Flyktingkrisen kräver politiskt ledarskap!

Skriver på debattsidan i dagens VK.

Flyktingkrisen kräver politiskt ledarskap – såväl nationellt som i Umeå!

 

Den pågående flyktingkrisen ställer Sverige inför oerhörda utmaningar. Oförmågan att tillräckligt snabbt ändra migrationspolitiken har varit skadlig. Situationen är ansträngd. Det gäller att kombinera medmänsklighet med en realistisk politik som klarar av att prioritera. För kommunpolitiker gäller det att visa ett tydligt ledarskap, inte minst i Umeå!

Umeå kommun stod redan innan flyktingkrisen inför stora ekonomiska utmaningar. Om detta har jag skrivit tidigare. Den demografiska utvecklingen, kombinerat med volymökningar i stora kommunala verksamheterna liksom investeringsbehov pressar såväl oss som övriga kommuner. Är de styrande socialdemokraterna i Umeå medvetna om de ekonomiska utmaningarna?

SKL presenterade nyligen sin ekonomirapport. Fler äldre, flyktingkrisen samt ökade kostnader gör att kommunsektorns ekonomi är i ett ännu tuffare läge än tidigare. Trots BNP-tillväxt och god utveckling av skatteunderlaget, så kommer resultaten att försämras.

Regeringens budget har visat sig innehålla mer negativa siffror för Umeå kommun. Jämfört med när vi tog budgeten i juni har läget förändrats till det sämre. Detta ställer oerhörda krav på de politiska församlingarna att hålla i pengarna, göra tydliga prioriteringar och våga säga nej. Socialdemokraterna i Umeå får inte falla i fällan att lova ”Allt åt Alla”. Exempelvis borde då omgående lägga ned det ofinansierade försöket med sextimmarsarbetsdag med bibehållen lön. Det kommer bara leda till fler besparingar under kommande år.

Kommunerna runt om i landet gör sitt yttersta för att ge de asylsökande ett bra mottagande, så också vi i Umeå. Men nuvarande volymer i flyktingströmmen är ohållbar. Som bekant är det staten som ansvarar för flyktingmottagandet i vårt land, men en stor del av arbetet sker i kommunerna. Alla barn ska erbjudas skola omgående och ensamkommande måste få boende och omsorg. De stora volymerna i mottagandet leder till att kommuner arbetar intensivt med att hitta boenden. I Umeå har vår personal inom kommunen jobbat på ett mycket professionellt sätt med detta, parallellt med imponerande insatser från frivilligsektorn.

På det nationella planet har regeringen och Alliansen kommit överens om de övergripande dragen i migrationspolitiken. Men det är absolut inte tillräckligt. Vi ute i kommunerna ska göra vårt bästa, men staten måste ge oss verktygen. Att genomföra akuta regelförändringar är ett måste. T.ex. måste det bli enklare att erbjuda utbildning till asylsökande elever, att ordna med bemanningen för ensamkommande samt att ta fram tillfälliga bostäder. Kommuner måste få full ersättning från staten för kostnaderna. Detta måste ske snabbt, innan systemet brakar samman.

Det är en sida av myntet, med prioriteringar av befintlig kommunal verksamhet och regelförändringar på det nationella. Men det är viktigt att inte glömma bort den andra sidan av myntet och den allra viktigaste frågan – hur jobben ska bli fler! Inte minst i direkt koppling till flyktingkrisen, så måste vi även lokalt fokusera på hur integrations- och migrationspolitik ska leda till fler människor i arbete. Grundläggande faktorer för minskat utanförskap och ökad integration är framförallt utbildning, språkkunskaper, krav på aktivitet, tydligt eget ansvar och möjligheten att kunna påverka sitt liv genom eget arbete.

Att människor jobbar och betalar skatt är nämligen grunden för allt annat. Varje extra umeåbo i arbete och varje extra arbetad timme innebär större skatteintäkter och mer resurser att satsa på skolan, vården och andra delar av välfärden. Om fler människor arbetar och betalar skatt, så stärker det också förutsättningarna att trygga en god kommunal verksamhet.

En förutsättning för att säkerställa framväxt av nya jobb, fler människor i arbete och en investeringsvilja är ordning och reda i den kommunala ekonomin. För oss moderater är en stark kommunal ekonomi i balans grunden i den ekonomiska politiken. Likaså att återställa tidigare års underskott. I vissa delar av socialdemokraterna lokalt verkar det finnas en vilja att satsa mer på en rad olika områden, trots att vi redan idag är bland de med dyrast verksamhet inom de tunga kärnverksamheterna. I en artikel i Dagens Samhälle (nr 15 2015) kunde vi nyligen läsa att Umeå hamnade på plats 283 av landets 290 kommuner när det gäller kostnaden för kärnverksamheten. I stort sett dyrast i landet.

I Umeå råder bostadsbrist, även om byggandet har börjat ta fart. Vi anser att det kommunala bostadsbolaget har en central roll att spela även kommande år, när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Sitt inte med armarna i kors. Fördela också mer mark till privata aktörer som vill bidra och hjälpa till i detta ansträngda läge.

Moderaterna kämpar för ett Umeå som fortsätter framåt med en tydlig arbetslinje. Detta blir ännu viktigare när den pågående flyktingkrisen kommer att pressa våra verksamheter till det yttersta. Antalet asylsökande som kommer till Sverige är högre än någonsin tidigare. Det krävs ledarskap och reformer för att möta den akuta flyktingkrisen och för att integrationen ska bli bättre. Dags att visa handlingskraft och ledarskap även lokalt! Umeå behöver det.

Anders Ågren (M)

Kommunalråd, Umeå

3 kommentarer

 1. Leif

  Med tanke på den politik som moderaterna driver, där sjuka och arbetslösa får det allt svårare, varför skall vi överhuvudtaget hjälpa människor som inte ens är Svenskar?

  Det är ju det uppenbara frågan när det kommer till er politik. Vi hjälper dom men inte våra egna.

 2. Bergis

  Ska Nolia hallarna förvandlas till sovsalar nu när regeringen tar bort det kommunala självstyret? SD har räckt ut en hand till Moderaterna och Kristdemokraterna. Ta den!

 3. Lisa

  Ni har fått en ny väljare i mig. Tack Anders för att du vågar stå upp för många väljare när det gäller invandringspolitiken och tiggeridebatten. Det är lätt att svepas med när VK gör sina snyftreportage och felvinklade artiklar. 75% av svenska folket vill ha minskad invandring och frågar du umeborna så vill 90% inte ha tiggare här trots att VK försöker påskina annat.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.