Etikett: barnskötare

Ett led i att bli en bättre arbetsgivare

Av , , Bli först att kommentera 7

Skriver i dagens VK om moderaternas förslag att arbetsgivaren borde tillhandahålla arbetskläder även för inomhusbruk när det gäller personalen inom förskolan och fritids. Insändaren bifogas nedan:

Personalen inom förskola och fritids borde få arbetskläder även för inomhusbruk!

Det senaste året har det varit debatt om kvaliteten på de arbetskläder för förskole- och fritidspersonal, som Umeå kommun tillhandahåller. I den nya upphandlingen som är på gång ska det bli bättre kvalitet, som tillgodoser förmågan att stå emot regn, kyla etc. Det är verkligen på tiden.

Nyligen tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om upphandlingsunderlaget. Jag är besviken över att upphandlingen bara gäller utomhuskläder för vår personal inom förskola, familjedaghem och fritidshem. Det borde ha gällt även arbetskläder för inomhusbruk!

Från moderaternas sida anser vi som bekant att personalen även ska få arbetskläder för inomhusbruk – om personalen själv önskar det. Detta eftersom förskolepersonalens kläder slits hårt även inomhus. Jag yrkade därför med stöd av FP och C återremiss på förslaget, men socialdemokraterna och vänsterpartiet röstade nej. Därmed blir det tyvärr bara upphandling av utomhuskläder för personalen.

Visst blir det en kostnad för kommunen. Men det kostar också att inte ta hand om personalen. Kostnaden för inomhuskläder är ju dessutom rimligen lägre än för utomhusbruk, så det borde inte var ett problem. Att köpa in arbetskläder till vår personal inom förskola och fritids även för inomhusbruk är högst motiverat. Inte minst de besök jag gjort inom förskolan, och de samtal jag haft med förskolepersonal, har gjort mig övertygad i denna fråga.

Att köpa in arbetskläder för såväl utomhus- som inomhusbruk är också en del i att bli en bättre arbetsgivare. Vi måste våga satsa på vår personal. Nu blir det bara nya arbetskläder för utomhusbruk fr.o.m. januari 2014. Det borde ha gällt även inomhuskläder.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå