Etikett: upphandling

Fler och fler som åker kollektivt

Av , , 2 kommentarer 10

Något som utvecklas mycket positivt i Umeå är resandet med kollektivtrafiken. Här har vi politiskt varit överens över blockgränsen om att satsa rejält på detta område, inte minst för att styra över från bilåkning till bussåkande.

 

Glädjande att våra satsningar på kollektivtrafiken ger resultat. Sedan vi upphandlade kollektivtrafiken i Umeå så har resandet ökat år efter år. Jämfört med 2005 är det 1,7 miljoner fler resor per år. År 2011 genomfördes ca 6 miljoner resor per år med vår kollektivtrafik. Högre turtätheten är starkt bidragande orsak till detta.

Denna positiva utveckling har fortsatt under 2012, så när vi summerar detta år kommer vi förhoppningsvis att kunna notera nya rekord för busskandet i Umeå.

 

För att klara Umeås starka tillväxt utifrån en miljöaspekt är det också viktigt att fler åker buss (eller cyklar/promenerar om det är ett möjligt alternativ) istälet för att ta bilen till och från jobbet.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,