Etikett: Vallberget

Alliansen i Umeå skriver om besöksnäringen och ny skidanläggning

Av , , Bli först att kommentera 14

I dagens VK skriver jag och övriga gruppledare inom Allianspartierna om den potential som finns för besöksnäringen om vi skulle kunna lyckas förverkliga planerna på en ny skidanläggning på Vallberget, med hjälp av privata aktörer.

Turismen är ju en guldgruva i sig. Besöksnäringen är en bransch på stark frammarsch, och vi måste bli bättre i Umeåregionen på att ta tillvara dess möjligheter!

Insändaren bifogas nedan.

 

Vallberget har potential lyfta besöksnäringen!

Under många år har möjligheterna att etablera en större skidanläggning på Vallberget utanför Tavelsjö diskuterats. En detaljplan för området har fastställts. Grundläggande markarbeten etc är redan gjorda. Perfekt läge, med närheten till Norrlands största stad.

Allianspartierna i Umeå vid ett flertal tillfällen fört fram förslaget att Umeå kommun, i samarbete med andra aktörer, ska bidra till förverkligandet av en skidanläggning på Vallberget. Detta skulle betyda oerhört mycket för besöksnäringen i hela Umeåregionen. Med beslutet i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har vi fått ett genombrott i detta arbete. Genom att undersöka olika investerings-och finansieringsförutsättningar för etablering av en internationell skidanläggning på Vallberget, så har vi kommit en bra bit på vägen!

En ny anläggning på Vallberget skulle generera fler övernattningar för hotellnäringen i vår region och därmed öka den turistekonomiska effekten. En större skidanläggning på Vallberget skulle också göra Umeå mer attraktiv som vintersportregion och komplettera utbudet av skidanläggningar för såväl besökare som befolkningen i hela Umeåregionen. En strategiskt viktig fråga för besöksnäringen i vår region!

Anders Ågren
kommunalråd, M

Peder Westerberg
tf gruppledare, FP

Mattias Larsson,
gruppledare, C

Veronica Kerr
gruppledare, KD

Internationell skidanläggning på Vallberget!

Av , , 2 kommentarer 12

Under många år har möjligheterna att etablera en större skidanläggning på Vallberget diskuterats. En detaljplan för området har fastställts. Grundläggande markarbeten etc är redan gjorda.

Sedan våren 2007 har Allianspartierna i Umeå upprepade gånger fört fram förslaget att Umeå kommun, i samarbete med andra aktörer, ska bidra till förverkligandet av en skidanläggning på Vallberget. Detta skulle betyda oerhört mycket för besöksnäringen i hela Umeåregionen.

Med dagens beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott har vi fått ett genombrott i detta arbete! Genom att nu undersöka olika investerings-och finansieringsförutsättningar för etablering av en internationell skidanläggning på Vallberget, så har vi kommit en bra bit på vägen!

En ny anläggning på Vallberget skulle generera fler övernattningar för hotellnäringen och därmed öka den turistekonomiska effekten. En skidanläggning på Vallberget skulle också göra Umeå mer attraktiv som vintersportregion och komplettera utbudet för såväl besökare som befolkningen i hela Umeåregionen.

En strategiskt viktig fråga för besöksnäringen i vår region!