Det måste byggas fler bostäder i Umeå!

Skriver på debattplats i dagens VK:

 

Det måste byggas fler bostäder i Umeå!

 

Det finns olika uttryck för bostadsbristen i Umeå. I VK (25/6) kan vi läsa om det akuta behov av lägenheter som kvinnojouren har. I samma artikel konstaterar socialdirektören att även socialtjänsten har svårt att få tag på lägenheter. Det skulle behövas 80-100 nya lägenheter per år enbart för att täcka behovet inom vård och omsorg. Och den tillgång på bostäder som socialtjänsten har idag är betydligt lägre.

Från moderaterna och övriga Allianspartier i kommunen har vi uppmärksammat bostadsbristen vid återkommande tillfällen på senare år. Det byggs för lite bostäder i Umeå och det är ett allvarligt hot mot Umeås utveckling.

Just tillgången på bostäder är en av de allra viktigaste frågorna för Umeås fortsatta tillväxt.  Umeå har under lång tid varit tillväxtmotorn i norra Sverige. Befolkningsmässigt ökar vi stadigt och under förra året pekades Umeå ut som en av de snabbast växande städerna i EU. Men för att den positiva utvecklingen ska kunna fortsätta krävs det att vi får fart på byggandet av bostäder. Tillgången på nya jobb tillsammans med nya bostäder är en förutsättning för att befolkningsutvecklingen ska kunna fortsätta. De senaste åren har vi hämmats av en för låg nivå på bostadsbyggandet. Vi brottas med en lägre befolkningstillväxt än vad vi tidigare prognosticerat. En delförklaring i detta är just bristen på bostäder. Om vi kan få en bättre tillgång på bostäder, så kan vi också få en ökad befolkningstillväxt.

Från kommunens sida ska vi skapa förutsättningar för att tillräckligt många bostäder byggs. Detta sker genom en god mark- och planberedskap. I utbyggnadsordningen i den nyligen antagna bostadsstrategin finns det projekt som motsvarar byggnadsprojekt på 850 nya bostäder per år men detta går att öka, om trycket blir större. Således positivt att planberedskapen är god. Vi måste också från kommunens sida se till att ta fram planer och markanvisningar som är anpassade för att möjliggöra för mindre byggherrar – just i syfte att öka konkurrensen och underlätta för nya aktörer på bostadsmarknaden. En bärande del i kommunens nya bostadsstrategi är att uppmuntra till byggandet av hyresrätter. Om detta är vi politiskt fullständigt överens. Viktigt inte minst för de unga, och centralt för Umeås framtida tillväxtmöjligheter. Vi ska skapa så goda förutsättningar som möjligt för marknaden att komma igång med nya projekt.

AB Bostaden, Umeås kommunala bostadsbolag, är med ca 15.400 hyreslägenheter en viktig och framgångsrik aktör för Umeås tillväxt och bostadsförsörjning.  Här vill vi från moderaterna och övriga Allianspartier att AB Bostaden ska ta ett ännu större ansvar och öka nyproduktionen ytterligare. Men tyvärr är socialdemokraterna och vänsterpartiet motståndare till vårt förslag. Så sent som förra veckan, när vår motion behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott, så röstade S och V avslag till vår motion. Motionen innebär att man ska ge i uppdrag till AB Bostadens styrelse att försälja 1/3 av beståndet, just för att få ekonomiska muskler till att kunna öka nyproduktionen. Därigenom skulle AB Bostaden bli en strategisk aktör för att kunna fortsätta byggandet av nya hyresrätter och öka tillgången på de bostäder som vi verkligen behöver för Umeås fortsatta tillväxt.

Med de nya översiktsplaner som antogs av fullmäktige under 2011 har grunden lagts för en förtätning av staden, utan att för den skulle hindra byggandet i kommundelarna som också är viktigt. Umeå kommun har ett ansvar att genom en god planberedskap möjliggöra byggande av nya bostäder i en högre takt än vad som hittills skett. Om detta råder också politisk samsyn.

Det finns ju många förklaringar till den låga takten på bostadsbyggandet, och det ser ju ut på samma sätt runt om i landet. Bolånetaket, tolkningar av bullerkrav, motstridiga intressen från statliga sidan etc. Samtidigt får vi inte blunda för att även Umeå kommun själv har ett stort ansvar. Det spelar ju ingen större roll hur bra strategier och planer vi har, om det inte fungerar i praktiken och i det vardagliga arbetet. I remissyttrandena till den nya bostadsstrategin, både från AB Bostaden och även från privata aktörer, kommer det allvarlig kritik om långa handläggningstider, att kommunens egna verksamheter inte verkar vara samordnade utan det kommer olika signaler och besked från olika delar av den kommunala förvaltningen i Umeå – det är inte acceptabelt utan måste ordnas till. Vi är ju numera EN förvaltning, men det märks tyvärr inte när det gäller arbetet med detaljplaner, bygglov och annat.

Det måste byggas fler bostäder i Umeå. Förhoppningsvis ska vi under kommande år komma upp i en högre takt på bostadsbyggandet än hittills. I alla fall om vi som tillhör Allianspartierna får vår vilja igenom!

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M)

Umeå

 

4 kommentarer

 1. Pingback: Se upp med Ågren! | Pelle Nonpareille

 2. Neo

  Många skaffade hyreslägenhet hos just Bostaden eftersom det kändes som den tryggaste hyresvärden, så det vore inte ok att nu tvingas köpa sin bostad eller om man inte har råd med det då tvingas bli hyresgäst hos sina grannar eller hos någon girig privat hyresvärd!
  Det vore intressant ifall Moderaterna någon gång kunde komma med lösningar som inte enbart handlar om antingen privatiseringar eller skattesänkningar!
  Ön ligger ju centralt placerat med närhet, gångavstånd, till Vasaplan… och NUS och universitetet och Umeå Östra och Flygplatsen och snart även till IKEA, så Umeå kommun bör snarast se till at göra de nödvändigaförberedelser som krävs för att de sannolikt väldigt intresserade privata byggbolagen snarast kan börja bygga bostäder på Ön, gärna en modernare version av miljonprogramshusen med många lägnehet i varje höghus med utsikt över älven…! Även I20 närmast centrala stan bör omedelbart kunna bebygas av privata byggbolag! Det enda som fattas är snabba politiska beslut, vilket Umeå tyvärr inte är känt för!

 3. Neo

  Varför är det på grund av buller… inte ok att bygga bostäder vid hårt trafikerade vägar såsom E4… men helt ok att i efterhand lägga en hårt trafikerad E4 intill bostadsområden såsom gjorts genom Östra Umeå?

 4. Leif

  Det är väl helt enkelt inte lönsamt att bygga bostäder. Det borde väl en moderat påpeka direkt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.