Etikett: konkurrensutsättning

Vänstersvängen i Umeå

Av , , 3 kommentarer 29

I VK har man senaste dagarna både på ledarplats och nyhetsplats uppmärksammat de beslut som socialdemokraterna och vänsterpartiet drivit igenom i socialnämnden, om att privata företag som bedriver hemtjänst på uppdrag av kommunen ska uppmanas att redovisa hur de använder vinsten. Detta beslut har uppmärksammats även på riksplanet. Ett i sak fullständigt obegripligt beslut, eftersom kommunen inte har något med detta att göra.

Allianspartierna reserverade sig mot beslutet.

Men tyvärr ser vi här ett konkret resultat av att Vänsterpartiet sitter vid makten i Umeå sedan valet 2010. På många andra politiska områden i Umeå har de glädjande nog inte fått något inflytande – exempelvis när det gäller de stora planeringsfrågorna. Där hålls de kort, men när det gäller frågan om privata alternativ och konkurrensfrågor har de fått fritt spelrum.

Föraktet för företagande slår igenom med vänstern vid rodret, och vi såg vad som hände förra året vid antagandet avbudget 2012 för Umeå kommun. Då lyckades de i ett slag radera ut alla skrivningar om konkurrensutsättning. Vi kan se hur den styrande majoriteten systematiskt i budgetdokumentet rensade ut alla skrivningar till styrelser och nämnder beträffande direktiven med alternativa driftsformer, entreprenader och konkurrensutsättning. Vi kan även se hur intraprenader – det som vi alla var överens om en gång i tiden – inte längre är välkomna i Umeå kommuns verksamheter. Även detta har strukits när (S) och (V) styr tillsammans.

Här får vänsterpartiets ideologi genomslag, och socialdemokraterna följer med av bara farten. Det är inte på något sätt gynnsamt för företagsklimatet i Umeå.

 

3 kommentarer
Etiketter: , , ,