Vi behöver fler jobb och besöksanledningar i Umeå!

Idag har vi kommunfullmäktige i Umeå och en av frågorna som behandlas är min och moderaternas motion om att arbeta för att nästa statliga kasino ska etableras i Umeå. Förutom 200-300 nya jobb så innebär det en ny besöksanledning till vår region, fler turister och ökade skatteintäkter till det offentliga.

Tyvärr verkar vi vara ensamma om att anse att alla jobb behövs. Trots att det inte finns några negativa effekter av ett kasino – enligt de statliga utredningar som är gjorda på området – så vill inga andra än så länge bifalla motionen. Bättre att sitta med armarna i kors tydligen. Fegt.

Bifogar nedan den debattartikel jag skrev om detta förra året.

 

Fler besöksanledningar stärker Umeåregionen!

 

Vi måste stärka Umeåregionen som en attraktiv besöks- och evenemangsregion för såväl privat- som affärsturism. Umeå är en av EU:s snabbast växande städer. Det pågående kulturhuvudstadsåret innebär stora möjligheter för hela vår region, och det är nu hög tid att blicka framåt och se hur kommunen kan fortsätta utvecklas. Det gäller att skapa fler besöksanledningar, och en sådan vore att etablera nästa statliga kasino i Umeå.

Utöver ca 200 nya arbetstillfällen, så skulle det innebära ett rejält uppsving för hotellnäringen i vår stad. När kasinot i Sundsvall öppnades, så genererade det under första året ca 16 000 hotellnätter. Umeå har redan idag ett brett kultur- och nöjesutbud, men ett kasino skulle komplettera och ytterligare höja attraktionskraften. Ett kasino ökar kommunens attraktivitet, turismen ökar, det ger nya jobb och därigenom ökade skatteintäkter till det offentliga.

Riksdagen antog år 1999 en kasinolag som tillåter kasinospel av internationellt slag i Sverige. Det fastslogs att högst fyra kasinon skulle få öppnas under en inledande period. Regeringen gav därefter ett uppdrag till Casino Cosmopol AB, som är ett helägt dotterbolag till AB Svenska Spel, att etablera fyra internationella kasinon i Sverige. 2001 stod Casino Cosmopol i Sundsvall invigningsklart. Därefter etablerades kasinona i Malmö, Göteborg och Stockholm.

I lagen lämnade riksdagen en öppning för regeringen att besluta om ytterligare etableringar av kasinon av internationellt slag i Sverige. Enligt lagen får det finnas högst sex kasinon i Sverige, det vill säga ytterligare två. Mot bakgrund av de goda resultat som de fyra etablerade kasinona uppvisar borde det vara en självklarhet för regeringen att utnyttja kasinolagens öppning och fatta beslut om att etablera ytterligare två kasinon i Sverige.

Som Norrlands största stad har Umeå stor potential beträffande besöksnäringen. Här går vi en spännande framtid till mötes med exempelvis såväl nya gallerian Utopia i centrum som den kommande Ikeaetableringen. Shoppingturism är en sorts turism som ökar i takt med att handel och turism samarbetar allt mer. Av detaljhandelns försäljning består hela tio procent av de pengar som turister spenderar. Umeå är en fantastisk stad – nu måste vi se till att ännu fler får uppleva det.

Invändningar finns emot ett kasino utifrån risken med spelberoende. Denna aspekt är viktig, och jag delar synen på att kommuner och landsting tillsammans med statliga instanser ska jobba förebyggande och stödjande för personer som hamnar i olika former av missbruk. Men slutsatsen kan inte bli att stoppa etableringen av exempelvis ett kasino. Tvärtom bidrar förekomsten av statliga kasinon till en god kontroll, och är att föredra framför nätspelande eller det illegala spelande som förekommer för den delen.

Det har gjorts ett antal offentliga utredningar kring kasinon, utifrån dessa aspekter. Där konstateras att kasinoetableringarna knappast har påverkat spelberoendeproblematiken i aktuella städer. Däremot har det sannolikt minskar det illegala spelandet. Av dem som besöker kasinon så är ca 70 procent ”engångsbesökare”. Det statligt ägda Casino Cosmopol har ett tydligt ansvar och tydliga regler avseende dels åtgärder för att motverka och åtgärda förekomst av spelmissbruk. Omfattande utredningar har utvärderat Casino Cosmopol, och de har strikt identitetskontroll vid spel, kontinuerlig rådgivning avseende spelmissbruk m.m.

Vi moderater vill göra vårt bästa för att Umeå ska utvecklas på ett positivt sätt under kommande år. Umeå ska vara Norrlands självklara tillväxtmotor. Vi behöver mer av nästan allt när staden växer. Jobb, bostäder, kommunikationer, skolor, sjukvård men också butiker och andra serviceinrättningar. Fler besöksanledningar är en annan mycket viktig del.

Helt klart vore ett statligt kasino till Umeå ytterligare en viktig pusselbit som bidrar till att förstärka kommunens och regionens positiva utveckling, med närmare 200 nya jobb. Jobben är valets viktigaste fråga den 14 september. Om vi vill ha fler i arbete måste vi bejaka en bred arbetsmarknad. Alla jobb behövs. Besöksnäringen är en framtidsbransch!

 

Anders Ågren, Kommunalråd, M

Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.