Snart ska Trafikverket besluta om dragningen av Västra Länken

PRESSMEDDELANDEN

Västra länken:
Kommunen förordar dragning öster om Prästsjön

Umeå kommun förordar ”kombinationsalternativet” för västra länken, med dragning öster om Prästsjön. Näringslivs- och planeringsutskottet lämnar sina samlade synpunkter till Trafikverket, som inom kort väntas ta ställning till hur vägen ska dras.

Västra länken är den enskilt viktigaste vägsträckan i ”Umeåprojektet”, bygget av den blivande ringleden runt Umeå som drivs av Trafikverket. Västra länken, som ska förbinda E4 från söder med E12 väster om Umeå, innebär att ringleden fullbordas och sträckan kommer att bidra mest till att avlasta trafiken genom centrala Umeå.

Det finns tre alternativ för västra länkens dragning: ”Kombinationsalternativet” med dragning väster eller öster om Prästsjön och det inre alternativet med en tunnel under Backen.

Avgörande betydelse för tillväxt
– Västra länken har avgörande betydelse för Umeås tillväxt, för att vi ska kunna minska utsläppen och klara luftkvalitetsnormen i centrum. Vi vill att västra länken ska börja byggas så snart det går och av kostnadsskäl förordar vi kombinationsalternativet, det finns inte pengar för det inre läget, säger Lennart Holmlund (S), kommunstyrelsens ordförande.

Viktigast att det blir av
– Vi prioriterar att västra länken blir klar, det vore förödande om den viktigaste delen av ringleden inte blir av. Nyttan är större med det inre alternativet, men det är betydligt dyrare och vi vill inte riskera att västra länken inte byggs på grund av att finansiering saknas, säger Anders Ågren (M), 1:e vice ordförande, kommunstyrelsen.

Jämförande kalkyler
Trafikverket har arbetat fram arbetsplaner och samhällsekonomiska kalkyler för de tre alternativa dragningarna. Kalkylerna används för att jämföra alternativen och se vilket alternativ som ger den största samhällsekonomiska nyttan:

• Kombinationsalternativet med dragning väster om Prästsjön beräknas kosta minst att bygga (1 049 mkr), men ger också klart minst utbyte i beräknad samhällsnytta.
• Kombinationsalternativet med dragning öster om Prästsjön beräknas kosta lite mer att bygga, 1 069 miljoner kronor, men ger ett mervärde i kalkylen som motsvarar 118 miljoner kronor mer än den västliga dragningen.
• Det inre alternativet beräknas ge den största samhällsekonomiska nyttan genom avlastning av trafiken i centrum och nya möjligheter att lösa transportbehov. Nyttan motsvarar flera hundra miljoner kronor mer än kombinationsalternativen. Det inre alternativet är också en betydligt dyrare investering på 1 627 miljoner kronor.

Ställningstagande inom kort
Trafikverket tar inom kort ställning till vilken av de tre alternativen man kommer att gå vidare med. Samtliga alternativ stöds av Umeå kommuns översiktsplanering och även om politikerna väljer att prioritera ett av kombinationsalternativen, så lämnar man också öppet för det inre alternativet:

– Skulle finansieringsfrågan få en lösning och Trafikverket bestämmer sig för det inre alternativet, så är vi förstås med på det, säger Anders Ågren.

Mer information:

Läs mer om ringleden och västra länken via www.umea.se/umeaprojektet och på Trafikverkets webbplats.

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Håkan Göransson
pressinformatör
Umeå kommun
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se
 

Etiketter: , , , ,

6 kommentarer

 1. john

  Väldigt väldigt underligt att ni då medger att det är av kostnadsskäl ni inte väljer det bästa skälet trots att det är så uppenbart att man på några år tjänat ihop mellanskillnaden………….När ska ni lära er att tänka förnuftigt?!

 2. Patrik N

  Bäste Anders,
  När man tar del av era skäl till ställningstagandet för dragningen öster Prästsjön så förvånas man av den kortsiktighet som blir så tydlig. Det är viktigare att det byggs något på en gång än att man väljer rätt tydligen. Men dragningen av ringleden kan inte baseras på kortsiktigt ”nutänkande”. Den ska ju tjäna sitt syfte i många år! Att den vid byggtillfället är dyrare måste ju ses över ett långt perspektiv, kanske 30-40 år, och inte få styras av vad man har i budgeten just nu. Alla verkar tämligen överens om vilket alternativ som är det bästa och som faktiskt är det alternativ som löser huvudsyftet med vägen på bästa sätt. Vore det inte det bästa om Umeå kommun och Trafikverket gjorde gemensam sak och lade ner arbete för att få loss dom pengar som krävs för att bygga det bästa alternativet?! Jag hoppas ni kan tänka om och tänka rätt! Lycka till Anders!

 3. Anders Ågren

  Svar till john (2012-01-31 19:56)
  Problemet är att vi inte sitter på pengarna. Projektet har efter hård kamp valts ut, i konkourrens med en massa andra infrastrukturprojekt runt om i landet, utifrån vissa förutsättningar varav ekonomin var en tydlig faktor. Vad jag vet så finns det inga planer på att utöka ramen för just Umeås vägbygge. En tunnellösning är så mycket dyrare, vilket gör att vi i så fall riskerar att bli utan en komplett ringled. Och det är inte ett alternativ.

 4. Gurra

  Det är självklart att man framförallt ska beakta den framtida nyttan/effekterna eftersom vägen inte ens är byggd än, men när den är byggd om några år kommer den att vara kvar väldigt länge. Hur kommer den alltså att användas/behövas om 10 år? 20 år? 40 år? En sak man kan vara ganska säker på är att då kommer staden att ha växt ytterligare, och då kommer en ringled mitt i den ”nya” stadsbebyggelsen att vara ett oönskat inslag som inte tillför mycket trafiknytta heller. Ju längre ut desto bättre, med andra ord, helst förstås väst om Prästsjön, där det ännu saknas bostäder, så att man kan anpassa kommande bebyggelse efter vägens placering istället för att i efterhand förändra förutsättningarna för den bebyggelse som redan finns.
  Utöver detta vore det idiotiskt att förstöra ett av de få återstående grönområdena vid Kungsänget med en högtrafikerad bro (enligt tunnelalternativet).

 5. Mr A

  När det gäller samhällsnyttan så är det väl så att i kronor räknat så är samhällsnyttan högre för det inre. Däremot är det så att om man nu skulle ändra sig på Trafikverket och välja det inre istället för det yttre, så ökar kostnaden betydligt mer än nyttan. Det kan väl inte vara ett förnuftigt sätt att använda våra skattepengar att öka kostnaden med 600 Mkr för att öka nyttan med 300 Mkr. Det innebär ju trots allt att man kastar bort 300 Mkr. Vilket parti ställer sig bakom det? Moderaterna?

  Förutom att det vore ett slöseri med skattemedel att bygga det inre så är det så att med alla riktlinjer som finns för vilken hänsyn som ska tas till ett rekreations/friluftsområde som det på Backen så går det inte bygga en väg där. Man bryter mot alla tänkbara riktlinjer gällande främst buller. Det innebär att väljer man det inre alternativet så slutar det på samma sätt som vid debaclet på Röbäck. Det överklagas och regeringen bifaller överklagan med hänvisning till att nyttan inte är tillräckligt stor för att motsvara intrånget.

  // Mr A

 6. Andreas

  Hej Anders!

  Bra att ni står fast vid förslaget om att välja det yttre alternativet. Pengarna talar sitt tydliga språk och det inre alternativet är mer än dubbelt så dyrt nu jämfört med när Trafikverket senast beslutade om att förorda det ytrre alternativet i april 2009. Som medfinasiär ska inte kommunen ödsla skattepengar på ett alternativ som är så mycket dyrare och som dessutom inte ger en större samhällsnytta.

  Det inre alternativet medför även ett betydligt större intrång som står i direkt strid med Trafikverkets egna normer för exempåelvis buller i friluftsområden! Det skulle vara ytterst besvärande vid ett överklagande.

  Tätortsnära och tysta grönområden kommer att vara en bristvara i framtiden och därför kommer älvslandskapet vid Backen att ha ett mycket stort värde för framtida generationer!

  Mvh,
  Andreas

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.