Moderaterna i Umeå är redo att axla ansvaret!

På bilden ovan några av våra totalt 53 kandidater till Umeå kommunfullmäktige.

 

Den 9 september är det val. Den tid som återstår fram till valdagen – 77 dagar – kommer vara fyllda av debatter och informationer, vilket är välgörande. Moderaterna utgör i Umeåpolitiken ett stabilt alternativ, som tydligt står upp för klassisk borgerlig politik. Detta gäller inte minst i vårt arbete för att öka tryggheten och bekämpa brottsligheten. Vi går till val tillsammans med våra vänner i Alliansen. Nu är det hög tid att bryta den rödgröna dominansen i Umeå!

Umeå är en fantastisk kommun att leva och verka i, med goda utvecklingsmöjligheter i såväl stad som landsbygd. Det har också gått bra för Umeå på många sätt. Men det finns även en annan sida. Båda sidorna av myntet ställer krav på politiken. Vi behöver mer av allt det som är bra – men det som inte fungerar kräver mod att göra om och göra rätt.

I grund och botten är det här en fråga om rättvisa. Vi kan aldrig acceptera ett otryggt Umeå, där kriminalitet och tendenser till social oro sprider sig. Vi kan inte acceptera att 4 av 10 unga tjejer oroar sig för att bli misshandlade eller våldtagna när de går hem på kvällen. Med oss blir det tydligt fokus på att öka tryggheten och minska brottsligheten. Fler poliser, ökad kameraövervakning men också ett intensifierat förebyggande arbete.

En annan viktig rättvisefråga är att sänka kommunalskatten i Umeå. Det ska alltid löna sig att arbeta, och göra rätt för sig. Vi sänker skatten för dem som arbetar och för dem som har arbetat. En genomsnittlig familj i Umeå med två personer som arbetar betalar varje år 11 000 kr mer i skatt, än familjer i jämförbara städer. Det är varken rätt eller rimligt!

Arbetslinjen ska gälla alla. Integrationen är utan tvekan en stor utmaning. Den som kommer till Sverige och vill bygga sin framtid här måste också anstränga sig för att bli en del av det svenska samhället. Det handlar om krav på att lära sig svenska och att försörja sig själv. Arbete, bostad, utbildning.

Bostadsbristen är fortfarande en akilleshäl för kommunen. Politiskt är de flesta överens om att det behöver byggas omkring 2000 bostäder per år, men Umeå har bara nått upp till hälften. Bostadsbyggandet måste alltså öka. En del i detta är att fortsätta avyttringar av befintligt bestånd inom AB Bostaden för att möjliggöra dels ökat underhåll, dels ökad nyproduktion. En annan del är att ta bort onödiga detaljkrav som förvårar byggande.

Umeå ska vara en kommun präglad av jämlikhet och social rörlighet, där du av egen kraft – men också med andras hjälp – ska ges förutsättningar att kunna ta dig hur långt som helst. I vårt land gäller ju friheten, lagarna och arbetslinjen alla, utan hänsyn till klan, klass eller kön. Inga undantag, ingen utanför, ingen bortglömd. En viktig grund läggs i utbildningsväsendet. Skolan ska prioritera kunskap, så att alla barn får sin egen chans att bygga en bra framtid. Fokus på ordning och reda, samt tydlig kunskapsuppföljning med betyg helst från årskurs 3. Givetvis fortsatt valfrihet för alla att kunna välja skola. Umeå kommun inför obligatoriskt skolval om vi moderater får bestämma.

Rättvisa är också att den äldre generationen får just bästa tänkbara ålderdom, oavsett önskemål och preferenser. Umeå kommun ska i alla lägen kunna garantera en äldreomsorg med hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Någon vanvård ska inte accepteras. Vi vill sedan tidigare införa en kommunal trygghets- och kvalitetsinspektion som ska garantera att överträdelser mot gällande rutiner och regelverk inte ska inträffa. De senaste årens händelser pekar på att vi haft rätt i våra krav. Och både privata och kommunala utförare ska naturligtvis välkomnas.

Moderaterna är den politiska kraft som tydligt står upp för ett växande Umeå. Vi inser vikten av fortsatt tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig tillväxt. En tillväxt som ska komma både stad och landsbygd till del. Alla jobb behövs. Om fler människor arbetar och betalar skatt, så stärker det våra förutsättningar att trygga en god välfärd runt om i hela kommunen.

I en tid när Umeå växer i snabb takt krävs det också ett politiskt ledarskap som klarar av att förena höga ambitioner för välfärden med omfattande investeringar och en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi. För att kunna garantera det måste kommunen alltid pröva nya och effektivare metoder i leveranserna av de tjänster som det är kommunens uppgift att säkerställa.

Om 77 dagar – på valdagen den 9 september – kan umeåborna bryta den rödgröna dominansen i Umeå! Umeå är en fantastisk kommun att leva och verka i, men mycket kan bli bättre. Politiskt ledarskap handlar om att förena ansvar för en stabil ekonomi med kloka prioriteringar där det gör mest nytta. Ett stabilt och tydligt ledarskap som inte svajar när det blåser. Vi moderater är tillsammans med övriga Allianspartier redo att axla ansvaret!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.