Moralpoliser hör inte hemma i Sverige. Varken på Ersboda eller någon annan stadsdel i vårt land!

Folkbladet granskning av hedersförtrycket i Västerbotten och Umeå fortsätter. I dagens tidning kan vi läsa en skrämmande läsning om s.k. ”moralpoliser” på Ersboda i Umeå.

Kvinnor och tjejer vilka kommer till Sverige, som ibland flytt undan hedersförtryck i deras hemländer, möts av en likartad verklighet i sitt nya hemland och alltså även i Umeå. Även här kontrolleras deras klädsel och beteende på gator och torg. Förtrycket sträcker sig utanför hemmets gränser och når även de offentliga platserna i Umeå.

I en intervju förklarar Sofia Bergström, sakkunnig i hedersrelaterat våld vid Centrum mot våld Umeå, att moralpoliser i allmänna utrymmen förekommer runt om i Umeå. ”Tjejerna berättar att deras vardag präglas av moralpoliser på gatorna. Män som står och kontrollerar så att kvinnornas kläder inte visar för mycket hud. Män som kontrollerar att de uppför sig ”anständigt”. Män som iakttar vem de umgås med.” De kan stå utanför butikerna på Ersboda och kommentera flickornas klädsel.

Det är en skrämmande läsning. Och det förekommer alltså i Umeå.

Hedersförtryck och moralpoliser har uppmärksammats mycket i den nationella svenska debatten. I vissa områden ser ”moralpoliser” till att kvinnor följer informella regler om klädsel och beteende.

Detta kan aldrig accepteras. Varken i Umeå eller någon annanstans i vårt land. Dessa företeelser är oacceptabla i ett demokratiskt och jämställt samhälle. Män – och i förekommande fall även de kvinnor –  som väljer att begränsa andra kvinnors frihet i Sverige ska mötas med ett straff, och i de fall det kräver även utvisning.

Vi kan aldrig acceptera att enskilda individer eller grupperingar tar sig rätten att begränsa andras frihet som en del av en hederskultur. Det drabbar i synnerhet kvinnor, men också män tar skada av hederskulturen. Det kan handla om allt från ovälkomna påpekanden till hot, trakasserier och i värsta fall mord.

Moderaterna har  föreslagit följande konkreta åtgärder för att bekämpa moralpoliser:

1. Kriminalisera de så kallade moralpoliserna genom ett särskilt brott – olaga frihetsbegränsning – som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder. Brottet ska kunna leda till fängelse i tre år.

2. Gör en kartläggning av förekomsten av moralpoliser som begränsar människors frihet genom påtryckningar och tvång att följa informella regler. En sådan kartläggning kan bl.a. tjäna som underlag för kommuners, Polisens och andra myndigheters beslut om åtgärder. Det kan även bidra till en ökad insikt i civilsamhällets organisationer och öka allmänhetens medvetenhet om problemet.

3. Begränsa moralpolisernas tillträde till allmänna platser genom en möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i hederns namn.

Moralpoliser hör inte hemma i Sverige. De ska bekämpas och motverkas. Oavsett trakasserierna mot kvinnor och tjejer sker på Ersboda eller någon annan stadsdel runt om i vårt land.

Jag hoppas att vi kan uppvisa en enad politisk front i Umeå mot moralpoliserna som agerar i vår kommun!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.