Etikett: personal. värdighet

Gamla ska inte behöva dö i ensamhet på våra äldreboenden

Av , , 6 kommentarer 7

Imorgon ska min och Elmer Erikssons interpellation om situationen på våra äldreboenden diskuteras. Innan jul framkom det i VK att äldre dör i ensamhet på våra kommunala äldreboenden i Umeå, och personalen tvingas ljuga för de anhöriga om hur det gick till. Detta pga rädla för sina överordnade.

Fullständigt oacceptabelt och ovärdigt. Det här måste vi ta tag i – såväl för de äldres skull, de anhörigas skull som för personalens skull.

Interpellationen bifogas nedan:

 

Interpellation till socialnämndens ordförande Eva Andersson (S):

Oacceptabelt att äldre dör i ensamhet på våra äldreboenden!

I VK (14/12) finns ett skrämmande reportage om hur det fungerar på äldreboenden i Umeå. Nyligen beslutades att Marielunds äldreboende skulle tas tillbaka i egen regi, bl.a. då det framkommit uppgifter om att en boende hade fått dö ensam utan att extra personal kallats in. Men samma sak händer på Umeå kommuns egna äldreboenden. Och det är lika fruktansvärt och oacceptabelt!

Gamla människor dör i ensamhet utan någon vid sin sida. I reportaget, som bygger på intervjuer med undersköterskor vid åtta olika kommunala äldreboenden i Umeå, så vittnar personalen om en orimlig arbetssituation. Äldre dör i ensamhet, tvärtemot vad kommunen lovar i kvalitetsdeklarationerna, och de kommunanställda vågar inte anmäla bristerna p.g.a. rädsla för repressalier från cheferna. De tvingas ljuga för anhöriga och säga att familjemedlemmen dog i sällskap av vårdpersonal, trots att det inte stämmer!

Våra frågor till Eva Andersson (S) blir därför:

1. Hur ser du på uppgifterna att äldre dör ensamma på kommunens äldreboenden?
2. Hur har du tänkt agera för att följa upp dessa uppgifter och förhindra att något liknande inträffar igen?
3. Tycker du att uppföljningen av äldreomsorgens kvalitet fungerar bra, när ingen i den politiska ledningen har nåtts av detta förrän massmedia skriver om det?
4. De anställda vågar inte anmäla bristerna i vården, av rädsla för repressalier från ansvarig chef. Hur ser du på en sådan arbetsmiljö?

Umeå 2012-12-16

Anders Ågren Elmer Eriksson
Kommunalråd (M) Ledamot (M), socialnämnden
 

6 kommentarer
Etiketter: , ,