Etikett: Protractor

Nej till snedvriden konkurrens i Umeå kommun!

Av , , Bli först att kommentera 12

Umeå kommun hamnar ofta dåligt till när undersökningar genomförs bland de lokala företagarna, beträffande hur de upplever konkurrensen från kommunens egna verksamheter gentemot de privata företagen. I senaste undersökningen från Svenskt Näringsliv hamnade Umeå på en av de värsta placeringarna i landet i den kategorin: plats 271 av 290 kommuner.

I dagens VK kan vi läsa om ett sådant exempel. Företagaren Joachim Östergårds, Protractor Sverige AB, som upplever just sådan osund konkurrens. Östergårds företag har en specialinriktning på mätning just inom bygg- och anläggningssektorn, och sysslar med utsättningsarbeten vid bygglov. Detta kan göras av både Umeå kommun och privata företag.

Men problemet är att kommunen "styr" kunden att använda deras tjänster. Upplevelsen är att företaget motarbetas på alla plan av kommunen, via utformningen av informationen på hemsidan, pålägg med oklara administrativa avgifter etc.  Umeå kommun skulle således utnyttja sin ställning och konkurrera på ett sätt som strider mot lagen, med ett privat företag. Kritiken bekräftas delvis i dagens nummer av VK.

Det här måste åtgärdas! Umeås tillväxt är beroende av ett positivt företagsklimat, där vi från kommunens sida ska underlätta för företagare att arbeta – de ska inte motarbetas!

Från moderaterna och övriga Allianspartier har vi nyligen lämnat in en motion med förslag på att utreda förekomsten av s.k. snedvriden konkurrens, och att man sedan ska återkomma med förslag på hur dessa i så fall kan undanröjas.

För Protactor är ett företag som råkat ut för det. Det finns betydligt fler exempel, och alla vågar inte heller gå ut offentligt med kritiken för en oro att det ska straffa sig i ett senare skede. Så kan vi inte ha det.

Jag hoppas att de styrande socialdemokraterna och vänsterpartiet denna gång kan rösta ja till vårt förslag. Vid ett tidigare tillfälle fick vi inte bifall till vårt förslag vilket är uppenbaert olyckligt. För det finns mycket att göra för att åstadkomma att bättre företagsklinmat i Umeå. Att få bort osund konkurrens är en sådan åtgärd.