Vi måste självklart kämpa för Västerbottens och Umeås intressen!

IMG_0334

En fråga som har blivit högaktuell de sista månaderna är frågan om eventuella storregioner kopplat till landstingen och regional utveckling. Utredarna har som bekant föreslagit att en av de nya regionerna ska bli i norr, bestående av Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Hur det blir med detta återstår att se. Men hur som helst så pågår det intensiva diskussioner och överläggningar på olika nivåer om det nu faktiskt skulle bli verklighet med dessa planer. Frågor som var regionens ”huvudstad” och länsstyrelse ska vara placerad, regionparlament, regional utveckling, administration mm.

Med anledning av detta ställde jag två frågor till Hans Lindberg (S) i samband med fullmäktige i tisdags. Tyvärr ville Lindberg inte ge svar på någon av frågorna.

De aktuella frågorna var:

Vilken stad anser du är bäst lämpad att bli huvudort i en eventuell ny storregion i Norrland bestående av Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Jämtland?

– Stämmer det att ni redan har förhandlat bort sådant som residensstad, regionparlament, administration och annat

Men inga svar, på dessa väldigt enkla frågor att ge besked om.

Lite beklämmande att Lindberg inte kan stå vid min sida och ta strid för Västerbotten och Umeås intressen. Vi har ju noterat att övriga politiker i norra Sverige är på tårna och kämpar för sina län och sina intressen. Exempelvis Niklas Nordström, socialdemokratiskt kommunalråd i Luleå. Han gör ju sin plikt – han kämpar för Luleå och Norrbottens intressen. T.o.m. Inge Andersson (S), KSO i Boden, har gått ut hårt i debatten och föreslagit att deras kommun ska ta på sig rollen som huvudort. Och jag och moderaterna kämpar ju såklart för Västerbotten och Umeå. Men Hans Lindberg (S) har ingen uppfattning om vilken stad som är bäst lämpad utgöra ”huvudstad” .  Här hade det varit bra om vi kunde ha stått politiskt enade på lokalplanet åtminstone.

Detta är viktigt för Umeå, för länet. Tidigare generationer av Umeåpolitiker har kämpat för att stärka Umeå, vårt län, kämpat för FLER etableringar, fler jobb. Den nya generationen lokala S-politiker kämpar tydligen för att ge bort så mycket som möjligt. Innan de officiella förhandlingarna ens har startat. Helt obegripligt. Ett ingångsvärde i en förhandling borde ju vara att inte på förhand ha gett bort allt som ska förhandlas om.

Vi kunde nyligen se intervjuer med länsråden i de olika Norrlandslänen. Alla intygade vikten av att exempelvis ha regionhuvudstaden i just sitt län. För självklart spelar det stor roll. Alla fattar det. Men Socialdemokraterna i Västerbotten har tydligen redan sålt ut oss. Regionrådet Erik Bergkvist (S) har ju gång på gång, i både tidningar och tv förklarat att det inte är av intresse att Umeå ska vara residensstad – för att Umeå/Västerbotten redan har så mycket.

I VK, samma dag som jag hade en radiodebatt i P4 med Hans Lindberg förklarade han att ”förhandlingar har inte börjat” – men medgav samma dag i själva radiodebatten ”att förhandlingar pågår”.  Redan i december 2015 skrev Hans Lindberg och andra ledande S-länsföreträdare i en vida spridd debattartikel att det endast var regionsjukvården som var av intresse för Västerbotten. Så även om vi inte får raka svar, går det ju lätt att räkna ut hur det ligger till.

Och ja, då har (S) gett bort hundratals kompetenta och viktiga arbetstillfällen till andra städer i norra Sverige. Utan att vi övriga partier har varit inblandade i överläggningarna.

Det är ett oansvarigt agerande.

2 kommentarer

 1. Mattias

  Jag tycker du saknar en helhetssyn i den här frågan. Universitetssjukhuset ligger i Umeå med många arbetstillfällen och för Umeå är förstås det viktiga att sjukhuset får ett tillräckligt stort upptagningsområde. I tidigare försök att bilda en stor Norrlandsregion har misslyckandet berott på Umeåpolitikernas arrogans mot övriga län. Du är väl medveten om att t.ex Jämtland och Västernorrland inte är givna i samma region som Umeå. De valde bort Umeå senast och kan givetvis förespråka Uppsala istället. Du verkar inte ha tänkt igenom detta Anders?

  Nu verkar en Norrlandsregion vara möjlig tack vare ledande Umeåpolitikers ödmjukhet inför hur det verkligen förhåller sig. Vid ett samgående finns det 4 län som alla måste få ta del av viktiga funktioner. Det finns fyra tunga funktioner:
  1. Regionsjukhuset
  2. Länsstyrelsens säte
  3. Regionparlamentet
  4. Centrum för regional utveckling

  Självfallet har Hans Lindberg och andra som jobbar med denna fråga insett att en funktion ska fördelas ut rättvist till varje län för att alla ska vilja vara med och tro på att det blir bra med en storregion. Umeå och Västerbotten har redan sjukhuset och kan då inte få något av de övriga tre. Helt enkelt, om man inte väljer följande:

  En annan möjlighet som presenterats är att det skapas ett ”Regionens hus” i varje län dit olika funktioner lokaliseras. Regionparlamentet kan då rotera sina sammanträden mellan dessa fyra städer. Länsstyrelsen placeras i en femte stad.

  Förutom nuvarande residensstäder är ju även min hemstad Sundsvall med här och det beror på stadens storlek och betydelse för regionens befolkningsunderlag. Härnösand och Sundsvall lär båda få något av ovanstående. Kanske ett regionens hus till Härnösand och övriga nuvarande residensstäder och Norrlandsregionens nya länsresidens till Sundsvall? Vore rimligt och rättvist.

 2. Tommy

  Och egoisten Ågren har åter talat! Umeå är ett självspelande piano som inte behöver roffa åt sig från andra delar av Norrland, människor och företag dras till Umeå ändå! Med denna egoistiska attityd skapar du enbart misstro och avoghet mot Umeå och vad Umeå står för och det är det minsta vi i Norrland behöver för att kunna skapa en storregion där god sämja och tillit råder mellan alla inblandade. Inte ens om ditt syfte är att skaffa dig politiska poäng i debatten är ditt utspel acceptabelt du framstår ändå som en egoist, människor är smarta nog och inser när en politiker har gått över gränsen.
  Om du varit en smula insatt i hur det fungerar i redan verksamma storregioner hade du vetat om att där har man spritt ut de byråkratiska funktionerna på olika platser i regionen, varför skulle man göra annorlunda i Stornorrland, för att Umeå är störst, bäst och vackrast?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.