Öka tryggheten – bekämpa brottsligheten!

De senaste åren har vi sett en allvarlig utveckling i Umeå, med tendenser till social oro i vissa bostadsområden. År 2018 gick debattens vågor höga i Umeå. Vi moderater hade uppmärksammat UmeBrås varningar från 2017 gällande tendenser till ”social oro” om våldsbrottslighet, utpressning, bilbränder, bilstölder, knarkhandel. Ungdomar som rekryterades av äldre brottslingar till kriminalitet. Ökad risk för radikalisering m.m.

Trots goda insatser från både Umeå kommun och Polisen har problemen fortsatt. Vi ser problemen på många håll. I början av året blev t.ex. ungdomar attackerade och misshandlade av gäng i centrala Umeå. Bara under 2020 har 74 bilbränder skett på olika platser i kommunen, vid tio olika tillfällen. En kvarterslokal har brunnit två gånger på kort tid, där båda bränderna misstänks vara anlagda.  Allt detta bidrar till ökad otrygghet hos våra invånare. 14% av företagarna i Umeå uppger sig också påverkas i mycket eller ganska hög utsträckning negativt av brottslighet/otrygghet enligt en aktuell undersökning från Svenskt Näringsliv. Även om det är förhållandevis lågt i jämförelse med övriga delar av övriga Kommun-Sverige, så är det en faktor att beakta även fortsättningsvis.

Polisen har satt upp kamerabevakning i centrala Umeå, Ålidhem och Ersboda. Grova våldsbrott, delvis öppen narkotikaförsäljning, stölder, skottlossningar på vissa områden liksom annan brottslighet har varit bidragande till att polisen har satt upp kameror. Innan sommaren meddelades att polisen även tar drönare till hjälp för att kamerabevaka stadsdelarna Ålidhem, Mariehem och Ersboda.

Att umeåbor känner otrygghet kommer vi moderater aldrig att acceptera. När kommuninvånarna inte vågar röra sig fritt på gator och torg måste kommunen agera. Det är viktigt att Umeå är en trygg kommun att leva i under dygnets alla timmar och därför föreslår Moderaterna att Umeå kommun ska anställa kommunala ordningsvakter.

Kommunala ordningsvakter finns redan i flera kommuner, som Uppsala, Lund och Linköping. De kommunala ordningsvakternas uppdrag är att upprätthålla allmän ordning och skapa trygghet i kommunen. Ordningsvakter ersätter inte poliser, utan ska användas som komplement till polisiär närvaro. Ordningsvakter lyder under Polismyndigheten och har begränsade befogenheter. De får avvisa, avlägsna eller omhänderta personer som uppträder störande på allmän plats eller som utgör en fara för den allmänna ordningen. Ordningsvakter får även omhänderta berusade personer.

Vi vill att Umeå kommun ska följa andra kommuners exempel och anställa ordningsvakter, som arbetar i team och vistas i kommunens mest otrygga platser på tider som kvällar och helger när otryggheten är som störst. De ska självfallet samverka med övriga viktiga aktörer, däribland UmeBrå, den kommunala fältverksamheten och polisen. Uppsala kommun har haft egna ordningsvakter sedan 2017. Som mest patrullerar där sex ordningsvakter, fördelade på tre grupper, i centrala Uppsala. Detta till en årlig kostnad av 6-7 miljoner kr. Även Örebro kommun anlitar ordningsvakter till en kostnad av 6 miljoner kr per år. Möjligheten finns ju också att kommunen anlitar ordningsvakter via upphandling av tjänsten. Tekniska nämndens ram utökas i vårt budgetförslag med ytterligare 3 mnkr, samtidigt som kostnaderna för nämnden minskar genom lägre hyreskostnader kopplat till andra åtgärder. Detta möjliggör en särskild trygghetssatsning inom tekniska nämndens ram på 6 mnkr.

Kvinnor ska kunna gå hem om natten utan att behöva känna oro. Därför vill vi intensifiera arbetet med att förbättra belysning i parker och utmed promenadstråk. Utsikten längs med cykel- och gångvägar måste bli bättre.

Ett aktivt brottsförebyggande arbete från socialtjänst och skola är avgörande för att långsiktigt öka tryggheten. Vi satsar mer på insatsen ”Umeå växer – tryggt och säkert”, än vad som hittills gjorts. En tillgänglig polis i Umeå är för övrigt avgörande för att förhindra och utreda brott. Moderaterna förslår också att kommunen ska inta en mer aktiv hållning mot nedskräpning, klotter och vandalism.

En fråga som debatterats mycket under den senaste mandatperioden är tiggeriet. Det finns ett starkt stöd bland svenska folket om att det behövs ett tiggeriförbud. Tiggarnas problem löses inte i Sverige, utan i deras egna hemländer. Det är ingen som ifrågasätter att de som tvingas tigga i Sverige är en utsatt grupp. Men de utsatta EU-medborgarna styrs i många fall av kriminella aktörer och vissa tvingas utöver tiggandet även till prostitution här i Sverige. Det är en modern form av slaveri, och det möjliggörs – tyvärr – av alla som högljutt kämpar för att de ska få fortsätta tigga här. Vi vill att ett lokalt tiggeriförbud införs inom centrumfyrkanten. Bäst av allt vore ett nationellt tiggeriförbud.

Även Umeå kommun borde använda sig av möjligheten att sätta upp bevakningskameror. Det kan gälla såväl centrala Umeå som andra stadsdelar i kommunen. Detta för att avskräcka brott, öka sannolikheten för upptäckt av brott, samt öka tryggheten då kameror signalerar att platsen är väl omhändertagen. Kamerabevakning ska inte ersätta patrullerande poliser eller andra satsningar, men det är ett värdefullt komplement. Uppsala, Nacka, Trosa och Malmö är några exempel på kommuner som använder kamerabevakning för att skapa trygghet och förebygga brott. Vi vill att särskilt brottsutsatta platser i Umeå ska kamerabevakas. Kommunens kamerabevakning ska vara ett komplement till de områden som polisen övervakar med kamera.

Tekniska nämnden bör få i uppdrag att ta fram ett heltäckande program över hur kamerabevakning ska användas på särskild brottsutsatta platser för att minska brottslighet och skapa ökad trygghet på offentliga platser i Umeå. Programmet ska tas fram i dialog med Polismyndigheten för att kameror ska sättas upp där behovet är som störst

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.