Etikett: Sverige

Lyssna och lär

Av , , 1 kommentar 8

Socialdemokraternas kongress pågår för fullt, men de har ju liksom inget att komma med i den konkreta politiken som det verkar. En god början är att ta till sig lite kunskap från vår eminente finansminister Anders Borg (M). Här det tal han höll i samband med moderaternas Sverigemöte som nyligen ägde rum i Karlstad.

Så till er socialdemokrater – lyssna och lär 😉

En politik för hela Sverige

Av , , 2 kommentarer 7

Den första dagen på moderaternas Sverigemöte i Karlstad levde upp till förväntningarna.

Massmedia har rapporterat delar av det hela. Ett tips är att lyssna till såväl partisekreterare Kent Perssons tal, liksom finansministern Anders Borgs tal. Bara att klicka er vidare.

Persson talade om behovet för moderaterna att bredda sig, då man på många sätt uppfattas som alltför Stockholmscentrerat. Det är bara att instämma på den punkten och det känns som att vi steg för steg når gehör för våra synpunkter. Den här helgen får nog betecknas som en milstolpe. Sen återstår att ytterligare översätta detta till praktisk politik inför valet 2014.

Borg talade om moderaternas politik framåt. Ansvar, ordning och reda, arbetslinje, kunskap i skolan och ett säkrande av välfärden stod i centrum. Samt att han tydligt avfärdade medias spekulationer om att han vill ta över som partiledare för moderaterna.

Idag – fredag – väntar tal av statsminister Fredrik Reinfeldt. På återhörande!

 

 

Översyn av M-nomineringsregler, etisk policy m.m.

Av , , Bli först att kommentera 3

Igår var jag nere i Stockholm på Moderaternas Hus i Gamla Stan. Det var sammanträde med den moderata kommitté som jag varit ordförande för sedan i höstas.

Moderaternas partistyrelse tillsatte nämligen i september en kommitté som skulle se över partiets rekryterings- och nomineringsregler, partiets etiska policy samt personvalspolicy m.m – detta med sikte på nomineringsprocessen inför valet 2018. Slutrapport skulle ske till partistyrelsen under mars månad 2013.

På bilden ovan ser ni flertalet av kommittéledamöterna: Bertil Persson (Moderata Seniorer), Håkan Wallensten (Stockholm), Lars Johansson (Skåne), Carin Erlandsson (Blekinge), Inger René (Moderatkvinnorna), Ola Karlsson (Örebro), Gustaf Hoffstedt (Gotland) och jag från Västerbotten. Saknas på bild gör Gustav Schyllert (MUF) och Karla Ramsbäck (Riksorganisationen). Vi har under några månader genomlyst nuvarande regelverk och policies, haft ute nuvarande regler på remiss till alla moderata länsförbund och sidoorganisationer, samt diskuterat och bollat förändringar i olika delar. Även detta har varit ute på remiss.

Inom kort kommer vi att leverera en slutrapport till partistyrelsen, med våra förslag. Enligt partiets regelverk ska partistämman ett år innan allmänna val fastställa regelverket inför nästkommande val. Därav den översyn som kommittén har genomfört.

Brott och straff

Av , , 2 kommentarer 8

Läser i Aftonbladet om en man som skjuter ihjäl sin flickvän, genom ett skott i huvudet på 5-10 cm avstånd. Han grips senare när en bit ifrån lägenheten – i bara kalsongerna  – när han försöker gömma pistolen.

Han dömdes till fängelse i två år och åtta månader (!!!) av tingsrätten. Vilket hån mot offret. Vilket hån mot de anhöriga. Är inte flickans liv värt mer än så? Detta händer i Sverige. Idag. Tyvärr har vi även tidigare sett återkommande exempel på hur domstolarna dömer ut väldigt låga straff i vårt land.

Har den dömande instansen hört talas om straffet livstid?

Ser att åklagaren kommer att överklaga domen, och det är ju verkligen på sin plats. Någon ordning får det väl ändå lov att vara på det kriminalpolitiska området, även i Sverige.

 

Bra förslag!

Av , , 2 kommentarer 17

En av våra moderata arbetsgrupper på riksplanet håller på att se över vår kriminalpolitik. Ett av de förslag som presenterades i veckan var att ta bort den s.k.  ”ungdomsrabatten” för gärningsmän som är 18 år eller äldre. Det var på tiden.

En grov misshandel eller våldtäkt blir inte mindre allvarlig bara för att gärningsmannen är 20 år istället för 23. Självklart ska myndiga personer ta konsekvenserna av sitt agerande. Man ska inte komma undan med betydligt lägre straff, som man tyvärr gör idag.

"Enligt dagens regler ska den tilltalades ålder beaktas vid straffmätning om denne var under 21 år då brottet begicks. Enligt praxis reduceras strafftidens längd i proportion till den tilltalades ålder. En 18-åring får i regel sin strafftid halverad, medan en 20-åring normalt kan räkna med en straffnedsättning mellan 20-30 procent."

Bra om moderaterna nu omprövar den här regeln. Ett steg i rätt riktning.

 

Mer tid för undervisning och mindre tid till administration

Av , , Bli först att kommentera 10

Vi moderater håller sedan en tid tillbaka på att se över vår skolpolitik. Flera förslag har sedan tidigare blivit kända, bl.a. förslaget att öka andelen fysisk aktivitet under skoltid.

En annan del presenterades i dagens Aftonbladet, och handlar om att minska lärarnas administrativa börda som helt uppenbarligen har blivit för tung.

Enligt en undersökning från Lärarnas Riksförbund så upplever 90 procent av de tillfrågade lärarna att de hade mer administrativa uppgifter att ta hand om jämfört med för fem år sedan. Dokumentationsambitionerna har uppenbarligen gått för långt. Att sätta betyg, notera frånvaro och annat är viktiga uppgifter men frågan är om alla konferenser och annat måste dokumenteras på det sätt som sker idag. Lärarna måste få fokusera på huvuduppdraget – undervisning. Och minska delen arbetstid som ägnas åt pappersarbete. Bifogar hela debattartikeln nedan:

 

Vårt nyårslöfte till Sveriges lärare – Mer tid för undervisning och mindre administration

Kommunerna som huvudman för skolan kan göra mer för att minska lärarnas administration. Regeringen tillsatte nyligen en utredning för att minska den statliga delen av administrationen, men det är inte nog. Kommunernas arbete är minst lika viktigt och därför ska Nya moderaterna nu ta ledarskap för minskad administration för lärare i landets kommuner. Det är vårt nyårslöfte till Sveriges lärare.

Att minska lärarnas administrativa arbetsbörda är ingen enkel uppgift. Bakom varje beslut att införa mer kontroll, dokumentation och regler fanns en gång en god tanke. Det är alltid något viktigt som ska regleras, men mer regler leder i sin tur till extra administration. I längden riskerar regler, kontroll och dokumentationskrav att bli ett hinder snarare än en tillgång.

Enligt en undersökning av Lärarnas Riksförbund från 2011 upplever 90 procent av de tillfrågade lärarna att de hade mer administrativa uppgifter att ta hand om jämfört med för fem år sedan. En hel del kan säkert vara ”barnsjukdomar” men det finns anledning även för alliansen att idka en del självkritik. Nya skollagen ställer nämligen ökade krav på dokumentation.

Lärare vi har träffat under våra skolbesök berättar att de får ta sig an uppgifter de helt saknar utbildning för. Det kan handla om alltifrån komplicerade elevhälsoärenden till att dokumentera olika uppgifter som inte har med elevernas kunskapsutveckling att göra. Lärare måste få vara lärare, inte administratörer.

För att minska administrationen krävs att vi både nationellt och kommunalt visar att vi menar allvar. Det behöver inte bara handla om att prioritera bort uppgifter. Fler kommuner behöver jobba mer med att erbjuda lärarna bättre förutsättningar att göra jobbet effektivt. Hjulet ska inte behöva uppfinnas på varje skola, av varje lärare.

Vi är oroliga för att bilden av läraren som en skoladministratör får fotfäste. När lärarna inte framställs som kunniga och skickliga pedagoger tror vi att det påverkar yrkets attraktivitet. Nu sker dock en mindre vändning och antalet sökande per plats på lärarutbildningen ökar. Det är positivt men handlar nog mer om andra reformer där lärarens status uppvärderas och det blir möjligt att göra karriär som lärare.

Enligt Lärarförbundet hade fler studenter valt lärarutbildningen om tre saker uppfylls, det första är lönen, det andra arbetsmiljön och det tredje karriärmöjligheter. Med Alliansens politik ökas nu lönen för lärarna och med vår karriärreform kommer en lektor få 10.000 kronor mer i månaden och en så kallad förstelärare 5.000 mer i månaden. Kommuner bör också medverka till en ökad lönespridning. Men arbetsmiljön återstår för att göra yrket mer attraktivt.

Att minska lärarnas administrativa börda blir därmed inte bara en fråga för alla lärare som sliter för att få tiden att gå ihop, utan det är en fråga av strategisk betydelse för hela Sverige. Ska vi behålla vår position som en ledande kunskapsnation måste vi våga lita på lärarna och att de gör vad som är bäst för våra barn. Självklart är dokumentation, samverkan med hemmet, infobrev, frånvaroadministration och alla andra administrativa uppgifter i sig viktiga, men när de summeras blir det svårt för lärarna att hinna med att göra det som är viktigast; att undervisa och vara lärare.

Nya moderaterna sätter igång vårt arbete för att förenkla administrationen här och nu. Vi gör det via riksdag och regering, men också utifrån att vi är med och tar ansvar för skolan i många av landets kommuner.

Tomas Tobé (M)
Ordförande i Utbildningsutskottet
Ordförande i M-arbetsgruppen ”Världens bästa skola”

Maria Stockhaus (M)
Ordförande i SKLs Utbildningsberedning
Ledamot i M-arbetsgruppen ”Världens bästa skola”
 

Hemma!

Av , , 2 kommentarer 12

Igår landade vi på Umeå Airport efter att ha varit på Kanarieöarna, närmare bestämt Las Palmas, en vecka. En behaglig vecka – tillsammans med hustrun och goda vänner – som varit avkopplande och välgörande på alla tänkbara sätt. Tack vare mobil och bärbardator har det emellertid gått att beta av mail, bloggar och annat även under dessa dagar.

Nu tillbaka i Umeå och det känns riktigt skönt. Borta bra men hemma bäst, som talesättet lyder. Vi följde ju nyhetsrapporteringen om snökaos i Sverige, och visst hade det kommit snö den gångna veckan. Det blev lite skifte: att resa från 30-graders värme, sol och sandstränder till ett snötäkt vinterlandskap hemma i Västerbotten.

Var bara tvungen att fota när jag gick in till stan igåreftermiddag. Riktigt vackert! Men en oerhörd kontrast, som sagt.

På stranden i Lads Palmas arrangerades en sandskulpturfestival, och vi tänkte genast på parallellerna med vår isskulpturfestival hemma i Umeå. Uppenbara likheter: man använde roch tar tillvara det material som naturen erbjuder och med lika fina resultat, om än olika. Och på samma sätt som i Umeå vallfärdade människor för att se de fina konstverken som fanns till beskådning.

M-styrda kommuner måste gå i bräschen för att skapa fler heltidstjänster

Av , , Bli först att kommentera 7

Tillsammans med Elisabeth Svantesson, ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott, fick jag i helgen en debattartikel publicerad på Norran.se om att Sverige har mycket kvar att göra för att vårt land ska bli jämställt.

Nya moderaternas politik innebär på område efter område att viktiga steg tas för att välrdens mest jämställda land ska bli ännu mer jämställt.

Debattartikeln bifogas nedan:

Världens mest jämställda land är för ojämställt

Världens mest jämställda land är fortfarande alltför ojämställt. Trots att Sverige har en av världens mest jämställda arbetsmarknader, och högst sysselsättningsgrad bland kvinnor i EU, är skillnaden i sysselsättningsgrad och lön mellan kvinnor och män fortfarande för stor. Strukturerna på arbetsmarknaden måste förändras och politiska reformer måste till.

Efter sex år med Alliansen är det tydligt att kvinnor gynnats av vår politik. Omkring 54 procent av sysselsättningsökningen förra året tillföll kvinnorna. Men mycket finns fortsatt att göra för att öka jämställdheten och kvinnors sysselsättningsgrad. Enligt riksdagens utredningstjänst skulle Sveriges BNP öka med omkring 10 procent om män och kvinnor jobbade lika mycket – det illustrerar att vi har mycket arbete kvar att göra. Och vi har idéer för det.

Utvärderingar från Konjunkturinstitutet och Finanspolitiska rådet visar att jobbskatteavdragen har större effekt för kvinnors arbetskraftsdeltagande än för män. På lång sikt väntas de öka antalet arbetade timmar med 2,9 procent för kvinnor jämfört med 1,8 procent för män. Sedan regeringen tillträdde har kvinnor i högre utsträckning än män fått behålla mer pengar och fått ökad makt över sin egen försörjning samtidigt som arbetsutbudet ökat. Fler jobbskatteavdrag skulle gynna denna utveckling.

Många arbetsgivare i välfärdssektorn (där majoriteten av de anställda är kvinnor) är en förutsättning för fler karriärvägar och att kunna påverka sin lön. Lagen om valfrihetssystem har gett goda resultat och 80 procent av de nystartade välfärdsföretagen hade 2010 en kvinnlig ägare eller VD. Även RUT-avdragen är viktiga ur jämställdhetsperspektiv. Huvuddelen av de anställda i branscher som utför hemmanära tjänster är kvinnor och företagen drivs oftast av kvinnor. Socialdemokraterna vill begränsa välfärdsföretagandet och RUT. Vi tror tvärtom att det är viktigt att underlätta för kvinnors företagande och entreprenörskap.

Fler män än kvinnor har heltidsarbete. Vi tror på den svenska modellen och att det är arbetsmarknadens parter och inte lagstiftare som ska avgöra vilka arbetsvillkor som ska gälla på arbetsmarknaden. Men på kommunal nivå, där politiker är arbetsgivare, bör heltidsarbete prioriteras. Moderatstyrda kommuner bör därför gå i bräschen för att skapa fler heltidstjänster.

Nya Moderaternas politik skapar förutsättningar för ökad jämställdhet i hemmen och möjlighet till karriärutveckling. De tre nämnda förslagen skulle än mer främja kvinnors företagande och öka antalet arbetade timmar. Arbetet fortsätter för att världens mest jämställda land ska bli jämställt.

Anders Ågren (M), Förbundsordförande för moderaterna i Västerbotten

Elisabeth Svantesson (M), Ordförande i riksdagens Arbetsmarknadsutskott
 

S-politiken hotar jobben

Av , , 2 kommentarer 15

 

Efter Stefan Löfvens (S) smekmånad så har nu socialdemokraterna i flera mätningar börjat tappa i förtroende igen. Det brukar bli så när socialdemokraterna också tvingas konkretisera sin politik, och visa vad man vill med politiken.

Vi har nu fått fingervisningar om vad de olika oppositionspartierna vill, då alla presenterat sina budgetförslag i riksdagen.

Mot Alliansen står således oppositionspartierna som har gemensamt att de vill höja skatterna. Löfven vill t.o.m. höja skatterna mer än under Mona Sahlins och Håkan Juholts tid som partiledare. Så mycket var det med förnyelsen inom socialdemokraterna.

Sossarna säger att de ska avskaffa långtidsarbetslösheten för ungdomar och lägger 4,8 miljarder på sin ungdomssatsning samtidigt som de höjer skatterna på ungdomsjobben med 14,2 miljarder. Dessutom vill de höja restaurangmomsen vilket slår mot både utrikes föddas och ungas jobb. Det hänger liksom inte ihop.

Sen var det ju detta med övriga partier på vänsterkanten. S måste ju samarbeta med några också. Och då är det oklart vilka ytterligare skatte- och bidragshöjningar som S måste gå med på för att få stöd från MP och V. Summeras effekterna av S, V och MP:s olika förslag är bedömningen att mellan 50 000 och 100 000 jobb hotas på lång sikt.

Även valet 2014 kommer fokusera på jobbfrågan. Jag ser fram emot den valrörelsen!

Nationaldagsfirande på Gammlia

Av , , Bli först att kommentera 11

 

Så var det dags för 6 juni och nationaldagsfirande. Jag och hustrun ska på ett tag cykla iväg till firandet och det är ju glädjande att vi verkar få sol idag. Skönt att denna dag numera också är helgdag. Så fram med Sverigeflaggorna – stora som små 🙂

För åttonde året i rad hålls Umeås nationaldagsfirande på Gammlia.  Scenen framför Egilhallen.

Hur ser då programmet för dagen ut?

Kl 12 Musik och tal
Umeå i världen – världen i Umeå
Högtidstalare Nina Björby, konferencier Fredrik Lindegren

Musik: Hemvärnets Musikkår, Midgårdskolans Kör, Olov Larson Lundberg, Kulturföreningen Prei, Hooshmand Shadman, Björksta Folkdanslag samt folkmusikgrupperna Folkhettan, Folkfräs och Folknytt från Umeå Musikskola.

 

Vi ses!