Jobben är den viktigaste frågan!

I dagens nummer av VK har jag fått nedanstående replik publicerad. Lägger som vanligt ut insändare, debattartiklar och repliker på bloggen .

 

Jobben är den viktigaste frågan!

Kurt Karlsson, ombudsman på SEKO, angriper mig i VK (24/1) och hävdar att Moderaternas metoder att bekämpa arbetslösheten inte fungerar. Karlsson förstår nog inte hur fel han har.

Tack vare Alliansregeringens arbetslinje och ansvarsfulla ekonomiska politik har den svenska tillväxten och sysselsättningen utvecklats bättre än i de flesta andra EU-länder. Idag har vi därför ett unikt läge med utrymme för framtidssatsningar när andra länder tvingas till skattehöjningar, nedskärningar och åtstramningar. Hade Sverige utvecklas i samma takt som övriga EU hade ca 180~000 arbetstillfällen varit förlorade.

Tillsammans med övriga allianspartierna gör vi framtidsinvesteringar för fler jobb i bland annat infrastruktur, forskning och innovation. Vi förbättrar villkoren för landets företag. Samtidigt stärker vi våra insatser för att sänka trösklarna och skapa ännu fler vägar in på arbetsmarknaden, inte minst för unga människor. Trots Karlssons påstående har Alliansregeringen dessutom redan gjort omfattade satsningar inom gymnasie- och universitetsutbildningar samt lärlingsutbildningar för att försäkra att Sverige är konkurrenskraftiga med humankapital i framkant.

Socialdemokraterna vill fördubbla arbetsgivaravgiften för unga, kraftigt höja restaurangmomsen och förminska RUT-avdraget. Åtgärder som dessa försämrar arbetsmarknadsläget för unga och utrikesfödda. Under Alliansregeringen mellan 2006 och 2012 har sysselsättningen däremot ökat med ca 200~000 personer. Även sysselsättningsgraden har ökat i åldersspannet 20 – 64 år. Det samlade utanförskapet är numera det lägsta sedan 1990.

Med jobb kommer gemenskap, trygghet och känslan av att vara behövd. Alla människor som vill och kan arbeta ska ha rätt till det. Moderaterna står för den arbetslinje, som socialdemokraterna dessvärre har kastat överbord.

Anders Ågren
Kommunalråd (M)
Umeå

Etiketter: , , , , , ,

2 kommentarer

  1. pinsamt

    Skriver som du är nöjd hur jobb situationen ser ut i nuläget, istället för denna jävla pajkastning borde du lägga ner tid på att fundera och förbättra.
    Skär ner polikter jobben med 20% nu tack

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.