Etikett: försäkringskassan

Sjukskrivna får snabbare hjälp

Av , , 10 kommentarer 7

Läser i morgontidningen att Försäkringskassan har utvärderat effekterna av förändringarna i sjukförsäkringen, det som kallas rehabiliteringskedjan. Den infördes i juli 2008 och man kan nu se resultaten – de sjukskrivna får bättre och snabbare hjälp.

Sedan rehabiliteringskedjan infördes har handläggningen förbättrats, sjukskrivningstiden har blivit kortare och de påbörjade sjukfallen har minskat säger Försäkringskassan i en rapport. ”Folk hamnar inte mellan stolarna på samma sätt och man får snabbare hjälp att bli frisk”

Precis som meningen var med de nya tidsgränserna i rehabiliteringskedjan, så har samarbetet mellan alla aktörer (den sjukskrivne, arbetsgivaren, Försäkringskassan och ev sjukvården) blivit bättre. Dessutom har tidsgränsen medfört att sjukskrivnas arbetsförmåga utreds snabbare. Det har skett en kraftig ökning av andelen överlämningsmöten med Arbetsförmedlingen, samtidigt som andelen personer som lämnat den tidsbegränsade sjukersättningen och gått över till Arbetsförmedlingen fördubblats.

 
Men socialdemokraterna fortsätter naturligtvis att vara kritiska och vill tillbaka till det gamla systemet.