Moderaterna står upp för de äldres valfrihet inom hemtjänsten!

hemtjänsten2020

Hemtjänsten i Umeå – och Socialdemokraternas försök att stoppa valfriheten – blev innan jul en nationell nyhet på TV4. Det hela är ett ovärdigt spektakel. Låt istället de äldre fortsätta välja fritt bland en stor mångfald av olika aktörer, där de privata aktörerna ges möjlighet att konkurrera på lika villkor med den kommunala hemtjänsten. Så är det inte idag.

Valfriheten inom hemtjänsten i Umeå har varit en framgångssaga. Högst kundnöjdhet i Sverige, trots lägst hemtjänstersättning av landets kommuner. 54 procent av de hemtjänstberättigade i Umeå väljer något av de 17 privata företagen.

I januari 2019 lyckades vi rädda LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten i Umeå, trots att S och V försökte få kommunfullmäktige att ta beslut om att upphöra med LOV. Genom en mobilisering hos alla andra partier i fullmäktige, så kunde valfriheten räddas. S/V förlorade voteringen.

Mindre än ett år senare försöker S/V krossa valfriheten bakvägen, genom att de privata aktörerna ska ges så dåliga förutsättningar som möjligt att bedriva sin verksamhet. Detta i samband med att Äldrenämnden och Individ och familjenämnden i november beslut om ett nytt förfrågningsunderlag. Flera av de privata aktörerna har redogjort för att ändringarna i praktiken bl.a. innebär ännu lägre ekonomisk ersättning. Det är tragiskt.

Nu har dessutom avtalet förändrats inför ny period, vilket allvarligt hotar framtiden för möjligheten till valfrihet. För det är just det som besluten innebär – genom att svälta ut de privata utförarna och stärka sin egen verksamhet i en kraftigt osund konkurrens.

Det har på senare tid framkommit att de privata aktörerna redan i de gamla avtalen får betydligt lägre ersättning än den kommunala hemtjänsten. Men valfriheten bygger på att det ska vara konkurrens på lika villkor, bl.a. vad gäller ersättningen.

100 kronor per timme. Så mycket mindre betalt fick den privata hemtjänsten än den kommunala för samma arbete i Umeå 2018 — samtidigt som den privata hemtjänsten fick högre betyg än den kommunala i Socialstyrelsens mätning. Umeås privata utförare erbjuder en hemtjänst i toppklass och får samtidigt lägst ersättning i Sverige. Detta enligt en rapport av Revisionsbyrån Grant Thornton, som sammanställt kostnaderna för Umeå kommuns egen hemtjänst.

För att uppnå konkurrens på likvärdiga villkor mellan de privata och kommunala alternativen måste systemet vara transparent och konkurrensneutralt. Egenregins villkor för finansiering, infrastruktur m.m. ska vara densamma som för de privata företagen. Att som i Umeå då ordna så att privata företag får kraftigt lägre ersättning än den kommunala strider mot lagstiftningens intentioner.

Valfrihetssystemet i Umeå är varken transparent eller konkurrensneutralt. Kostnaden för den kommunala hemtjänsten är cirka 35 procent högre än ersättningen till den privata hemtjänsten. Detta är orimligt och i sak en ren skandal.

Det är tragiskt att S och V i Umeå gör allt för att motarbeta de privata alternativen inom hemtjänsten. Varför aktivt försöka krossa denna framgångssaga? Varför kan man inte respektera umeåbornas val av olika utförare?

Moderaterna står upp för fortsatt valfrihet inom hemtjänsten! På likvärdiga villkor.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.