Mycket positivt – riksintressena ska bli färre i Sverige!

Regeringen ger flera myndigheter i uppdrag att se över sina riksintressen. Riksintressena ska bli färre och täcka mindre områden för att underlätta bostadsbyggande.

Det var faktiskt ett riktigt välkommet besked!

Det här har jag tagit upp tidigare. Statens riksintressen täcker mer än halva Sveriges yta och är ett allvarligt hinder för byggandet av bostäder. Statens riksintressen måste bli betydligt färre och täcka en betydligt mindre andel av Sveriges yta än i dag.

I Västerbotten har vi 15 riksintressen, ibland överlappar de varandra. 12 myndigheter som ansvarar för olika delar.

Det har gått inflation i riksintressen sedan staten började peka ut dem på sjuttiotalet. Bara områden som är verkligt unika i ett nationellt perspektiv borde få anges som riksintressanta. (orörda naturtillgångar, kulturhistoriska miljöer, energiförsörjning, kommunikationer, kulturmiljö, friluftsliv, försvaret, infrastruktur, rennäring)

I en enkät som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomförde i fjol svarade fler än 6 av 10 kommuner att regelverket för riksintressen försvårar planeringen och byggandet av bostäder.

Mycket positivt om vi äntligen kan minska antalet riksintressen i Sverige!

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.