Kvalitet inom äldreomsorgen

I dagens VK har jag fått följande insändare publicerad. Läggs även upp här på bloggen.

Viktigt med hög kvalitet inom äldreomsorgen

Det avslöjande om vanvård som skett vid ett vård- och omsorgsboende i Umeå är upprörande. Som kommunpolitiker i Umeå har vi ett ansvar att se till att den äldreomsorg som bedrivs, oavsett vilken driftsform det är, upprätthåller en god kvalitet med trygghet för de äldre.

På senaste fullmäktige frågade jag om vilka rutiner vi har för verksamheten inom vård- och omsorgsboenden i kommunen, och hur vi ser till att dessa regler och rutiner efterlevs. Detta föranlett just av den vanvård som skett vid ett kommunalt boende, där en person inte hade fått duscha på flera månader. Hur har det här kunnat ske, trots att vi uppenbarligen har noggranna rutiner och regler för uppföljning?

Äldre ska kunna vara säkra på att man får den vård och omsorg som förväntas. En vård/omsorg som ska präglas just av god kvalitet och ett värdigt bemötande. Jag förstår att en enig Äldrenämnden tar detta på högsta allvar – vi får avvakta den utredning som pågår.

För ganska precis sex år sedan föreslog jag och övriga Alliansgruppledare i en motion till fullmäktige att vi borde inrätta en trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå. Då – för sex år sedan – hade äldreomsorgen i Sverige såväl som här hemma i Umeå – varit utsatt för hård granskning. Det hade framkommit uppgifter som visat på bristande patientsäkerhet och rapporterats om fall där de äldre farit illa på ett sätt som vi aldrig kan acceptera.

Vi föreslog då en ny central kvalitets- och trygghetsinspektion som skulle ta ett helhetsgrepp om inspektioner, tillsyn och uppföljning av kvaliteten inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Tanken var bl.a. att inspektionerna skulle ske såväl anmälda som oanmälda, och genomföras på både kommunala och privata enheter. Tyvärr ansåg Socialdemokraterna och vänsterpartiet att det inte behövdes en trygghets- och kvalitetsinspektion för äldreomsorgen i Umeå, utan man var nöjd som det var.

Det kanske är så att vi måste göra just det, som vi föreslog redan år 2012. Att inrätta en central trygghets- och kvalitetsinspektion. Vi får avvakta rapporteringen, men vi kan alla vara överens om att det helt uppenbart har brustit å det grövsta i det här fallet. Vi måste vidta åtgärder så att det inte upprepas.

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.