Vallberget närmar sig ett förverkligande!

I dagens VK är det ett reportage om att planerna på ny skidanläggning på Vallberget har tagit ett stort steg framåt och närmar sig ett förverkligande. Glädjande att det nu finns intressenter som har intresse av att vara med och bygga och driva anläggningen.

Vallberget har verkligen potential att lyfta besöksnäringen i Umeå. Turismen är ju en guldgruva i sig. Besöksnäringen är en bransch på stark frammarsch, och vi måste bli bättre i Umeåregionen på att ta tillvara dess möjligheter!

Under många år har ju möjligheterna att etablera en större skidanläggning på Vallberget utanför Tavelsjö diskuterats. Men man har aldrig kommit till skott. En detaljplan för området har fastställts. Grundläggande markarbeten etc är redan gjorda. Perfekt läge, med närheten till Norrlands största stad. Allianspartierna i Umeå vid ett flertal tillfällen fört fram förslaget att Umeå kommun, i samarbete med andra aktörer, borde bidra till förverkligandet av en skidanläggning på Vallberget. Detta skulle betyda oerhört mycket för besöksnäringen i hela Umeåregionen. I januari detta åt tog vi ett enigt beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott om att undersöka olika investerings-och finansieringsförutsättningar för etablering av en internationell skidanläggning på Vallberget. Att döma av artiklen i VK idag, så är det på väg att ge positiva resultat.

En ny anläggning på Vallberget skulle generera fler övernattningar för hotellnäringen i vår region och därmed öka den turistekonomiska effekten. En större skidanläggning på Vallberget skulle också göra Umeå mer attraktiv som vintersportregion och komplettera utbudet av skidanläggningar för såväl besökare som befolkningen i hela Umeåregionen.

Detta är en strategiskt viktig fråga för besöksnäringen i vår region! Om avtal och annat kan skrivas färdigt innan årsskiftet vore det en verkligt positiv nyhet för Umeå.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.