Att prioritera välfärdens kärna är ingen ”luftbudget”, Lennart H

Det är inte lätt för Lennart Holmlund (S) numera. Han har i socialdemokraternas egen budget tvingats acceptera Alliansens tidigare förslag om besparingsområden.

Saker som tidigare varit omöjliga att genomföra – besparingar i utvecklingsanslag och administration går nu alldeles utmärkt. Dessvärre är sossarna inte beredd till tillräckligt tuffa besparingar inom administration och projektanslag för att kunna värna välfärdens kärna. Vi ger tuffa besparingskrav på kringverksamhet och administration – det kallar Lennart Holmlund för "luftslott".

Suck. Holmlund är rejält pressad när socialdemokraterna trots extremt hög skatt varken klarar av målet om minskade barngrupper i förskolan eller att ge våra äldre en värdig äldreomsorg.

Nedan följer pressmeddelandet som vi skickade ut igår med anledning av budgetförslaget.

Pressmeddelande: Allians för Umeå prioriterar välfärdens kärna
Idag presenterade Allians för Umeå sitt budgetförslag för åren 2010. Allians för Umeås budget för 2010 tar sin utgångspunkt i att flytta resurser från administration, tillfälliga projekt och överbyggnad till välfärdens kärna säger Anders Ågren (M), Pernilla Djärv (C), Britt-Marie Lövgren (FP) och Anders Sellström (KD) i en kommentar.

Gruppledarna lyfter fram att barngrupperna i förskolan blivit större, personalen färre och trycket på förskoleplatserna högre. Målsättningen att nå 15 barn per grupp ska nås. En målsättning som nu Socialdemokraterna tyvärr har övergett. För 2010 föreslås 7 miljoner för att inledningsvis, med start hösten 2010, kunna minska barngruppernas storlek. Alliansen pekar även på bristerna i Umeå skolor när det gäller arbetsro i högstadiet med allt större elevgrupper. Totalt föreslås 6 miljoner för nästa år för att minska elevgrupperna i högstadiet från dagens genomsnitt på 23 elever per klass till ett riktvärde på 20 elever per klass.

Utmaningarna inom äldreomsorgen växer för varje år med allt fler äldre. För att skapa möjlighet till en bättre och mer värdig äldreomsorg föreslår Alliansen därför 15 miljoner mer för nästa år. En annan kvalitetshöjande satsning är att en värdighetsgaranti skall inrättas inom äldreomsorgen.

När det gäller kommunens investeringar föreslår Alliansen att den planerade gång- och cykelbron vid Lundåkern/Bölesholmarna byggs redan med byggstart nästa år. Även kollektivtrafiken tillförs ytterligare resurser.

Allians för Umeå ser under rådande omständigheter inga möjligheter att sänka skatten år 2010. Den kärva ekonomiska situationen medför att man i sitt förslag skjuter på skattesänkningen fram till år 2011.

Alliansen är fortsatt bekymrade över kommunens dåliga näringslivsklimat. Det är avgörande för Umeås fortsatta tillväxt att klimatet för företagande är gott. Några av deras förslag är att bland annat införa en så kallad utmaningsrätt och ökad konkurrensutsättning av kommunal verksamhet. Målsättningen är att innan utgången av 2012 ska Umeå rankas som en av de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimatet.

Hela budgeten finns att läsa på: www.alliansforumea.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.