M står upp för individen, skattebetalarna och företagarna!

Skriver i dagens VK:

M står upp för individen, skattebetalarna och företagarna!

Vem tar individens, skattebetalarnas och företagarnas parti i Umeå? Den frågan ställer sig ledarskribenten Petter Bergner i VK (16/1). Han efterlyser ett mer liberalt inslag i debatten för att balansera Socialdemokraterna. Jag måste ge honom rätt.

Jag och Moderaterna lovar att öka takten, driva den lokala debatten tydligt åt höger och med kraft stå upp för såväl liberala som konservativa idéer. Det behövs politiker som klarar av att hushålla med skattebetalarnas pengar. Det är dags för en borgerlig offensiv i Umeå!

Moderaterna står upp för skattebetalarna! Om höga skatter hade varit lösningen på problem inom välfärden så hade det inte funnits några välfärdsproblem här. Skatten i Umeå är två kronor högre än jämförbara kommuner. Utan någon direkt påvisbar högre kvalitet i den kommunala verksamheten. Välfärden ska värnas i Umeå genom att omprioritera. Minska anslagen kraftigt till bl.a. kultur, och satsa mer på skola och äldreomsorg. Detta samtidigt som vi successivt sänker kommunalskatten under kommande år. Sänkt skatt är en viktig frihetsfråga.

Moderaterna står upp för företagarna! Ett växande Umeå är i behov av växande och framgångsrika företag – små-, medelstora- och stora företag – som genom arbetstillfällen och skattepengar till det offentliga bidrar till en god välfärd. 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag. Vår ambition är att Umeå ska rankas bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. När lokala företagare får frågan om vad som borde förbättras är de främsta svaren (juni 2019): Ökad förståelse från politiker och tjänstemän (56%), snabbare handläggning (54%), bättre dialog med kommunen (50%), lägre skatter/avgifter (46%), och bättre upphandlingar (39%). Således åtgärder vi själva råder över inom kommunen.

Moderaterna står upp för umeåbornas valfrihet! Valfriheten är en central del av svensk välfärd och stärker individens makt över sin egen tillvaro. Du ska själv få bestämma vilken skola du vill gå i, vem du vill ska utföra din hemtjänst och både unga och äldre ska naturligtvis få välja vad de ska äta på förskolor, skolor och äldreboenden.

Socialdemokraterna försöker gång på gång att krossa valfriheten inom hemtjänsten. Trots att kundnöjdheten inom hemtjänsten är hög och 54 procent av de som har rätt till hemtjänst väljer något av de 17 privata företagen. Vi moderater kommer att säkerställa att valfriheten och hemtjänstföretagen ska få långsiktiga och goda förutsättningar i Umeå.

Bergner efterlyser allianspartier som på allvar utmanar Socialdemokraterna i välfärdsdebatten. Det är helt rätt. Umeå behöver mer av liberal och konservativ politik. Umeå behöver en politisk högersväng!

 

Anders Ågren

Kommunalråd, M. Umeå

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.