Etikett: äldreomsorg

S flyr sitt ansvar för äldreomsorgen i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 14

Den här insändaren fick jag publicerad i dagens VK, som en replik till socialnämndens ordförande Eva Andersson (S) apropå debatten om situationen inom äldreomsorgen.

Socialdemokraterna flyr sitt ansvar för äldreomsorgen!

Den sista tiden har moderaterna i Umeå uppmärksammat läget inom äldreomsorgen. Vi har lyft synpunkter från både personal vid olika äldreboenden, och uppgifter från äldre och deras anhöriga. Döm om min förvåning när Eva Andersson, S-ordförande i socialnämnden, i VK (22/2) angriper mig och menar att förslag som Allianspartierna fört fram om en trygghets- och kvalitetsinspektion är "ett hån mot alla anställda".

Hån? Vem är det egentligen som hånar personalen i Umeå? Vem är det som inte verkar tro på deras uppgifter om arbetsmiljön vid äldreboendena? Vem är det som är politiskt ansvarig för att gamla dör ensamma vid våra äldreboenden? Vem är det som är ansvarig för att kommunens egen personal inte vågar anmäla missförhållanden av rädsla för överordnade? Vem är det som är ansvarig för en arbetsmiljö, där personalen gör sitt bästa men ändå inte hinner med? Som är ansvarig för en personalpolitik som leder till höga sjukskrivningstal?

Svar: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Umeå. Och vem är ordförande i socialnämnden i Umeå? Svar: Eva Andersson (S).

Så innan Andersson börjar komma med anklagelser om att andras politik är ett hån mot de anställda, kanske hon för någon enda liten sekund skulle skärskåda sin egen politik. Från moderaternas sida tar vi alla uppgifter på allvar, och lyssnar in såväl positiva som negativa uppgifter. Inom många områden fungerar det bra, och vi har en hög kvalitet. Men på många håll får vi andra rapporter, som vittnar om en orimlig arbetssituation.

Tidspress och resursbrist tvingar personal att bryta mot kommunens egna regler, och de tvingas dessutom ljuga för de anhöriga av rädsla för sin chef! Här kan vi se till att det blir bättre i Umeå, och det är verkligen inget hån mot personalen. Tvärtom!

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Lyssna på personalen, de äldre och deras anhöriga

Av , , 1 kommentar 6

Igår skrev jag om den anmärkningsvärda bristen på ansvarstagande från ordföranden i socialnämnden i Umeå.

Vid kommunfullmäktigesammanträdet i januari diskuterade vi situationen inom äldreomsorgen i Umeå, och det faktum att gamla dör ensamma utan någon vid sin sida, samt att personalen vid de kommunala äldreboendena inte vågar anmäla missförhållandena av rädsla för repressalier.

Det var bra att Socialdemokraterna delade min och moderaternas syn på det oacceptabla i det som VK avslöjade innan jul. Det är inte värdigt för våra äldre, att de ska behöva sluta sina liv på det här sättet, utan någon vid sin sida. Tvärtemot antagna kvalitetsdeklarationer. Personalens berättelser vittnade om en orimlig arbetssituation  vid de kommunala äldreboendena i Umeå. Tidspress och resursbrist tvingade dem att bryta mot kommunens egna regler, och de tvingades dessutom ljuga för de anhöriga av rädsla för repressalier för sina chefer.

De kommunanställda inom äldreomsorgen förtjänar en betydligt bättre arbetssituation, än vad de har på sina håll idag. När vi får höra såna här berättelser, så känns det inte så konstigt att Umeå kommun nästan har den högsta sjukfrånvaron bland Sveriges 290 kommuner.

Men vad gör man då åt det? Eva Andersson och socialdemokraterna hänvisar bara till alla enkäter och register som dödsfall och händelser noteras i. Problemet är ju att VK:s artikelserie visar att vårdpersonalen tvingas ljuga och inte berätta som det är. Det kommer inga anmälningar om missförhållanden vid våra äldreboenden, man döljer verkliga situationen av rädsla för sina överordnade. Det är bara när de anställda talar med media, mot löfte att de får vara anonyma, som de tydligen vågar berätta hur det är.

Vad var det då som fick Eva Andersson att utbrista att mitt förslag är ett "hån mot alla anställda"?

Jo, i höstas ville vi från Alliansen i Umeå inrätta en oberoende trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå, som skulle kontrollera såväl de privata som de offentligt drivna alternativen inom äldreomsorgen. Vi ville ha en central enhet som skulle ta ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Det kommunen har saknat är en central enhet som systematiskt arbetar med att inspektera, granska och följa upp kvaliteten och utvecklingen inom kommunens äldreomsorg.

Men det vill inte socialdemokraterna veta av. Bättre bara att förneka och bortse från de signaler som kommer från personalen, från äldre och deras anhöriga.

Oansvarigt.

Eva Andersson (S) tar inte sitt ansvar

Av , , 2 kommentarer 12

De senaste månaderna har jag och moderaterna i Umeå – efter VK:s avslöjanden om situationen vid några äldreboenden – på olika sätt lyft situationen inom äldreomsorgen i olika forum: på kommunfullmäktige, bloggen, sociala medier och insändarsidorna. Vi har uppmärksamt lyssnat på synpunkter från både personal vid olika äldreboenden, och uppgifter från äldre och deras anhöriga.

Döm om min förvåning när nu Eva Andersson, S-ordförande i socialnämnden, i VK den 22/2 och även i Umeå tidning, går till angrepp på mig och menar att förslag som moderaterna och övriga Allianspartier fört fram om en trygghets- och kvalitetsinspektion är "ett hån mot de anställda".

Hån?

Vem är det egentligen som hånar personalen i Umeå? Vem är det som inte tror på deras uppgifter om arbetsmiljön vid äldreboendena? Vem är det som är politiskt ansvarig för att gamla dör ensamma vid våra äldreboenden? Vem är det som är politiskt ansvarig för att kommunens egen personal inte vågar anmäla missförhållanden av rädsla för överordnade? Vem är det som är politiskt ansvarig för en arbetsmiljö, där personalen gör sitt bästa men ändå inte hinner med?

Svar: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Umeå.

Och VEM är ordförande i socialnämnden i Umeå?

Svar: Eva Andersson (S)

Så innan hon börjar komma med anklagelser om att andras politik är ett HÅN mot de anställda, kanske hon för någon enda liten sekund skulle skärskåda sin egen politik.

Situationen inom äldreomsorgen i Umeå

Av , , 4 kommentarer 8

I senaste numret av Umeå Tidning har jag fått nedanstående insändare publicerad, där jag fortsätter att ta upp situationen inom äldreomsorgen. Det finns mycket att göra för att förbättra läget ur såväl de äldres som personalens synvinkel.

 

Gamla ska inte behöva dö i ensamhet på våra äldreboenden

Inom Umeås äldreomsorg dör gamla i ensamhet utan någon vid sin sida, samtidigt som personalen inte vågar anmäla missförhållandena av rädsla för repressalier. Så kan vi inte ha det!

Det är inte värdigt för våra äldre, att de ska behöva sluta sina liv på det här sättet, utan någon vid sin sida. Tvärtemot antagna kvalitetsdeklarationer. Nu råkade detta gälla ett antal kommunala äldreboenden i Umeå. Men det hade varit lika oacceptabelt om det hade varit privata äldreboenden. Vi har ett ansvar att se till att den äldreomsorg som bedrivs, oavsett vilken driftsform det är, upprätthåller en god kvalitet med trygghet för de äldre. Men i just det här fallen är det Umeå kommun själv som är arbetsgivare!

Det vittnar om en orimlig arbetssituation för personalen vid de kommunala äldreboendena i Umeå. Tidspress och resursbrist tvingar dem att bryta mot kommunens egna regler, och de tvingas dessutom ljuga för de anhöriga av rädsla för repressalier för sin chef! De kommunanställda inom äldreomsorgen förtjänar en betydligt bättre arbetssituation, än vad de har på sina håll idag.

I höstas ville vi från Allianspartierna i Umeå inrätta en oberoende trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå, som skulle kontrollera såväl de privata som de offentligt drivna alternativen inom äldreomsorgen. De partier som har makten – S och V – ansåg att det inte behövdes. Men de här avslöjandena visar ju att vi från Alliansen hade rätt.

Det centrala är inte vilken driftsform ett äldreboende har – det viktiga är att verksamheten håller en hög kvalitet, oavsett om det är en privat eller en kommunal aktör. Här kan vi se till att det blir bättre i Umeå.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

En oberoende trygghets- och kvalitetsinspektion av äldreomsorgen

Av , , 5 kommentarer 7

I måndags diskuterade vi situationen inom äldreomsorgen i Umeå på fullmäktige, och det faktum att gamla dör ensamma utan någon vid sin sida, samt att personalen vid de kommunala äldreboendena inte vågar anmäla missförhållandena av rädsla för repressalier.

Det är bra att Socialdemokraterna delar min och moderaternas syn på det oacceptabla i det som VK avslöjade innan jul. Det är inte värdigt för våra äldre, att de ska behöva sluta sina liv på det här sättet, utan någon vid sin sida. Tvärtemot antagna kvalitetsdeklarationer.

Nu råkade detta gälla åtta kommunala äldreboenden i Umeå. Men det hade varit lika oacceptabelt om det hade varit privata äldreboenden. Som kommunpolitiker i Umeå har vi ett ansvar att se till att den äldreomsorg som bedrivs, oavsett vilken driftsform det är, upprätthåller en god kvalitet med trygghet för de äldre. Men i just det här fallen är det Umeå kommun själv som är arbetsgivare!

Det vittnar om en orimlig arbetssituation för personalen vid de kommunala äldreboendena i Umeå. Tidspress och resursbrist tvingar dem att bryta mot kommunens egna regler, och de tvingas dessutom ljuga för de anhöriga av rädsla för repressalier för sin chef! De kommunanställda inom äldreomsorgen förtjänar en betydligt bättre arbetssituation, än vad de har på sina håll idag.

Jag har också träffat omsorgspersonal som säger det rakt ut – att om de kommer med invändningar, eller ifrågasätter, så ses de som obekväma och får höra att de kanske borde fundera på att byta arbetsplats om det inte passar. Så har vi det inom Umeå kommuns egen äldreomsorg. När jag hör såna här berättelser, så känns det inte så konstigt att vi nästan har den allra högsta sjukfrånvaron bland Sveriges 290 kommuner.

Men vad gör man då åt det? I socialdemokraternas svar under debatten så fick vi höra om alla enkäter och register som dödsfall och händelser noteras i. Problemet är ju att VK:s artikelserie visar att vårdpersonalen tvingas ljuga och inte berätta som det är. Det kommer inga anmälningar om missförhållanden vid våra äldreboenden, man döljer verkliga situationen av rädsla för sina överordnade. Det är bara när de anställda talar med media, mot löfte att de får vara anonyma, som de vågar berätta hur det är. Det kommer inga Medarbetarenkäter i världen att kunna avslöja. Tyvärr. Inte med en sån här arbetsmiljö.

Trygghets- och kvalitetsinspektion
I höstas ville vi från Alliansen i Umeå inrätta en oberoende trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå, som skulle kontrollera såväl de privata som de offentligt drivna alternativen inom äldreomsorgen. De partier som har makten – S och V – ansåg att det inte behövdes. Men de här avslöjandena visar ju att vi från Alliansen hade rätt.

Vi ville ha en central enhet som skulle ta ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Det kommunen har saknat är en central enhet som systematiskt arbetar med att inspektera, granska och följa upp kvaliteten och utvecklingen inom kommunens äldreomsorg. Samtidigt utvecklas på så sätt en viktig kunskapsbank om äldreomsorgens kvalitet. Detta har också tidigare påtalats av revisionen.

 

Viktig debatt om äldreomsorgen i Umeås fullmäktige

Av , , 2 kommentarer 3

Lyssna: Äldre dör ensamma på äldreboenden

Vid dagens fullmäktigesammanträde debatterades den interpellation som jag och Elmer Eriksson  (M) lämnade in, efter VK:s avslöjanden om att gamla dör ensamma vid flera äldreboenden i Umeå.

Jag lägger upp en länk till P4, som hade ett nyhetsinslag kring debatten.

Vi kan konstatera att situationen dels är fullständigt ovärdigt, dels att vår personal har en orimlig arbetssituation. Och det är Umeå kommun som är ansvarig arbetsgivare för arbetsmiljön.

Mer om detta senare.

Nu dags för årsmöte med Umeå Centrala M-förening!

Gamla ska inte behöva dö i ensamhet på våra äldreboenden

Av , , 6 kommentarer 7

Imorgon ska min och Elmer Erikssons interpellation om situationen på våra äldreboenden diskuteras. Innan jul framkom det i VK att äldre dör i ensamhet på våra kommunala äldreboenden i Umeå, och personalen tvingas ljuga för de anhöriga om hur det gick till. Detta pga rädla för sina överordnade.

Fullständigt oacceptabelt och ovärdigt. Det här måste vi ta tag i – såväl för de äldres skull, de anhörigas skull som för personalens skull.

Interpellationen bifogas nedan:

 

Interpellation till socialnämndens ordförande Eva Andersson (S):

Oacceptabelt att äldre dör i ensamhet på våra äldreboenden!

I VK (14/12) finns ett skrämmande reportage om hur det fungerar på äldreboenden i Umeå. Nyligen beslutades att Marielunds äldreboende skulle tas tillbaka i egen regi, bl.a. då det framkommit uppgifter om att en boende hade fått dö ensam utan att extra personal kallats in. Men samma sak händer på Umeå kommuns egna äldreboenden. Och det är lika fruktansvärt och oacceptabelt!

Gamla människor dör i ensamhet utan någon vid sin sida. I reportaget, som bygger på intervjuer med undersköterskor vid åtta olika kommunala äldreboenden i Umeå, så vittnar personalen om en orimlig arbetssituation. Äldre dör i ensamhet, tvärtemot vad kommunen lovar i kvalitetsdeklarationerna, och de kommunanställda vågar inte anmäla bristerna p.g.a. rädsla för repressalier från cheferna. De tvingas ljuga för anhöriga och säga att familjemedlemmen dog i sällskap av vårdpersonal, trots att det inte stämmer!

Våra frågor till Eva Andersson (S) blir därför:

1. Hur ser du på uppgifterna att äldre dör ensamma på kommunens äldreboenden?
2. Hur har du tänkt agera för att följa upp dessa uppgifter och förhindra att något liknande inträffar igen?
3. Tycker du att uppföljningen av äldreomsorgens kvalitet fungerar bra, när ingen i den politiska ledningen har nåtts av detta förrän massmedia skriver om det?
4. De anställda vågar inte anmäla bristerna i vården, av rädsla för repressalier från ansvarig chef. Hur ser du på en sådan arbetsmiljö?

Umeå 2012-12-16

Anders Ågren Elmer Eriksson
Kommunalråd (M) Ledamot (M), socialnämnden
 

Sätt kvaliteten inom äldreomsorgen i fokus

Av , , 4 kommentarer 9

I Umeå ville majoriteten av partierna  i fullmäktige inte bifalla Allianspartiernas motion tidigare i höst, om att inrätta en oberoende kvalitets- och trygghetsinspektion för all äldreomsorg i kommunen.

Efter uppgifterna i massmedia om situationen på flera olika kommunala äldreboenden i Umeå, där gamla tvingas dö i ensamhet, så hoppas jag att även de styrande socialdemokraterna och vänsterpartisterna har tänkt om.

Gamla människor dör utan någon vid sin sida och detta vid flera olika kommunala äldreboenden. Det här ska inte accepteras, varken vid privata eller kommunala äldreboenden. Kommunens personal vittnar i intervjuer om en orimlig arbetssituation, och de vågar dessutom inte anmäla bristerna av rädsla för repressalier från sina chefer. Och sen tvingas de ljuga för de anhöriga om familjemedlemmens sista tid i livet. Det är ju värre än vad man kunnat tro i sin vildaste fantasi.

Det senaste året har kvaliteteten inom äldreomsorgen debatterats runt om i landet, och såväl offentliga som privata utförare varit satt under luppen. På många håll har det rapporterats om allvarliga brister i omsorgen. Tyvärr blir debatten väldigt polariserad, inte minst då socialdemokraterna och vänsterpartiet i Umeå numera bara utgår från rena ideologiska ställningstaganden där de helt enkelt inte gillar privata alternativ inom äldreomsorgen. Dessa ska tydligen motarbetas, oavsett om de uppvisar en bra eller dålig kvalité. Det är själva driftsformen de ogillar – inte kvaliteten i verksamheten.

Sedan socialdemokraterna efter valet 2010 gick ihop med vänsterpartiet i Umeå så har den praktiska – och ideologiska – politiken drivit skarpt åt vänster. Det är en naturlig följd av att det är S och V som styr tillsammans denna mandatperiod.

Om en verksamhet inte håller måttet, ska åtgärder vidtas. och det måste gälla såväl kommunal som privat verksamhet. Det som borde vara i fokus när man beställer vård och omsorg, borde vara kvaliteten. Inte om det är kommunal eller privat äldreomsorg.

Allianspartierna i Umeå lämnade tidigare in en gemensam motion, med förslaget att inrätta en ny central enhet inom socialtjänsten i Umeå: en trygghets- och kvalitetsinspektion, som skulle ta ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom all äldreomsorg i Umeå, såväl den offentliga som de privata utförarna. Inspektionen skulle bl.a. utföra oannonserade tillsynsbesök på olika enheter, och stå oberoende från verksamheten iövrigt. Det är ju viktigt att få en korrekt helhetsbild av kvaliteten inom äldreomsorgen. Brister ska rättas till, goda exempel ska lyftas fram så att andra kan lära. Men motionen blev inte bifallen av S och V.

Här är det dags för de styrande partierna att tänka om. Jag upprepar: Vi borde fokusera på kvaliteten inom äldreomsorgen – inte driftsform.

Framgång för Allianspartierna i budgetberedningen!

Av , , 1 kommentar 10

Förra veckan gick vi tre Allianspartier i budgetberedningen i Umeå – moderaterna, folkpartiet, centern – ut och lade förslag på hur överskottet från AFA-pengarna skulle kunna fördelas i samband med dagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott: ökat fastighetsunderhåll, lärarlöner m.m.

Vi är mycket nöjda med resultatet av dagens överläggningar i arbetsutskottet och sedermera beslut, där vi Allianspartier och de styrande S/V hittade en gemensam lösning på fördelningen av pengar:  En acceptabel lösning för våra partier.

Utöver den inriktning som vi föreslog förra veckan, så har det ju kommit mycket alarmerande och oacceptabla uppgifter om läget i kommunens äldreomsorg, med gamla som dör i ensamhet och en personal som inte hinner med sina uppgifter. På äldreboende efter äldreboende, tyvärr. Detta måste ses över snarast möjligt.

Nu blev det ett enigt beslut enligt följande (observera att det är ett inriktningsbeslut. Slutgiltigt beslut tas i mars då vi behandlar Bokslutet 2012).

+ 50 mkr till eftersatt fastighetsunderhåll

+ 22,3 mkr för att höja lärarlönerna i enlighet med nya läraravtalet

+ 25 mkr till äldreomsorgen, kopplat till arbetssituation, bemanning etc

+ 13 mkr för att täcka ökade kostnader för snöröjning m.m.

 

Från Allianspartierna krävde vi också förra veckan mer medel för att snabba på möjligheterna att klara av målet om minskade barngrupper i förskolan. Nu återkommer detta i särskild ordning i januari, med finansiering från de pengar som är avsatta för de s.k. sociala investeringarna.

Allt som allt en riktig bra dag för oss Allianspartier i budgetberedningen!

 

 

Äldre ska inte behöva dö i ensamhet på våra äldreboenden!

Av , , 5 kommentarer 13

Pressmeddelande 2012-12-16

Ågren (M): Oacceptabelt och upprörande!
– Situationen på äldreboendena i Umeå måste bli ärende för fullmäktige!

Efter uppgifterna i massmedia om situationen på kommunala äldreboenden i Umeå, där gamla tvingas dö i ensamhet, så blir frågan ett ärende för kommunfullmäktige. Moderata kommunalrådet Anders Ågren har reagerat starkt på de uppgifter som framkommit och har tillsammans med viceordföranden i kommunstyrelsens personalutskott Elmer Eriksson (M) lämnat in en interpellation till socialnämndens ordförande Eva Andersson (S).

– Det är fullständigt oacceptabelt och oerhört upprörande! Jag finner knappt ord för att beskriva hur ovärdigt det här är. Gamla människor dör utan någon vid sin sida och detta tydligen vid flera olika kommunala äldreboenden. Det här ska inte accepteras, varken vid privata eller kommunala äldreboenden, säger Ågren i en kommentar.

– Kommunens personal vittnar i intervjuer om en orimlig arbetssituation, och de vågar dessutom inte anmäla bristerna av rädsla för repressalier från sina chefer. Och sen tvingas de ljuga för de anhöriga om familjemedlemmens sista tid i livet. Det är ju värre än vad man kunnat tro i sin vildaste fantasi. Fruktansvärt!

Ågren lyfter nu ärendet till fullmäktige i januari, och kräver svar på följande frågor av socialnämndens ordförande Eva Andersson (S):

1. Hur ser du på uppgifterna att äldre dör ensamma på kommunens äldreboenden?
2. Hur har du tänkt agera för att följa upp dessa uppgifter och förhindra att något liknande inträffar igen?
3. Tycker du att uppföljningen av äldreomsorgens kvalitet fungerar bra, när ingen i den politiska ledningen har nåtts av detta förrän massmedia skriver om det?
4. De anställda vågar inte anmäla bristerna i vården, av rädsla för repressalier från ansvarig chef. Hur ser du på en sådan arbetsmiljö?

 

Interpellationen i dess helhet bifogas nedan:

 

Interpellation till socialnämndens ordförande Eva Andersson (S):

Oacceptabelt att äldre dör i ensamhet på våra äldreboenden!

I VK (14/12) finns ett skrämmande reportage om hur det fungerar på äldreboenden i Umeå. Nyligen beslutades att Marielunds äldreboende skulle tas tillbaka i egen regi, bl.a. då det framkommit uppgifter om att en boende hade fått dö ensam utan att extra personal kallats in. Men samma sak händer på Umeå kommuns egna äldreboenden. Och det är lika fruktansvärt och oacceptabelt!

Gamla människor dör i ensamhet utan någon vid sin sida. I reportaget, som bygger på intervjuer med undersköterskor vid åtta olika kommunala äldreboenden i Umeå, så vittnar personalen om en orimlig arbetssituation. Äldre dör i ensamhet, tvärtemot vad kommunen lovar i kvalitetsdeklarationerna, och de kommunanställda vågar inte anmäla bristerna p.g.a. rädsla för repressalier från cheferna. De tvingas ljuga för anhöriga och säga att familjemedlemmen dog i sällskap av vårdpersonal, trots att det inte stämmer!

Våra frågor till Eva Andersson (S) blir därför:
1. Hur ser du på uppgifterna att äldre dör ensamma på kommunens äldreboenden?
2. Hur har du tänkt agera för att följa upp dessa uppgifter och förhindra att något liknande inträffar igen?
3. Tycker du att uppföljningen av äldreomsorgens kvalitet fungerar bra, när ingen i den politiska ledningen har nåtts av detta förrän massmedia skriver om det?
4. De anställda vågar inte anmäla bristerna i vården, av rädsla för repressalier från ansvarig chef. Hur ser du på en sådan arbetsmiljö?

 

 

Umeå 2012-12-16

Anders Ågren
Kommunalråd (M)

Elmer Eriksson ledamot (M), socialnämnden