Den mest ansvarsfulla lösningen apropå AB Bostaden

Jag och min partikollega Leif Lundgren skriver för ovanlighetens skull tillsammans med två socialdemokratiska företrädare i VK. Men i frågan om vägvalet för AB Bostaden och avyttring av delar av beståndet är vi faktiskt överens. Det hade man inte kunna tro för några år sedan!

Debattartikeln bifogas nedan.

 

Den mest ansvarsfulla lösningen

Under de kommande tio åren behöver Bostaden 2,8 miljarder kronor för att kunna bygga nytt och underhålla äldre fastigheter. Bostadens till synes goda ekonomi klarar inte de här utmaningarna om bolaget inte stärker den egna ekonomin. Att växa genom ytterligare lån försämrar bolagets styrka och möjlighet att klara ett högre ränteläge och satsningar i framtiden, samtidigt som skulden per medborgare i Umeå ökar.  Umeå kommun tillsammans med de kommunala bolagen är bland de högst skuldsatta kommunerna per invånare i Sverige.

Skulderna i Sveriges kommuner ökade med 48 miljarder under 2016 och den totala skulden uppgår till cirka 550 miljarder. Det är en välfärd på ”krita” och utmaningen är särskilt stor för tillväxtkommuner som Umeå. Om skuldsättningen ökar samtidigt som behoven inom kommunen växer ställer det ytterligare krav på kostnadsmedvetenhet, effektiviseringar och tydliga prioriteringar framöver.

En kommun i tillväxt måste ha förutsättningar att genomföra nya investeringar i kommunala angelägenheter som förskola, skola och äldreomsorg. Ökar då Bostaden sina skulder försämrar det möjligheterna för kommunen att investera i välfärden. Dessutom kommer det framöver att införas nya regler för avdragsmöjligheter för räntekostnader vilket skulle påverka Bostaden negativt vid ökad belåning. Minskade avdragsmöjligheter för räntekostnader leder i slutändan till högre hyresnivåer. Vi har tagit hänsyn till och utrett alla alternativ och att sälja en liten del av bostadsbeståndet är det mest ansvarsfulla. Att allmännyttiga bolag säljer för att finansiera nyproduktion och underhåll är inte ovanligt, ifjol såldes nästan 15 000 lägenheter för det ändamålet.

Tyvärr verkar inte Vänsterpartiet ha förstått kommunkoncernens ekonomiska läge då deras förslag främst handlar om ökade lån och utgivande av kommunala bostadsobligationer. Som de flesta vet är en bostadsobligation att jämställa med lån, dock med skillnaden att pengarna inte endast kommer från traditionella långivare på marknaden utan från olika företag.  Vänsterpartiets förslag om nya lån är inga reella alternativ utifrån kommunkoncernens låneläge.

Vi tar ansvar för kommunens ekonomi. När vi gör våra bedömningar och prioriteringar har vi att ta hänsyn till den totala låneskulden inom kommunkoncernen. Nya lån kostar och det krävs större budgetöverskott från långivaren. För 2017 har vi budgeterat med 1 % överskott, men med ökade lån skulle vi behöva gå till kanske 4 % i överskott. Med dessa ökade låneutgifter och långivarens krav på större överskott i budgeten blir det mindre resurser kvar till våra gemensamma verksamheter och välfärden. Vi är uppriktigt förvånade över att Vänsterpartiet faktiskt är beredda att äventyra välfärden genom förslag om nya lån och bostadsobligationer.

AB Bostaden kommer även efter avyttringen att vara den största och dominerande aktören på Umeås hyresmarknad och umeåborna kommer att tillsammans äga mer av Bostaden -efter avyttringen än innan- då skuldbördan minskas. AB Bostaden har i avtal och diskussioner med Heimstaden Bostad AB försäkrat sig om att det inte kommer att bli någon förändring för hyresgästerna i de aktuella bostadsområdena.

Genom det frigjorda kapitalet kan AB Bostaden vidta renoveringsinsatser, genomföra en storsatsning på boende för äldre samt fortsätta nyproduktionen i oförminskad takt vilket handlar om 900 lägenheter på fem år. Det är en bra och ansvarsfull politik.

 

Hans Lindberg (S)                                                         

Kommunstyrelsens ordförande                                    

Anders Ågren (M)

Vice ordförande kommunstyrelsen

Bernt Andersson (S)                                                     

Ordförande AB Bostaden                                             

Leif Lundgren (M)

Vice ordförande AB Bostaden

 

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.