Goda nyheter om kommunernas ekonomi!

 

Det är mycket glädjande att den starka svenska ekonomins utveckling nu ger effekt även ute i våra  kommuner och landsting. Bara sedan i december har prognonsen skrivits upp! 

Skatteintäkterna ökar mer än förväntat, vilket är positiva nyheter inför det budgetarbete som nu pågår.

Läs mer i följande pressmeddelande som Sveriges Kommuner och Landsting skickade ut tidigare i veckan:

 

Skatteintäkterna blir större än förväntat
Kommunernas och landstingens skatteintäkter blir större än förväntat. Det visar en ny prognos från Sveriges Kommuner och Landsting. Förklaringen är den goda tillväxten och den ökade sysselsättningen.
 
Den nya skatteprognosen innebär att kommunernas och landstingens skatteintäkter 2011 och 2012 beräknas bli 5 miljarder större än vad SKL räknade med i december. Men av de pengarna går drygt 1 miljard 2011 och nästan 3 miljarder 2012 åt på grund av högre priser och löner. 
– Tillväxten i den svenska ekonomin blev rekordartad 2010 och återhämtningen på arbetsmarknaden innebär att sysselsättningen ökar mer än vad vi tidigare trott under 2011. Kommande år blir ökningen inte lika stor men det kompenseras till viss del av att lönerna förväntas öka i snabbare takt, vilket också bidrar positivt till skatteunderlaget, säger Mats Kinnwall, chefsekonom för Sveriges Kommuner och Landsting.

Förklaringarna till den förbättrade prognosen är flera. En ljusare internationell bild samt företagens och hushållens positiva förväntningar inför framtiden gör att svensk ekonomi förväntas växa snabbt i år. Till följd av detta beräknas sysselsättningen öka vilket bidrar positivt till skatteunderlaget. BNP beräknas under 2011 öka med 4,3 procent samtidigt som sysselsättningen (mätt i antal arbetade timmar) förväntas stiga med 1,8 procent. Även under 2012 beräknas BNP öka mer än 3 procent.

En kommentar

  1. lf

    I en tidigare blogg ondgör sig Ågren över den tunga skattebörda Holmlund lägger över medborgarna.Som om skatten är ett” ok”.Nog vet väl Ågren att skatten gör det möjligt att fördela vårt gemensamma kapital så rättvist som möjligt.Men moderaterna har aldrig velat det.De som har minst skall alltid ha det minst.Och de förmögna blir bara rikare.Säg mig bara på ett område där ni har stått på de fattigas sida.
    Då du har Margaret Thatcher som förebild då säger det allt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.