Ett bra besked från Mattias Larsson (C)!

I dagens VK skriver Centerpartiets gruppledare Mattias Larsson på insändarplats om partiets ställningstagande lokalt när det gäller frågan om EN förvaltning eller ej inom Umeå kommun. Centern har beslutat att inte längre stödja upplägget i kommunorganisationen med en gemensam förvaltning, utan vill återgår till en ordning med flera olika förvaltningar.

Jag och Moderaterna välkomnar det beskedet. Under förra året meddelade vi från Moderaterna i Umeå att vi vill riva upp beslutet från år 2009 om en gemensam förvaltning och återgå till flera olika förvaltningar.

Det har gått sju år sedan en gemensam förvaltning genomfördes, och de positiva effekterna har uteblivit.

Det har snarast blir värre. En dysfunktionell organisation. Sammantaget verkar inga av de förväntade resultaten med en förvaltning ha uppnåtts. Inga ekonomiska besparingar, samtidigt som ”stuprören” och revirbevakandet mellan olika verksamheter har ökat i styrka. Det är skadligt för hela den kommunala verksamheten och tar bort kraft från många anställdas egentliga arbetsuppgifter. Ett avgörande problem är att den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen inte hänger ihop. Det blir en extremt otydlig och oklar styrning av verksamheten. Vi möter detta varje vecka. mer eller mindre.

Så tummen upp för Centerns besked idag!

Nedanstående debattartikel fick jag införd i VK i höstas. På samma tema. Läs den gärna!

 

Riv upp beslutet om en gemensam förvaltning inom Umeå kommun

En viktig del i en kommuns attraktivitet är att vara en modern och bra arbetsgivare. Detta bygger i sig på att man har en välfungerande kommunorganisation. Så är tyvärr inte fallet idag. Vi ser parallellt en oroande trend sedan år 2011, där sjukskrivningarna ökar hos de anställda inom Umeå kommun.

År 2009 beslutade kommunfullmäktige om en ny samordnad förvaltningsorganisation för Umeå kommun. De gamla förvaltningsgränserna revs bort och avsikten var att den nya organisationen skulle ge effektivare politisk styrning, bättre service till medborgarna och riva ”stuprören” mellan kommunens olika verksamhetsområden. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 januari 2010. Tio förvaltningar blev en enda förvaltning.

Organisationsförändringen väckte uppmärksamhet runt om i landet. Tidigare hade detta genomförts främst i ett antal mindre kommuner, där man samtidigt förändrade den politiska organisationen för att den skulle stämma överens med förvaltningsorganisationen. Konkret innebar detta att man avvecklade facknämnderna, och istället inrättade ett antal utskott under kommunstyrelsen för att allt skulle hänga ihop – ledning och styrning. I Umeå valdes emellertid vägen att slå ihop alla förvaltningar till en, men utan att förändra den politiska organisationen.

Från tjänstemannahåll fick vi politiker höra att den nya organisationen skulle kunna ge besparingar på hela 100 miljoner kronor – pengar som skulle frigöras för att förstärka verksamheten i välfärden.

Nu har det snart gått sju år sedan den nya organisationen infördes. Om det hittills har gett några besparingar överhuvudtaget är ytterst tveksamt. Trots upprepade frågor i fullmäktige från oss moderater genom åren, så har detta inte kunnat påvisas. Tvärtom har det nog resulterat i ökade kostnader, om man beaktar all den arbetstid som gått åt för våra anställda till att sitta i interna möten vecka efter vecka, månad efter månad, år efter år – för att försöka få detta med en förvaltning att fungera.

Samtidigt har vi allt sedan starten fått höra från kommunens medarbetare – på olika nivåer – att den nya förvaltningsorganisationen tvärtom har gett sämre förutsättningar att bedriva den kommunala verksamheten: alltifrån otydlighet om roller och ansvar, till sämre stöd. Detta uppmärksammade vi moderater redan år 2011 men situationen har inte förbättrats under de år som passerat sedan dess. Väldigt många anställda upplever dessutom att ”stuprören” har blivit ännu värre än när vi hade olika förvaltningar, trots intentionen om motsatsen.

Sammantaget verkar inga av de förväntade resultaten med en förvaltning ha uppnåtts. Inga ekonomiska besparingar, samtidigt som ”stuprören” och revirbevakandet mellan olika verksamheter har ökat i styrka. Det är skadligt för hela den kommunala verksamheten och tar bort kraft från många anställdas egentliga arbetsuppgifter. Ett avgörande problem är att den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen inte hänger ihop. Det blir en extremt otydlig och oklar styrning av verksamheten.

Detta har fått oss moderater att landa i slutsatsen att en förändring måste till beträffande kommunorganisationen. Även om vi stod bakom beslutet år 2009 är det bara att bita i det sura äpplet och medge att det blev fel. Efter sju år med EN gemensam förvaltning står vi fortfarande och stampar på samma plats – dividerar om gränsdragningar mellan verksamheterna – och värdefull tid och mycket energi har gått åt till internt arbete som inte gett några positiva resultat överhuvudtaget.

I juni föreslog Moderaterna att ett intensivt utreningsarbete borde genomföras denna höst. Utvärdera Umeå kommuns förvaltningsorganisation: vilka ekonomiska konsekvenser har den medfört? Verksamhetsmässiga konsekvenser? Bättre eller sämre service? Vårt förslag avslogs.

Allt pekar enligt Moderaternas uppfattning på att vi ska riva upp beslutet om en förvaltning, och återgå till flera olika förvaltningar. Det kommer att tydliggöra ansvar, befogenheter och roller. Exakt hur det ska se ut får då återkomma för ställningstagande i fullmäktige. Då kommer också den kommunala organisationen som helhet att få arbetsro och kunna fokusera på det egentliga uppdraget. För i dagsläget fungerar inte den kommunala organisationen som den borde – det är skadligt för Umeå kommun som arbetsgivare, det är skadligt för våra medarbetare inom kommunen.

Anders Ågren

Kommunalråd, M

Umeå

En kommentar

  1. Inger Södermark

    Bra! Äntligen! Jag har jobbat 42 år i UK på Stadsing, Stadsark, SBK, SHBK och sist EN förvaltning och måste hålla med dig om att det blev inte bättre och bättre för varje hopslagning/orgförändring! Otydligt ledarskap, otydliga beslutsvägar chef/ordförande i BN Nästa steg måste bli att se över alla onödiga ledarbeteckningar/chefsroller/processledare/kompetensledare osv. Det har bildat ett tjockt ogenomträngligt lager med välbetalda nickedockor där INGEN vill ta ansvar för uppkomna frågor som hamnat mellan stolarna.
    Tack o lov att jag har gått i lycklig pensionering! Men vi arbetskamrater på golvet har älskat vårt jobb. Men inte ledarskapet……

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.