Satsning på äldreomsorgen, sänkt kommunalskatt och besparingar på kulturen

Av , , Bli först att kommentera 13

budget2019.jpg

 

På måndag är det dags för budgetfullmäktige. Det krävs tydliga prioriteringar i budgeten för Umeå kommun!

Moderaternas budgetförslag för 2020 innehåller satsningar på äldre och skola. Sänkt kommunalskatt. Neddragningar på bl.a. kulturens område och hårdare kontroller av försörjningsstöd.

Vi drar samtidigt i handbromsen för det kritiserade införandet av heltid för alla. Den misslyckade reformen har inneburit sämre arbetsmiljö för vård- och omsorgsanställda och merkostnader på ca 50 miljoner kr per år.

Några av de moderata förslagen:

✅ Mer resurser till äldreomsorgen

✅ Satsningar på grundskolan

✅ Sänkt kommunalskatt

✅ Besparingar på kulturens område

✅ Avveckling av stödet till Kvinnohistoriskt museum och Guitars

✅ Hårdare kontroller av försörjningsstöd

✅ Minskning av ramen till kommunstyrelsen

✅ Stopp för det misslyckade heltidsinförandet

✅ Värnande av valfrihet inom välfärden

✅ Bättre företagsklimat, genom bl.a. avveckling av osund konkurrens

✅ Kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser

✅ Möjligheten till träning på arbetstid, genom succesivt återinförande av friskvårdstimmen för alla kommunanställda

✅ En tillväxtpolitik för både stad och landsbygd

 

Det krävs tydliga prioriteringar och ett tydligt ledarskap i Umeå kommun! Moderaterna har förslagen som krävs.

Bli först att kommentera

Gör om – gör rätt

Av , , 4 kommentarer 19

rökförbud

Nu har Tekniska nämnden gått alldeles för långt! (Bilden ovan från svt.se) Umeå centrum blir rökfri zon? Alltså inte bara det som lagen kräver, nämligen förbud på uteserveringar, busshållplatser, tågperronger, lekplatser etc. Det ska Umeå kommun självklart följa. Det är lag.

Umeå kommun går emellertid längre än lagstiftningen, tydligen LÄNGST av alla kommuner i hela landet – och förbjuder rökning i hela centrum.

Utan någon egentlig offentlig diskussion eller debatt.

För att förekomma vanliga motangrepp som lär komma – nej, jag röker inte själv och är inte förtjust i röklukt. Men det hör egentligen inte hit.

Detta är alldeles för långtgående. Umeå kommun ska följa lagstiftningen, men det finns ingen anledning att gå så här långt. Det finns ju ingen rim och reson.

Hur ska detta beslut följas upp? Ska polisen nu arrestera alla rökare som fr.o.m. 1 juli tänder en cigarett i centrum?

Umeå – välkommen till mini-Nordkorea?

Jag har talat med de moderata företrädarna i nämnden, och vi är överens. Ärendet måste upp i nämnden på nytt, och detta beslut måste rivas upp.

Gör om – gör rätt.

4 kommentarer

Öka tryggheten – minska brottsligheten!

Av , , 1 kommentar 15

polis

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla – oavsett kön, ålder, sexuell läggning och ursprung – ska kunna leva ett tryggt och säkert liv.

Sexualbrotten har ökat kraftigt i Umeå. Vapenbrotten likaså. Narkotikabrottsligheten ligger på en konstant hög nivå. Brottsförebyggande rådet har konstaterat en oroande utveckling i Umeå, med bl.a. våldsbrottslighet, utpressning och knarkhandel. Tendenser till ”social oro” har noterats i de nordöstra bostadsområdena i staden. Enligt polisen förekommer knarkhandel på alla högstadieskolor i Umeå. Sedan år 2012 har antalet anmälda våldtäkter fördubblats, och antalet sexuella ofredanden nästan fördubblats. Mellan år 2017 och 2018 ökade antalet anmälda våldtäkter i Umeå med smått ofattbara 32 procent. Detta enligt statistik från Brå.

Det är en fruktansvärd utveckling! Kvinnor i Umeå ska inte behöva oroa sig för att bli utsatta för våldtäkter, sexuella ofredanden eller annat. Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar. Vi vill fortsätta förbättra tryggheten vid exempelvis skolor och omsorgsboenden. Detta kan bland annat ske genom kameraövervakning när det bedöms vara effektivt liksom anlitandet av ordningsvakter. Använd kameraövervakning i större utsträckning, bl.a. på s.k. ”hot-spots” där det ofta blir bråk.

Kvinnor ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro. Därför vill vi intensifiera arbetet med att förbättra belysning i parker och utmed promenadstråk. Utsikten längs med cykel- och gångvägar måste bli bättre.

Ett aktivt brottsförebyggande arbete från socialtjänst och skola är avgörande för att långsiktigt öka tryggheten. Vi satsar dubbelt så mycket som Socialdemokraterna på insatsen ”Umeå växer – tryggt och säkert”. En tillgänglig polis i Umeå är avgörande för att förhindra och utreda brott. Moderaterna förslår också att kommunen ska inta en mer aktiv hållning mot nedskräpning, klotter och vandalism.

En fråga som debatterats mycket under den senaste mandatperioden är tiggeriet. Det finns ett starkt stöd bland svenska folket om att det behövs ett tiggeriförbud. Tiggarnas problem löses inte i Sverige, utan i deras egna hemländer.

Det är ingen som ifrågasätter att de som tvingas tigga i Sverige är en utsatt grupp. Men de utsatta EU-medborgarna styrs i många fall av kriminella aktörer och vissa tvingas utöver tiggandet även till prostitution här i Sverige. Det är en modern form av slaveri, och det möjliggörs – tyvärr – av alla som högljutt kämpar för att de ska få fortsätta tigga här. Vi vill att ett lokalt tiggeriförbud införs inom centrumfyrkanten. Bäst av allt vore ett nationellt tiggeriförbud.

Moderaterna anser att kameraövervakning på särskilt brottsutsatta platser är befogat. Vi fick nyligen besked om att Polisen planerar att sätta upp övervakningskameror i Umeå på brottsutsatta platser och tidsplanen just nu är att de ska vara i bruk till hösten. I höstas satte Luleåpolisen upp kameror i stadsdelen Porsön, vilket ska ha gett positiva resultat på kort tid. Det ska vara trygghetsskapande och det ska underlätta polisens möjlighet att utreda brott.

Även Umeå kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp övervakningskameror. Detta för att avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt, avbryta pågående brott (när kamerorna är direkt kopplade till polisen) samt öka tryggheten då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen. Kameraövervakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men är ett värdefullt komplement. Umeå ska vara en trygg kommun att vistas i – även på kvällar och nätter.

1 kommentar

Tillväxt för både stad och landsbygd!

Av , , Bli först att kommentera 10

tillväxt

På måndag är det dags för budgetfullmäktige i Umeå. Årets enskilt viktigaste kommunfullmäktigesammanträde. Partiernas olika budgetförslag kommer att ställas mot varandra, en lång rad av uppdragsförslag kommer att behandlas, kommunens strategiska plan finns med – allt som allt högst avgörande frågor för Umeå kommun ska styras och under vilka förutsättningar.

Moderaterna är Umeås största borgerliga parti. Vi förenar liberalism och konservatism, och har i den praktiska politiken ett pragmatiskt förhållningssätt för att åstadkomma bästa möjliga resultat för umeåborna och Umeås utveckling. Vi går fram med en egen budget, men parallellt ett gemensamt förslag till strategisk plan med övriga borgerliga partier.

Vi moderater står upp för vikten av tillväxt i Umeå, vilken måste komma både stad och landsbygd till del. Tillväxt är en nödvändig förutsättning för att kunna bryta arbetslöshet och utanförskap. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär ökade skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Alla jobb behövs.

En förutsättning för att säkerställa framväxt av nya jobb och en investeringsvilja är ordning och reda i den kommunala ekonomin. För oss är en stark ekonomi grunden i den ekonomiska politiken. Detta är viktigt för att säkerställa åtaganden i viktiga investeringar och framtida pensioner.

Skatten i Umeå är ungefär två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner. Det innebär att en genomsnittlig familj i Umeå – där två vuxna arbetar – betalar ca 11 000 kr mer per år i skatt, än dem som bor i jämförbara kommuner. Det är inte rimligt. Lägre skatt gör det mer lönsamt att arbeta och främjar tillväxt, men är framförallt viktigt för att ge människor med små marginaler större ekonomisk frihet. Låg skatt är därmed en viktig frihetsfråga. Ambitionen är att successivt sänka skatten med en krona under denna mandatperiod.

Vi vill se Umeå utvecklas till ”Storstaden” i norr; en modern urban miljö där människor kan förverkliga sina livsprojekt i en kreativ och fördomsfri miljö. I en kommun där människor mår bra, tror på sig själva och vågar gå sin egen väg kommer också fler att kunna förverkliga sina drömmar. Den täta stadens attraktivitet har många förklaringar. Dels skapar tätheten ett större underlag för butiker, restauranger och andra verksamheter. Dels blir staden tryggare eftersom fler människor rör sig i miljöerna.

Likväl som vi siktar på att göra Umeå till det självklara storstadsalternativet i norra Sverige, så ska vi också se till att erbjuda de bästa levnads- och utvecklingsbetingelserna för boende och företagande på landsbygden. Var tredje kommuninvånare bor utanför Umeå stad och på landsbygden erbjuds några av de mest attraktiva livsmiljöerna i vår kommun. Befolkningsökningen på landsbygden håller jämna steg med utvecklingen av Umeås centrala delar. Andelen barnfamiljer och sysselsättningen på landsbygden är högre än i staden liksom även den disponibla inkomsten. Landsbygden fick ett ökat politiskt fokus i Umeå under förra mandatperioden, och det måste fortsätta. Stad och landsbygd – båda delarna behövs!

Umeå ska vara en trygg kommun. Alla ska kunna leva ett tryggt och säkert liv. Brottsligheten har över tid ökat i Umeå och otryggheten är utbredd, inte minst bland unga kvinnor. Sexualbrotten har ökat kraftigt och narkotikabrottsligheten ligger på en konstant hög nivå. Sedan år 2012 har antalet anmälda våldtäkter fördubblats, och antalet sexuella ofredanden nästan fördubblats. Mellan år 2017 och 2018 ökade antalet anmälda våldtäkter i Umeå med 32 procent.

Det är en fruktansvärd utveckling! Umeå ska vara en trygg kommun. Brottsligheten måste minska och tryggheten öka. Vi moderater blundar inte för problemen, utan har en tydlig politik för detta.

 

Bli först att kommentera

Tack vara M/KD-budgeten blev det mer pengar för 2019 till alla kommuner i Västerbotten. Liksom till Region Västerbotten.

Av , , Bli först att kommentera 9

I december 2018 röstade riksdagen bifall till M/KD-budgeten för 2019. Beslutet fick många positiva effekter, inte minst för oss i Västerbotten. Det blev genast mer pengar till välfärden vid årsskiftet med M/KD-förslaget, än om övergångsregeringens budget hade vunnit. På bilden ovan kan man se effekterna för kommunerna och landstinget (regionen) i Västerbotten för 2019 i jämförelse med ursprungsförslaget. Umeå kommun fick t.ex 41 miljoner kr mer, och landstinget fick 44,6 miljoner kr mer!

Resurstillskottet till välfärden innebär generellt ökade statsbidrag till kommuner och landsting/regioner vilket kan användas där behoven är störst – exempelvis skola, vård och omsorg. Totalt avsattes ca. fem miljarder kronor extra i generella anslag till kommuner och landsting/regioner under 2019.

De fem miljarder kronorna till Sveriges kommuner och landsting fördelas i proportion till befolkningsunderlag i respektive län samt enligt följande: två tredjedelar till kommunerna och en tredjedel till landstingen.

Notera: riktade statliga anslag till skola och sjukvård ingår inte i dessa generella anslag. Riktade statliga anslag kom utöver detta och handlar t.ex. om fler undervisningstimmar i skolan eller kömiljarden i vården.

Politik spelar roll!

Så när socialdemokrater, inte minst i Umeå, gnäller och försöker skylla sina egna tillkortakommanden på M/KD-budgeten är det helt enkelt inte sant.

Tack vare Moderaterna och Kristdemokraterna på nationell nivå blev det för år 2019 ett miljon-regn över Västerbottens kommuner och regionen. Men det vill S-politikerna inte tala om.

 

Bli först att kommentera

Möjliggör träning på arbetstid!

Av , , 1 kommentar 9

umeåenergi

Umeå kommun har höga kostnader för sjukfrånvaron bland de anställda. För 2018 ca 122 miljoner kr i direkta kostnader (sjuklönekostnader, arbetsgivaravgifter, företagshälsovård, rehabiliteringskostnader m.m.) och räknar vi in de indirekta kostnaderna har det enligt tidigare års bedömningar enligt förvaltningen kunnat räknas upp emot det dubbla per år. Alltså omkring 240 miljoner kr per år.

Idag har jag lyssnat till en information från det kommunala bolaget Umeå Energi AB. De har låg sjukfrånvaro, och en bidragande orsak till detta uppges vara att de anställda har möjlighet att träna på arbetstid.

För oss moderater är detta ingen nyhet! Detta har vi uppmärksammat år efter år.

Som en del i att vara en modern arbetsgivare, och samtidigt minska sjuktalen, vill vi moderater att alla kommunanställda ska ges möjlighet att träna på arbetstid. Detta genom ett återinförande av friskvårdstimmen.  

Inom Umeå kommun har flera kommunala bolag insett fördelarna med detta. Bland de kommunala bolag som erbjuder möjligheten till träning på arbetstid för sina anställda finns Umeå Energi AB, VAKIN, AB Bostaden och UPAB. Sjukfrånvaron är betydligt lägre bland de anställda inom de kommunala bolagen jämfört med de anställda inom den kommunala förvaltningen. År 2010 avskaffade Umeå kommun friskvårdstimmen för de anställda inom förvaltningen. Det var ett misstag.

Genom ett återinförande av friskvårdstimme så uppmuntrar vi vår personal att träna, och det vinner alla på: arbetsgivaren som får lägre kostnader för sjukfrånvaro och den enskilde i formen av ett friskare liv. Fysisk aktivitet på arbetstid är positivt för hälsan.

1 kommentar

Viktiga jobb för Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 7

ikeaavion

Förra veckan besökta jag IKEA Umeå och AVION Shopping. Här tillsammans med varuhuschef Mari Gustafsson på IKEA och Mia Eskilsson, centrumchef på AVION Shopping.

På IKEA Umeå arbetar ca 260 personer och hos företagen på Avion Shopping jobbar drygt 1000 personer. En fantastisk tillväxtmotor för hela vår region! De är i sig ett starkt besöksmål och lockar många turister, de bidrar med många arbetstillfällen (inte minst till unga) och ger ökade skatteintäkter till det offentliga.

Ett givande och intressant samtal kring deras verksamheter samt hur vi tillsammans kan utveckla Umeå som destination.

Stort tack för inbjudan och ett mycket bra möte!

Bli först att kommentera

Dags att möjliggöra ett bättre företagsklimat i Umeå!

Av , , 1 kommentar 9

företag

Varje dag fattas nya beslut om var företag ska etablera sig och människor ska flytta. Inför varje sådant beslut måste Umeå framstå som det mest attraktiva alternativet.

Från moderat sida har vi inför budgetfullmäktige den 17 juni presenterat en rad olika förslag för att möjliggöra ett bättre företagsklimat.

I Svenskt Näringslivs kommunranking erhåller kommunen dåliga placeringar år efter år. En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, tillämpning av lagar och regler samt genomgående negativ attityd bland politiker och tjänstemän till företagande är sådant som sticker ut. Umeå kommun tappade 41 placeringar år 2018 till plats 185 av landets 290 kommuner.

I undersökningen som SKL gör – Öppna jämförelser Företagsklimat 2018 – hamnar Umeå kommun på plats 155 av de sammanlagt 171 kommuner som ingått i rankingen. Bland kommuner med över 40 000 invånare, så är Umeå på plats 55 av 61 kommuner. Detta duger naturligtvis inte.

SKL:s öppna jämförelser om företagsklimat redovisar resultaten från Insikt – en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service på sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Vi ser förvisso för Umeå kommun en förbättring i resultatet från 63 till 66 gällande NKI Totalt mellan åren 2017 och 2018. Det är positivt, men inte tillräckligt. Detta understryker och bekräftar bara vad Moderaterna under lång tid påtalat i Umeå.

Det finns mycket att göra inom den egna kommunala organisationen, för att förbättra service och dialog med de lokala företagarna. Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Detta måste tydligt återspeglas i den lokala kommunpolitiken för ett bättre företagsklimat. För att nå kommunens tillväxtmål krävs cirka 35 000 nya arbetstillfällen, främst inom tjänstesektorn.

Moderaternas ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. När lokala företagare får frågan om vad som borde förbättras är de främsta svaren (presenterad juni 2019): Ökad förståelse från politiker och tjänstemän (56%), snabbare handläggning (54%), bättre dialog med kommunen (50%), lägre skatter/avgifter (46%), och bättre upphandlingar (39%). Således åtgärder vi själva råder över inom kommunen.

Det är av central vikt att få fler personer att starta företag, att befintliga företag växer och att fler företag väljer Umeå som lokaliseringsort. En ytterst viktig del i den fortsatta utvecklingen är att bli bättre på att attrahera riskkapital till vår kommun och region. Politiker kan inte kommendera fram arbetstillfällen i den privata sektorn. Kommunen kan däremot förbättra villkoren för företagarna och bli bättre på att skapa förutsättningar för att fler ska kunna våga ta steget att starta eget. Förkorta handläggningstider, inför utmaningsrätt, förbättra dialogen, avveckla osund konkurrens och sänka kommunalskatten.

En arbetsgivare som vill etablera sig i Umeå och anställa människor ska välkomnas med öppna armar. Det är viktigt att väntetiden för att få mark anvisad därför hålls så kort som möjligt. Idag saknas mark att erbjuda för mer ytkrävande etableringar. Detta ska åtgärdas snarast.

Ett enkelt och effektivt sätt att göra det mer attraktivt att starta upp företag i kommunen är att införa Rättviksmodellen. Med en väg in, mindre byråkrati och enklare regler är det att slipa ner trösklarna. Det handlar bland annat om att ta bort förskottsbetalning för tillsyn, och istället införa rådgivande samtal och faktura i efterskott.

1 kommentar

Tack Brännbollsyran!

Av , , Bli först att kommentera 11

brännbollsyran1 Melina Hägglund

(foto: Melina Hägglund)

Utsålt och nytt publikrekord. Brännbollsyran är utan konkurrens Umeås populäraste årliga arrangemang. Fjärde största festivalen i Sverige.

Umeå kommun har all anledning att hylla arrangörerna och lyfta dem till skyarna. Vilka makalösa marknadsförare av Umeå. Vilka eldsjälar och visionärer. Vilka proffs.

Gänget bakom Brännbollsyran – David Arkhult, Peter Arkhult, Gustav Pettersson m.fl. – förbluffar och imponerar när de år efter år lyckas locka världsstjärnor till Umeå och norra Sverige. Allt ifrån Martin Garrix, Sebastian Ingrosso, Kygo, Steve Angelo till årets Marshmello.

TACK!

Den här gången lyckades man återigen slå publikrekord. Brännbollsyran 2019 lyckades slå rekordet från 2017 och nå fantastiska 16 500 sålda biljetter per dag. Utsålt. Ett proffsigt och väl genomfört arrangemang, vilket vi har vant oss vid numera. Brännbollsyran har haft en mycket bra utveckling. Vid starten år 2013 (7000 biljetter) och sedan har det bara gått uppåt! Bra artister, rekordpublik och god stämning.

Det här arrangemanget är mycket viktigt för hela Umeå – fantastiskt bra för besöksnäringen och handeln när många kommer hit från andra kommuner och andra delar av landet. Hotellen är fullbokade, och dagarna med cupdeltagare och festivalbesökare lever verkligen upp till epitetet folkfest.

Genom åren har Umeå kommun på skamliga sätt försökt motarbeta Brännbollsyran. Allt från pinsam polisanmälan till att allmänt försvåra festivalens genomförande. Vi moderater har konsekvent tagit ställning för festivalen. Jag hoppas att vi nu kan slippa detta tjafs i framtiden.

Brännbollsyran gör gott för Umeå! Umeå kommun ska vara stolta och tacksamma över det arbete som arrangörerna lägger ned på detta evenemang.

Återigen – ett stort, varmt och hjärtligt TACK!

Bli först att kommentera