Skatter behöver sänkas!

Skatter behöver sänkas – och det gäller även i Umeå. Moderaterna i Umeå föreslår sänkt kommunalskatt inför 2021.

2 kommentarer

 1. Bergis

  Romerna kommer att kosta 5,2 miljoner det kommande året och 50 miljoner under den kommande 10-års perioden.

 2. Brorson

  Moderaternas akilleshäl är att partiet har så förtvivlat svårt att erkänna att all kapitalism inte är bra kapitalism. De orden är lätta att säga, men ge exempel är desto svårare, för då riskerar man att trampa mäktiga kapitalintressen på tårna. Ändå borde det inte vara svårt att finna exempel. Läs bara språkrörskandidaten Elin Söderbergs blogg, för där ger hon exempel på hur Mp vill göda onyttiga och rent parasitära kapitalintressen, som förstör natur och miljö, med skattemedel.

  Men tyvärr: Allting som Mp vill ha, vill också M ha, men inte lika mycket av varje slag. Plus kärnkraft, som Mp inte alls vill ha. Genom att inte tala tillräckligt om vad M vill ha kärnkraften till, bekräftar M MP:s ideliga påståenden om att kärnkraft och vindkraft är utbytbara, vilket de inte alls är. Kärnkraft kan varken snabbstartas när det sluta blåsa, eller snabbstoppas när det börjar blåsa. Snabbstopp har vi visserligen hört talas om, men det är nödstopp, som kraftigt reducerar reaktorns livslängd.

  Tyvärr, verkar M:s miljöpolitik vara mest ägnad att lugna väljare, som har skrämts upp av Mp:s skräckscenarior, med att det är ingen fara, för M vill ju samma sak som Mp, men inte lika mycket och med DELVIS andra medel. Moderaterna borde i stället, enligt min mening, gå i opposition mot Mp:s hänsynslösa förstörelse av natur, miljö, affärsmoral, kapital, demokratin, samhällsfinanserna och människors livsvillkor. MP driver politik efter mottot ”allting som är bra för Mp. är bra för miljön”. Och har dessutom bytt ut miljön mot klimatet.

  Den av klimatextremisterna i den s.k. rika delen av världen framodlade klimathysterin är dessutom djupt osolidarisk med de oljeproducerande länderna i andra världsdelar. Klimathysterin i vår del av världen är dessutom direkt terrorbefrämjande md överhängande risk för återetablering av IS-kalifatet i länder som Irak. Vilket helt säkert kommer att få återverkningar i vår del av världen i form av terroraktioner av en storlek och omfattning, som vi bara inte kan föreställa oss.

  Vad jag förväntar mig av Moderaterna är att partiet går i spetsen för en folkrörelse mot fortsatt skattesubventionerad vindkraftutbyggnad och annan naturförstörelse. Inte bara som försvar för naturlandskapets skönhetsvärden, turismen och enskilda stugägare, utan även för allt annat (ytterst vi alla) som är beroende av naturen, för arbete och välstånd.

  .När språkrörskandidaten Elin Söderberg pratar om laddstolpar i glesbygd och elektrifiering av transporterna tigger hon partistöd från bilindustrin, oavsett om hon själv begriper det eller inte. Detta är bara ett exempel på den osunda kapitalismen. Användes skattepengar till att bygga ut nätet av bensinstationer i hela landet? När osunda kapitalintressen tar över politiken är demokratin satt på undantag. Nu senast genom regeringens förslag att avskaffa det kommunala vetot mot vindkraftutbyggnad.

  När Mp var ett nytt parti, kritiserade Mp M för en ohämmad tillväxt, utöver vad natur och miljö klarade av. Nu har Mp tagit över samma politi och driver det mer hårdhänt och med värre konsekvinser än vad M någonsin har gjort. Medan M förhoppningsvis har lärt sig läxan, har Mp kastat bort läxboken. Nej, det handlar bara inte om att sänka skatter, utan också om att sluta skattesubventionera den fortsatta förstörelsen av vår natur och vår miljö.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.