Svar på tal.

Den här insändaren publicerades i gårdagens VK.

 

Umeå mot 200 000 invånare

 

Bo-R Granström efterlyser i VK (15/3) besked om hur partierna i Umeå ser på målet om 200 000 invånare år 2050 och var människor ska bo. För Moderaternas räkning ger jag gärna besked.

År 2011 tog kommunfullmäktige beslut kring två mycket strategiskt viktiga översiktsplanedokument. Med förslaget till dels ny fördjupning för Umeå, dels ny fördjupning för de centrala stadsdelarna så gav vi de planmässiga förutsättningarna för byggandet av storstaden i Norrland. I bred politisk enighet.

Men först något om bakgrunden. I november 2007 väckte Moderaterna frågan i fullmäktige om inte Umeå i själva verket hade för låga tillväxtambitioner. I en debatt med Lennart Holmlund (S) föreslog jag ett nytt utmanande befolkningsmål: 200 000 invånare senast år 2050. Vi hittade enighet kring detta och efter några års debatt med andra politiska partier är det nu glädjande att se alla politiska partier har slutit upp bakom Umeå befolkningsmässiga tillväxtambitioner. Det är en styrka.

En stor del av den kommande befolkningstillväxten förväntas ske i de centrala stadsdelarna, vilket innebär en förtätning av centrum genom att vi tillåter högre hushöjder liksom att kompletteringsbygga nya kvarter och bättre utnyttja marken. Tillkommande bebyggelse ska i stor utsträckning samlas inom fem kilometer från centrum. Ju fler av tillkommande befolkning som bor centralt, desto bättre för miljön eftersom det innebär ett minskat bilberoende. Vi måste också möta människors efterfrågan att vilja bo i attraktiva områden, gärna utmed Umeälven. Öbackastrand är ett positivt exempel på senare år.

Byggandet av staden står dock inte i motsats till att fortsätta utveckla våra kommundelar. Sävar, Holmsund/Obbola och Hörnefors ska också växa och utvecklas. Kommundelarnas tätorter liksom ett antal byar utmed kollektivtrafikstråk kommer ha goda möjligheter till fortsatt tillväxt.

För den som verkligen är intresserad över hur tankarna har gått om detta, så finns Fördjupningen för Umeå att läsa på kommunens hemsida. Där går att läsa om ett tillväxtscenario för 200 000 invånare. I de centrala stadsdelarna förväntas befolkningen kunna öka med 15 000, i övriga stadsdelar med 20 000, i nya bostadsområden som I20 mfl ett tillskott på 15 000, Sävar ökning med 6000, Holmsund 2000, Obbola 3000 , Hörnefors 6000, byar i stråk 3000 pers, boende utmed kust och älv 2000 etc. Även om detta bara är ett scenario, så är det en fingervisning om hur partierna tänkte när vi antog översiktsplanen.

Detta har vi aldrig tigit om. Tvärtom. De nya översiktsplanedokumenten från 2011 innebar ett paradigmskifte för planeringen av Umeå. Därmed möjliggjorde vi byggandet av en storstad i Norrland. Fast Umeå växer för sakta. Vi måste öka takten och det har jag skrivit om i annat sammanhang i VK.

 

Anders Ågren

Kommunalråd (M), Umeå

2 kommentarer

 1. Urban Bengtson

  6 000 mer i Hörnefors? Peka ut var och när?
  2 000 vid kust och älv?? Samtidigt som bygglov för mer än 150 kvm avslås med hänvisning till att det ska vara fritidshusområde trots att man har 3-kammarbrunn, eget vatten och vägar.
  Och inga planer var nya barnstugor ska in i bostadsområdena inte ens siffror redovisade, ändå 80 000 mer, eller 67 % mer barn, gäller även skolor.
  Ge sådana svar, det är besked, inte bara siffror.

 2. Eva Ohlsson

  Men ni moderater ni tänker inte på att barnomsorgen måste också hänga med växer staden så behövs inte bara mer hus och lägenheter det behövs även fler förskolor och fler skolor utan våra barn ingen tillväxt i Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.