Etikett: regler

Översyn av M-nomineringsregler, etisk policy m.m.

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår var jag nere i Stockholm på Moderaternas Hus i Gamla Stan. Det var sammanträde med den moderata kommitté som jag varit ordförande för sedan i höstas.

Moderaternas partistyrelse tillsatte nämligen i september en kommitté som skulle se över partiets rekryterings- och nomineringsregler, partiets etiska policy samt personvalspolicy m.m – detta med sikte på nomineringsprocessen inför valet 2018. Slutrapport skulle ske till partistyrelsen under mars månad 2013.

På bilden ovan ser ni flertalet av kommittéledamöterna: Bertil Persson (Moderata Seniorer), Håkan Wallensten (Stockholm), Lars Johansson (Skåne), Carin Erlandsson (Blekinge), Inger René (Moderatkvinnorna), Ola Karlsson (Örebro), Gustaf Hoffstedt (Gotland) och jag från Västerbotten. Saknas på bild gör Gustav Schyllert (MUF) och Karla Ramsbäck (Riksorganisationen). Vi har under några månader genomlyst nuvarande regelverk och policies, haft ute nuvarande regler på remiss till alla moderata länsförbund och sidoorganisationer, samt diskuterat och bollat förändringar i olika delar. Även detta har varit ute på remiss.

Inom kort kommer vi att leverera en slutrapport till partistyrelsen, med våra förslag. Enligt partiets regelverk ska partistämman ett år innan allmänna val fastställa regelverket inför nästkommande val. Därav den översyn som kommittén har genomfört.

Två dagar i Stockholm

Av , , Bli först att kommentera 8

Arbetsveckan avslutades med två dagar i huvudstaden, och för ovanlighetens skull så var det ett snötäckt Stockholm som hälsade oss välkommen. Utöver interna gruppmöten med moderata SKL-gruppen och Alliansföreträdare så hade vi ordinarie styrelsemöte Med SKL på fredagen. Hanterade remisser kring nya karriärtjänster för lärare, där Vänsterpartiet var det enda som hade avvikande uppfattning och var negativa till regeringens förslag. Likaså ärenden om medfinansiering via bro- och vägavgifter, överenskommelser om rehabilitering etc, samt avtalsfrågor. Ärendena spänner som synes över många viktiga områden.

Hann även med ett sammanträde med den partikommitté där jag själv sitter ordförande, nämligen den M-kommitté som har partistyrelsens uppdrag att se över moderaternas nationella, regionala, lokala rekryterings- och nomineringsregler. Vi har skickat ut nuvarande regler på remiss till landets alla moderata länsförbund, och nu har vi fått svar av dessa, samt fördjupat diskussionen kring några områden. Det hinner bli ytterligare en remissrunda med våra ändringsförslag innan vi i mars 2013 ska vi avlägga slutrapport till partistyrelsen.

Det är mycket som skall hinnas med på dygnets 24 timmar så det gäller att vara effektiv 🙂

Men nu är det lördag, och dags att slutföra julklappsinköpen. Trevlig helg!