.

– Fler jobb är A och O. Människor flyttar till platser där de kan få arbete

– Umeå måste få fart på bostadsbyggandet! Vi måste kunna erbjuda de mest attraktiva och spännande bostadsområdena i norra Sverige. Gärna centrumnära lägen vid vatten. Var och hur du bor spelar allt större betydelse

– Ett företagsklimat i toppklass! Vi måste skapa förutsättningar för det lokala      näringslivet att blomstra och expandera, samtidigt som nya företag ska se staden som det självklara valet att starta upp ny verksamhet i.  Fler jobb i privata sektorn stärker det offentliga, genom en stärkt skattebas och ökade skatteintäkter. Det säkrar välfärden och tillåter nya genomtänkta satsningar på skola och äldreomsorg. För barnfamiljer såväl som äldre ska det vara en livskvalitetmässig ”vinst” att bosätta sig i Umeå.

– En miljömässigt hållbar stad. Genom att bygga så centralt som möjligt minskar vi behovet av långa bilresor. Samtidigt behövs det en välutvecklad kollektivtrafik för dem som ska ta sig längre sträckor, exempelvis till och från jobbet.

– Politiker och andra opinionsbildare, inte minst inom näringsliv och det akademiska,      måste gå i bräschen för en debatt om behovet av tillväxt –  och därmed förhoppningsvis bidra till en attitydförändring i Umeå. Det finns ingen naturlag som säger att precis allt nytt i Umeå måste motarbetas och förhalas.

Ja, det var några punkter.

Många viktiga beslut har tagits under senare år för att Umeå ska fortsätta växa.

Ett paradigmskifte skedde hösten 2011 då vi antog nya försdjupade översiktsplaner för de centrala stadsdelarna. De nya översiktsplanedokumenten innebär ett paradigmskifte för planeringen av Umeå. Genom det beslutet möjliggörs byggandet av en storstad i Norrland. Bygg högt, bygg tätt, bygg stad.

Innehållsmässigt således precis det vi moderater gick till val på 2010.

Låt oss gå framåt tillsammans och bygga storstaden i norr!

6 kommentarer

Valet avgörs i september 2014

Av , , Bli först att kommentera 7

Under ganska lång tid nu har vi mer eller mindre fått höra att Alliansen är uträknad, och att det kommer att bli regeringsskifte i valet 2014. Opinionsmättningarna avlöser varandra. Men många verkar glömma att valet avgörs på valdagen, och att det hinner svänga mycket fram och tillbaka i opinionen.

I går kom en mätning som publicerades i Aftonbladet (United Minds), där Moderaterna gick framåt och Socialdemokraterna backade. Plötsligt inser bedömarna att opinionsläget är snarlikt hur det såg ut mellan blocken för fyra år sedan. Och trots ett rödgrönt överläge då i opinionen, så vann som bekant Allliansen. Nu har vi alltså nästan samma utgångsläge, så här ca tio månader före valet. Enligt valforskare vid Göteborgs universitet, så bestämmer sig ungefär hälften av väljarna för vilket parti de ska rösta på under valrörelsen. Omkring var ­femte byter då parti. Var ­tionde väljare bestämmer sig så sent som på valdagen (!).

Så en sak är säker – valet är verkligen inte avgjort utan det kommer bli en spännande valrörelse!

Bli först att kommentera

118 034 umeåbor!

Av , , Bli först att kommentera 13

Umeå fortsätter växa och tydligen har befolkningsökningen tagit fart igen. Det låter mycket bra! Har just fått på mailen lite statistik från vår utvecklingsavdelning som visar att fram till den sista september har Umeå ökat med 740 invånare detta år.

Så nu uppgår Umeås befolkning till 118 034 invånare.

Bifogar lite info nedan:

 

Tillväxten tar fart!

 

Umeås befolkning uppgick den sista september till 118 034 personer. 

Färska siffror från SCB visar att Umeå under årets första nio månader dvs. fram till och med september 2013 ökade sin befolkning med 740 personer. Det är en kraftig återhämtning av förra årets siffror och betyder att vi är tillbaka till den nivå som gällt tidigare.

Flyttningsöverskottet mot utlandet har ökat betydligt sedan i fjol och därmed normaliserat sig efter den kraftiga nedgång som varit en följd av ändrade regler för studenter för länder utanför EU. Årets överskott beror dock inte på en ökad inflyttning från utlandet utan uteslutande på en minskad utflyttning vilket kan vara en följd av normala variationer flyttrörelserna.

Överskottet från det egna länet uppvisar små förändringar medan förlusten mot övriga landet ligger högt. Den senare kan till viss del förklaras av att bostadssituationen varit särskilt svår i höst och att nyanlända studenter som inte fått fast bostad väntar med att folkbokföra här tills bostadsfrågan är löst. Det betyder å andra sidan att siffrorna rätar upp sig något under årets tre sista månader då förutsättningarna för att lösa bostadsfrågan kan ha förbättrats något.

Antalet födda ligger högt men ökningen från kvartal 1 och 2 har nu stannat upp och det är inte säkert att ökningen på helårsbasis blir så omfattande.

Det är i dagsläget svårt att bedöma tillväxten för helåret 2013. Tidigare erfarenheter visar att ett fortsatt födelsenetto av samma storleksordning som tidigare samt ett positivt flyttningsöverskott under årets tre sista månader leder till en befolkningstillväxt på minst 1000 personer.

 

Folkmängd i Umeå den 30 september och befolkningsförändringar 1:a – 3:e kvartalet resp. år.

 

 

År Folkmängd Folk- Levande Döda Födelse- Flyttningsnetto Juste-
ökning födda överskott Totalt därav mot ringar
        Egna Övriga Ut-  
            länet Sverige landet  

2009

113 817

1 089

1 180

606

574

517

337

-409

589

 

2010

114 966

891

1 148

576

572

329

214

-500

615

-10

2011

116 206

733

1 183

570

613

115

303

-506

318

5

2012

116 891

426

1 144

620

524

-101

268

-371

2

 3

2013

118 034

740

1 198

588

610

119

276

-550

393

 

 

 

 

Annalena Löfgren

Bli först att kommentera

En enad Allians

Av , , Bli först att kommentera 8

Hans Lindberg, den kommande S-ledaren i Umeå, deklararerar i en intervju att han är beredd att göra upp mer eller mindre med vilket partti som helst efter valet 2014. Han utesluter inga allianser överhuvudtaget.

Så återigen innebär detta att om en umeåbo röstar på Socialdemokraterna i kommunvalet, så är det med allra största sannolikhet en röst på Vänsterpartiet i Umeå. Det är en klar och tydlig deklaration, faktiskt.

Vi fyra Allianspartier är också tydliga: vi går till val som en enad Allians, och vill styra tillsammans. Lindberg säger sig vara öppen för att styra med vem som helst, men i praktiken innebär det Vänsterpartiet i första hand. Det skulle i så fall innebära en fortsättningen på den nuvarande mandatperiodens politik, som inte går att beskriva som lyckad för att vara diplomatisk.

I Umeå har de politiska styrkeförhållandena varit så att de ”rödgröna” har varit och är betydligt starkare än på riksplanet. Ingen hemlighet alls. Det har varit så länge nu. Socialdemokraterna har lokalt lyckats hålla ställningarna någorlunda jämfört med riksplanet även om de backat. På samma sätt har vi moderater, även om vi gjorde vårt bästa val på 80 år i Umeå nu senast, inte nått upp till motsvarande riksframgångar.

En del i detta har brukat förklaras med att en viss andel mitten- och borgerliga väljare har röstat på Holmlund som person i kommunvalet. Jag tror nog att det kan ligga en del i det. Politiken har också tidigare genom åren varit delvis borgerligt influerad. Men dessa väljare hade inte räknat med att när de röstade på Holmlund och (S) i valet 2010 skulle de få med Vänsterpartiet på köpet. En kraftig vänstervridning sedan valet 2010. Vem hade trott det??

Och nu står vi i praktiken inför samma situation. Antingen röstar man på något av Allianspartierna eller så röstar man på S/V.

För de umeåbor som vill ha en pragmatisk och mittenorienterad politik är det därför hög tid att ta farväl av socialdemokraterna. Efter Holmlund blir det förflyttningar åt vänster i ledargarnityret. Jag hälsar därför alla mittenorienterade socialdemokratiska väljare, liksom högersossarna, varmt välkomna till nya moderaterna i Umeå. Dessa väljare kommer ju inte att kunna känna sig hemma hos socialdemokraterna när S i Umeå nu blir ett ännu mer tydligt vänsterparti: i synen på företagande, synen på valfrihet, synen på vikten av tillväxt och arbete m.m.  Så alla väljare i Umeå som vill ha en politik förankrad någorlunda i det politiska mittfältet – och som förenar arbetslinje med ansvarstagande – kan nu glömma att rösta på socialdemokraterna.

Liksom på riksplanet är alternativet tydligt: Nya moderaterna.

Varmt välkommen!

Bli först att kommentera

Moderaterna går till val med Allianspartierna!

Av , , Bli först att kommentera 7

För inte så länge sedan bloggade Holmlund (S) om att han hoppas att Alliansen skulle rasa samman, för då skulle det öppnas möjligheter i Umeå att hitta en politisk överenskommelse för att ta ansvar och de närmaste åren fortsätta utveckla Umeå. En ganska öppen flirt högerut.

Nu har tydligen den tilltänkte efterträdaren inom (S) – Hans Lindberg – gått ut och sagt att han är öppen för samarbete med alla tänkbara partier i Umeå efter valet 2014. Han vill inte sätta några gränser för vilka partier som kan komma ifråga.

VK ringde i eftermiddags och ville ha kommentarer till detta.

Eftersom det kommit liknande synpunkter till mig de senaste veckorna – där många vill se ett organiserat samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna i Umeå efter valet 2014 – så vill jag vara mycket tydlig.

Vi moderater kommer att gå till val med våra vänner i övriga Allianspartier. Det är inte aktuellt med någon koalition mellan S och M. Sedan har vi från moderaternas sida inga problem med att göra breda överenskommelser över blockgränsen i viktiga frågor. Inte minst i tillväxt- och planeringsfrågor är det en styrka med bred politisk förankring. Det ger långsiktighet och stabilitet för olika aktörer. Jag välkomnar att även Hans Lindberg verkar vilja fortsätta med uppgörelser över blockgränsen i centrala frågor. Det är positivt.

För oss inom Nya Moderaterna i Umeå står tillväxt, full sysselsättning och fler bostäder i fokus. Detta kommer att prägla den politik vi går till val på om mindre än ett år. Vi kommer att eftersträva en pragmatisk politik, som hedrar den gamla Umeandan, genom att söka breda lösningar över blockgränserna. Men vi går till val och söker väljarnas förtroende för nästa mandatperiod tillsammans med övriga partier i Alliansen!

Bli först att kommentera

Alliansförslag om rådgivning på nätet

Av , , Bli först att kommentera 9

Igår lämnade Allianspartierna in en motion till kommunfullmäktige om socialrådgivning på nätet. Följande pressmeddelande gick ut i samband med detta.

 

Pressmeddelande: Allians för Umeå vill införa socialrådgivning på nätet

Kommunen ska erbjuda socialrådgivning på nätet via sin hemsida. Dit ska invånare kunna vända sig med frågor och funderingar som berör socialtjänstens arbete. Det föreslår Allians för Umeå i en motion till kommunfullmäktige.

Många människor tycker att det känns skrämmande att besöka eller ringa socialtjänsten. Allianspartiernas förslag syftar till att skapa en avdramatisering som gör att fler vågar söka rådgivning. Det förbättrar möjligheten att påbörja arbetet med sociala problem i ett tidigare skede.Tanken är inte att funktionen ska ersätta befintliga arbetsmetoder. I stället ska den fungera som ett komplement som gör socialrådgivning mer tillgänglig för invånarna.

Malmö stad vill påbörja ett samarbete med andra kommuner kring sin socialrådgivning på nätet. E-tjänsten heter ”Soctanter på nätet” och dit kan i dag alla Malmöbor vända sig för att ställa frågor och delta i diskussioner som handlar om missbruk, mobbning, hemtjänst och andra ämnen som berör socialtjänstens arbete.

Allianspartierna anser att Umeå borde ta möjligheten att erbjuda den e-tjänsten via den egna hemsidan. Då skulle kommunen få ta del av den organisation och all den kunskap som har växt fram kring socialrådgivningsfunktionen.

Bli först att kommentera

Umeågalan idag!

Av , , Bli först att kommentera 5

Så är det dags för en av årets höjdpunkter i Umeå – näringslivsgalan, som går under namnet Umeågalan. Umeågalan firar tio år, och arrangeras gemensamt av: Företagarna Umeå, Marknadsföreningen i Umeå, Umeå kommun, Umeå universitet, Västerbottens Handelskammare, Almi Företagspartner Nord, Umeå Fabriks- och Hantverksförening. Även i år är lokalerna fyllda till bredden. Under dagen och kvällen kommer vi dels att få se hur framgångsrika företagare i Umeå uppmärksammas och får priser, dels kommer vi att få lyssna till intressana föredrag.

Allt som allt borgar det för en spännande dag uppe på Universum!

Bli först att kommentera

Det är aldrig för sent

Av , , Bli först att kommentera 5

I dagens Folkbladet finns en artikel om hur träning på gym kan förlänga livet. Och det är heller aldrig för sent. Även om du börjar träna när nu är över 60 år, så ger det bättre fysik och psykisk hälsa. Det kan förlänga livet med flera år.

Något som ofta diskuteras är hur arbetsgivarna kan uppmuntra anställda till bl.a. träning och friskvård, och på så vis få en friskare personal. En studie genomförd vid Stockholms universitet och Karolinska Institutet visar att det kan vara lönsamt att låta personalen ägna arbetstid åt fysisk aktivitet. I studien lät man en grupp ägna 2,5 timmar i veckan åt fysisk aktivitet. En annan grupp minskade arbetstiden i motsvarande omfattning. En tredje grupp fortsatte som vanligt. De som ingick i den första gruppen var mindre sjuka, och upplevde att de hade en ökad arbetsförmåga samt att de åstadkom mer på sin arbetsplats.

Jag har skrivit om detta tidigare. Detär viktigt att uppmuntra till fysisk aktivitet, inte bara på fritiden utan även på arbetstid. Den enskilde arbetstagaren vinner på det – arbetsgivaren likaså. Från Allianspartierna i Umeå hade vi ett uppdrag i senaste budgeten om att se över möjligheten att de kommunanställda ska kunna få träna på arbetstid. Tyvärr valde S, V och MP att avlå vårt yrkande.

Bli först att kommentera