Etikett: biltrafik

Fler och fler åker buss i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 5

Under de senaste åren har vi satsat mer på kollektivtrafiken i Umeå, som ett led i en medveten strategi för att få fler umeåbor att välja att resa kollektivt. Mer resuser, fler bussar, samtidigt som vi renodlat linjedragningarna och satsat mer på ökad turtäthet där trycket är som störst. Vissa linjedragningar, där bussarna åkt mer eller mindre tomma, har följaktligen blivit bortprioriterade.

Detta har gett ett tydligt och mycket positivt resultat. Fler och fler umeåbor åker buss. De senaste fem åren har resandet ökat med 40 procent.

Att fler invånare väljer bussen istället för bilen är en central del i vårt arbete med att förbättra luftkvaliteten i centrum. En strategi där vi är överens över partigränserna. Det är nog svårt att hitta en kommun i Sverige med motsvarande positiva utveckling, samtidigt som kostnaderna inte har stigit lika mycket som på andra håll. Ett riktigt positivt betyg till alla som jobbar med frågan!