Språkkrav stärker kvaliteten i äldreomsorgen

Av , , Bli först att kommentera 14

I dagens VK skriver jag tillsammans med äldreminister Anna Tenje (M) på debattplats. Debattartikeln läggs även upp här på bloggen.

 

Språkkrav stärker kvaliteten i äldreomsorgen i Umeå kommun

 

Goda kunskaper i svenska språket är en förutsättning för att arbetet inom äldreomsorgen ska kunna utföras på ett säkert sätt. Nu tillsätter regeringen en utredning om språkkrav för personal i äldreomsorgen. Syftet är att stärka patientsäkerheten och öka tryggheten inom vård och omsorg av äldre.

När den här regeringen tillträdde var en väldigt tydlig prioritering att förbättra omsorgen av äldre på särskilda boenden och med hemtjänst. Att äldreomsorgen är prioriterad framgår dessutom i Tidöavtalet och det faktum att Ulf Kristersson valde att tillsätta en äldreminister i sin regering.

Nu går vi vidare med en viktig pusselbit i syfte att stärka kvaliteten i äldreomsorgen i hela landet. Alla äldre ska förstå och kunna göra sig förstådda och ha inflytande över omsorgen när de möter omsorgspersonal oavsett om det är i det egna hemmet eller på det särskilda boendet. Men det är även viktigt att medarbetare förstår varandra. För att garantera den medicinska säkerheten, rätt behandling, korrekt dokumentation men även för att det sociala samspelet ska fungera kollegor emellan. Språkkrav kan tillsammans med skyddad yrkestitel för undersköterska höja statusen för yrket och leder förhoppningsvis till att fler söker sig till vård och omsorgsyrket.

Idag saknas det enhetliga krav på kunskaper i svenska språket och det behöver därför utredas hur sådana krav kan utformas för personal i äldreomsorgen. Både Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Coronakommissionen har rapporterat om bristande svenska inom äldreomsorgen. Men framför allt är det många äldre, medarbetare och anhöriga i Umeå kommun som vittnar om missförstånd och svårigheter att förstå och göra sig förstådda. Den tidigare S-regeringen valde att inte åtgärda bristerna men vår moderatledda regering går från ord till handling för att stärka äldreomsorgen.

Att ställa krav är att bry sig och vi bryr oss både om äldre och våra medarbetare inom äldreomsorgen. Äldre ska känna sig trygga med att personalen har goda språkkunskaper i svenska och genom det möjlighet att utföra det arbete som det innebär att ge vård och omsorg under dygnets alla timmar.

Regeringen har fattat beslut om att utreda och ta fram förslag på hur ett språkkrav för personal i äldreomsorgen skulle kunna genomföras och insatser för att äldreomsorgspersonal snabbare ska nå språkkravet. Utredaren ska bland annat ta ställning till vilken nivå på kunskaper i svenska språket som är lämplig för undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen samt om kraven mellan dessa yrkesgrupper bör skilja sig åt. Utredaren ska även föreslå lämplig nivå på kunskaper i svenska språket för andra yrkesgrupper som arbetar i äldreomsorgen, till exempel vissa serviceyrken som har direkt kontakt med äldre. Utredningen kommer också visa om språkkravet får konsekvenser på kompetensförsörjningen inom offentlig och privat regi. Ett språkkrav måste gå hand i hand med övriga satsningar för att säkra kompetensförsörjningen och kompetensutvecklingen i kommunerna.

Moderaterna tycker att det är viktigt att den som behöver äldreomsorg får träffa samma personer om dagarna och att det går att förstå och bli förstådd av omsorgspersonalen.

Moderaternas utgångspunkt är att varje människa är unik, med egna önskemål och intressen. Rätten till självbestämmande är lika viktig oavsett ålder. Stor valfrihet, hög kvalitet, ett värdigt bemötande ska känneteckna den välfärd som vi betalar med gemensamma resurser. Det gäller inte minst äldreomsorgen.

 

Anna Tenje (M)

Äldreminister

 

Anders Ågren (M)

Kommunalråd, Umeå

M: Umeå kommun borde erbjuda SFI till ukrainska flyktingar

Av , , Bli först att kommentera 4

Ukrainska flyktingar i Sverige har skydd enligt massflyktsdirektivet. Till skillnad från andra grupper med uppehållstillstånd har de inte rätt till undervisning i Svenska för invandrare (SFI).

Flera kommuner i landet har valt att erbjuda ukrainska flyktingar SFI-undervisning. Moderaterna vill att Umeå kommun också ska erbjuda ukrainska flyktingar SFI-undervisning och har därför lämnat in ett nämndinitiativ till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Att lära sig det svenska språket är grundläggande för att komma in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden.

Det behövs ordning och reda i migrationspolitiken!

Av , , 1 kommentar 11
Det behövs ordning och reda i migrationspolitiken. Om man åker på semester till sitt hemland, trots att man har fått skydd här på grund av en hotbild i det landet, så finns anledning att se över om allt gått rätt till när tillståndet beviljats. Och har man lämnat oriktiga uppgifter eller medvetet undanhållit omständigheter när man fått sitt uppehållstillstånd beviljat måste det få konsekvenser. Därför har regeringen gett Migrationsverket i uppdrag att stärka arbetet med återkallelse av uppehålls- och arbetstillstånd.
Mycket bra!

Återigen ett rekordresultat för Umeå kommun – bokslutet för 2022 blev All time high. Självklart går det att sänka kommunalskatten.

Av , , Bli först att kommentera 3

Bokslutet för Umeå kommun år 2022 har presenterats denna vecka. Ett rekordresultat. All time high för Umeå kommun. Nästan 1,2 miljarder kr i plusresultat, inräknat de kommunala bolagen för år 2022.

Samtidigt är umeåborna extremt hårt beskattade, jämfört med kommuninvånare i övriga landet.

Självklart finns det utrymme att sänka kommunalskatten i Umeå, oavsett om det för stunden råder lågkonjunktur eller högkonjunktur.

Moderaterna vill successivt sänka Umeås höga kommunalskatt. Att sänka skatten är en frihets- och rättvisefråga.

Vårt systerparti i Finland, Samlingspartiet (Kokoomus), gick framåt och blev största parti i gårdagens riksdagsval!

Av , , Bli först att kommentera 7
Vårt moderata systerparti Kokoomus, Samlingspartiet, i Finland blev största parti i gårdagens riksdagsval! Stort grattis! I förra veckan besökte jag Finland och studerade deras valrörelse tillsammans med en moderat delegation. Ett gott värdskap av vårt systerparti Samlingspartiet (Kokoomus) och Svenska folkpartiet, vars politiker vi har ett mycket givande samarbete med på lokal och regional nivå. Vi hade förmånen att träffa flera riksdagsledamöter, riksdagskandidater, region- och kommunpolitiker samt många av deras engagerade valarbetare. Däribland gode vännen Joakim Strand, riksdagsledamot och stadsfullmäktiges ordförande i Vasa. Strand och hans parti Svenska folkpartiet lyckades hålla ställningarna, och såväl Strand som de övriga två riksdagsledamöterna som vi träffade från deras parti blev omvalda. Stort grattis! Vi fick följa med på kampanjer i bl.a. Närpes, Kaskö, Kristinestad och Vasa. Gott om tid för att även diskutera pågående och framtida samarbeten över Kvarken.

Positivt att regeringen vill skynda på flera viktiga infrastruktursatsningar, däribland byggandet av Norrbotniabanan

Av , , Bli först att kommentera 7

Positivt! Regeringen vill skynda på viktiga tågsatsningar i norra Sverige. Trafikverket har fått i uppdrag att gå igenom projekten i den nationella infrastrukturplanen för att se om det går att skynda på dem. Objekt som nämns i artikeln i Dagens Industri är utbyggnad av Malmbanan samt Norrbotniabanan. En liknande artikel gick att läsa både på vk.se och folkbladet.nu.