Det behövs konkreta reformer mot narkotikan

Vi påminns ofta om förekomsten av narkotika i vårt samhälle. Drogerna är mer lättillgängliga, och användandet kryper ner i åldrarna. I Umeå är cannabis vanligast, och det går också att märka en alltmer liberal hållning till användandet. Narkotikabrotten i Umeå har legat på en konstant hög nivå från 2013 och framåt. Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet har antalet anmälda narkotikabrott i Umeå legat på omkring 1800 per år.

Moderaterna har idag på nationell nivå föreslagit en rad åtgärder för att bekämpa narkotikabrottsligheten, vilket också skulle få effekter i Umeå. Det är välkomna förslag.

Dagens lagstiftning och nuvarande insatser mot narkotikabrottsligheten och missbruket räcker inte till. Vi behöver rikta nya tunga brottsbekämpande insatser mot de som organiserar och tjänar pengar på narkotikahandeln samtidigt som vi ser till att de som hamnat i missbruk får adekvat vård.

Moderaterna har idag på nationell nivå presenterat sju konkreta förslag på reformer:

 • Specialkompetens hos polisen: Särskilda enheter med uppgift att utreda narkotikabrottslighet – som togs bort när Polisen omorganiserades den 1 januari 2015 – bör återinföras.
 • Tullen måste stärkas: Vi föreslår utökade resurser till Tullverket i syfte att skärpa gränskontrollen för att försvåra införsel av narkotika och vapen. Särskilda insatser måste också göras mot post- och kurirflödet.
 • Straffen för narkotikaförsäljning måste skärpas: Vi vill se en återgång till de strängare straff vid narkotikaförsäljning som gällde före Högsta domstolens förändringar av rättspraxis 2011-2012.
 • ”Familjeklassificera” narkotikapreparat: Genom att göra små förändringar i sammansättningen av narkotiska preparat kan nya substanser skapas, som faller utanför narkotikalagstiftningen. Det gäller nu bl.a. Fentanyl och så kallade Fentanylanaloger som har skördat mer än 400 liv de senaste fyra åren.
 • Fler missbrukare ska kunna dömas till kontraktsvård även vid låga straffvärden.
 • Ett mer aktivt uppsökande arbete: Socialsekreterare, fältassistenter och andra kommunala tjänstemän ska finnas tillgängliga på gator och torg även efter vanlig kontorstid. Det skapar bättre förutsättningar att fånga upp ungdomar som är på väg in i missbruk.
 • Fler unga missbrukare behöver få tvångsvård: Vi vill att möjligheten till tvångsvård ska användas oftare för personer som befinner sig i ett missbruk.

2 kommentarer

 1. Japp

  Låter populistiskt… Det enda som kan faktiskt kan hjälpa i texten är ”tvångsvård” och fler missbrukare ska dömas till kontraktsvård, och bara det låter inte så jätte positivt…
  Jag menar snälla någon, det är bevisat och åter bevisat att det straffen för narkotikaförsäljning inte gör att problemen/försäljningen minskar.
  Jag förstår att man hellre vill straffa och leta värre straff och att man ska tro att det ska avskräcka.. Flera länder byter linje och det land som haft bland de hårdare lagarna och mest folk i fängelse, USA har det till och med börjat komma andra vindar..
  Så att vi i Sverige ska gå emot all fakta och forskning och göra tvärtom är på gränsen till patetiskt.
  Personen som nyss blev tagen för flera väldtäkts försök på Ålidhem var inte Svensk medborgare.
  Läste igår om en 14åring som riktat en pistol mot en jämnårig flicka i Malmö där sedan Socialen inte gjort något och att flickan var livrädd.
  Om inte ens socialen gör något eller polisen för den delen mot en 14årig med pistol…
  Ja vad ska man då med till hårdare lagar för narkotika? Tur vi har alkoholen vi kan ha som narkotika på helgerna i varje fall, känner ingen som har haft problem med drickandet … … … Vi har bland de högsta självmords statistiken i världen, bland de mesta överdoserna per invånare/land. Hur är det möjligt tror du? Vad ska göra? Hitta på egna lagar eller gå efter forskning och lyssna på det..

 2. Janne

  Vill ni få bort narkotikan så börja med alkoholen. Inte rimligt att tillåta den farligaste drogen. Alkoholen skadar absolut flest, både i första och andra ledet.
  Ungdomar kan hitta faktan ni politiker missar, kom med vetenskaplig fakta att alkohol är mer ofarligt än t ex cannabis så får ni med er ungdomarna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.